Relationsöversikt

Disgen 2016. Läs om relationsöversikten.
Handledning - Relationsöversikt

Guiden gäller Disgen 2016. För Disgen 2018 se separat guide.

Familjeöversikten visar personer och relationer. I relationsrutan/fältet kan det t.ex. stå Gift och datum.

relationsoversikt-1000.jpg
Familjeöversiktens relationer

Dubbelklickar du på en relation så öppnas relationsöversikten.

Relationsöversikten är ett fönster som visar parter, deras registrerade relationer via notiser i relationshistoria och deras barn i olika paneler.

relationsoversikt-1100.jpg

Flikar: Överst finns en menyrad med tre flikar för Notiser, Visa och Navigera. I övre högra hörnet finns ikon för att dölja/visa snabbvalsknapparna under menyradens tre flikar.             Snabbvalsknappar3

relationsoversikt-1200.jpg

Notiser har snabbvalsknappar för de olika notiserna. Före äktenskap, Gift, Sambo, Utom äktenskap, Skild, Bild, Text, Extra text, Specialnotis, Referens och Oforskat.                                                                                           

relationsoversikt-1300.jpg

Fliken Visa berör de tre panelerna i fönstret. Du kan välja att visa alla eller välja vilka paneler som ska visas.

relationsoversikt-1400.jpg

Fliken Navigera omfattar Byt person, Ny fönstergrupp och Söklista.

Byt person: har en snabbvalsknapp Till centrum varifrån det går att byta centrumperson. Ny fönstergrupp: Ny Personöversikt (PÖ) och Ny Familjeöversikt (FÖ). Söklista: Lägg till söklista o Lägg till ny söklista.

Samma funktioner som finns under flikarna Notiser och Navigera, finns också i de olika Panelerna.

Paneler

Panelerna går att stänga via x, minimera/maximera med ikoner i övre högra hörnet samt flytta översikten genom att peka på, klicka fast med vänster musknapp på namnfältet överst i fönstret, positionera och släppa musknappen.

Storleken kan ändras genom att på liknande sätt dra i panelens, snedstreckade, nedre högra hörn.   

Panel för Partner, Relationshistoria (Notiser) och Barn visar den samlade informationen som registrerats rörande relationen.

relationsoversikt-1500.jpg
relationsoversikt-1600.jpg

Val genom ”Högerklick” på person i panelen för Partner och Barn:

relationsoversikt-1700.jpg

När Relationsöversikten öppnas har den samma ”layout/visning” av paneler som när den stängdes. Är du inte nöjd korrigera via fliken Visa under menyn.

relationsoversikt-1800.jpg

Val genom ”Lägg till notis” i panelen för Relationshistoria:

Valbara notiser:

relationsoversikt-1900.jpg

Registrerade notiser hamnar i panelen för Relationshistoria. Se även guiden Paneler.

relationsoversikt-2100.jpg

Ändra notistyp

När du markerar en notis i relationshistoria och högerklickar får du bl.a. möjlighet att ändra notistyp.  Du kan byta till en annan notistyp med samma grundutseende.

 

relationsoversikt-2001.jpg

De flesta relationsnotiserna består av fält för notisnamn, kommentar, datum, ort och källa tillsammans med fotnot och anteckningar. En annan grundvariant är textnotiserna som ligger till grund för text, extratext och referens och består av fält för text tillsammans med fotnot och anteckningar.

relationsoversikt-2051.jpg

Ändra ordning på notiser

Vill du ändra på den tidsmässigt kronologiska ordningen av notiserna i panelen för Relationshistoria gör du det genom att högerklicka på notisen och välja flytta upp eller flytta ner. Arbeta uppifrån och ned tills du erhåller den ordning som önskas. Ett alternativ sätt att flytta är att välja CTRL-pil upp resp CTRL-pil ner.

Alternativ registrering av relationer

I ovanstående exempel har alla relationer mellan samma två parter ovan registrerats via en och samma relationsöversikt. I familjeöversikten ser det ut som nedan.

relationsoversikt-2200.jpg

Utskrift av en ansedel ser då ut som nedan:

relationsoversikt-2300.jpg

Det går också att registrera ett omgifte mellan samma personer genom att skapa en ny Relation med knappen

relationsoversikt-2400.jpg

med centrumpersonen eller rutan för första giftet markerad.
När den relationen är gjord arrangerar du familjeöversikterna för flyttning/koppling.

relationsoversikt-2500.jpg

Gör den andra parten till centrumperson i det ena fönstret och koppla den genom att ”Dra och släppa” personen till den nya relationen.

relationsoversikt-2600.jpg
relationsoversikt-2700.jpg

Nu finns två relationsöversikter en för första gifte med olika relationsnotiser och en för det andra giftet. Utskrift av en ansedel ser då ut som nedan:

relationsoversikt-2800.jpg

 

Relaterat innehåll