Riksföreningarnas släktforskardag 11 februari

Riksföreningarnas släktforskardag arrangeras tillsammans av Genealogiska föreningen, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, Föreningen för Smedsläktsforskning, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar.

Temat för dagen är "industrialiseringen"
Riksföreningarnas släktforskardag 11 februari 2023

Lördagen den 11 februari kl. 9.00 – 16.00 anordnar sex rikstäckande släktforskarföreningar återigen en digital släktforskardag.

Omvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle kom igång i Sverige mot mitten av 1800-talet och pågick i mer än hundra år. Denna stora omvälvning påverkade hela samhället men framförallt människorna, det vill säga våra anor, och deras vardag. Vad hände på landet? Vad hände i staden? Vad innebar mekaniseringen, uppfinningar och rationaliseringar? 
I sverige skedde industriella genombrott inom många områden. Skogen och trähanteringen, gruvor och metaller, textil och kläder, båtar och varvsindustri, bilar, flyg järnvägar med mera.
Ta på dig släktforskningsglasögonen och upptäck de många berättelserna och människoöden som finns att upptäcka.

Dagen avslutas med en gemensam paneldiskussion med exempel, tips och råd "om kvaliteten på släktträd på nätet".

Att delta i släktforskardagen och att se de filmade föredragen är avgiftsfritt men du behöver anmäla dig. 

Anmälan till Riksföreningarnas släktforskadag 11 feb

Vi hälsar alla varmt välkomna!

 

Program

Pdf-fil med hela program finns för nedladdning längst ned på sidan.

Videomöten den 11 februari 2023 kl. 09.00 – 16.00

Videomötena kommer att filmas och filmerna kommer att vara tillgängliga i efterhand.

9:00-9:45

 • Förändringens tid i järnhanteringen. 
  Sällskapet Vallonättlingar, Anders Herou
   
 • Bland kattuntryckare, kolmagnater, karamell- och tändsticksfabrikörer samt andra industrialister – Om judiska entreprenörer som drev på industrialiseringen i Sverige och Centraleuropa.
  Judiska släktforskarföreningen, Thomas Fürth
   
 • Ett soldatliv 1788-1812 – Följ den vittbereste soldaten Jonas Vissings liv och äventyr i Sverige, Finland, Tyskland, Norge.
  Visas i Disgen 2023/Google Earth med berättelse, kartor och bilder.
  Föreningen DIS, Tor-Leif Björklund    

10:00-10:45

 • Textilindustrin i Sverige under 250 år – Från insmuggling av kunskap till flytt utomlands.
  Svenska Släktakademien, Eva Edberg
   
 • Lenas fars villapannefabriks uppkomst och utveckling i Hässleholm.
  Lenas far startade företag för tillverkning av villapannor i Hässleholm. Lena illustrerar hans och företagets händelser i Disgen 2023 med kartor och bilder.
  Föreningen DIS, Lena Ringbrant Ekelund
   
 • Lumpsamlare – en yrkeskår under tidig industrialisering.
  Genealogiska föreningen, Chris Bingefors och Hans Hanner

11:00-11:45

 • Järnbruk blir pappersbruk.
  Föreningen för Smedsläktforskning, Örjan Hedenberg
   
 • Efterkrigstidens arbetskraft – De fick industrins hjul att snurra.
  Svenska Släktakademien, Marianne Jonasson
   
 • Bolinders flytt från Kungsholmen till Kalhäll.
  DIS-Öst presenterar ett projekt som genomförts tillsammans bland medlemmarna kring Bolinders start på Kungsholmen i Stockholm och vidare utveckling med flytten till Kallhäll.
  Föreningen DIS, DIS-Öst
   
 • Socialistiska Arbeter Bund i Sverige. Ett kapitel om judiska överlevare efter Förintelsen.
  Judiska släktforskningsföreningen, Håkan Blomqvist

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:45

 • Gruvor, malm och folkrörelser – betydelsen av människor kunskap och engagemang.
  Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar, Roine Hedenbrand och Robert Mattsson
   
 • Ingarödagboken 1860 - 1914 – hur livet i en Stockholmsnära skärgårdsbygd förändrades under industrialiseringen.
  Genealogiska föreningen, Barbro Maassen
   
 • Kan man använda DISGEN för att dokumentera och visa en företagare och deras verksamhet?
  Christer visar exempel från sin egen forskning.
  Föreningen DIS, Christer Gustavsson

14:00-14:45

 • Herman Friedländer entreprenör, konstnärsvän och donator – en svensk judisk historia.
  Judiska släktforskarföreningen, Johan Schück
   
 • Ett annat sätt att släktforska – Exempel från trävaruindustrin och gruvnäringen.
  Svenska Släktakademien, Eva Edberg och Marianne Jonasson
   
 • Industrialiseringens påverkan på människor under 1800-talets senare hälft. Flytt och utvandring av smeder och deras familjer.
  Föreningen för Smedsläktforskning, Mari-Anne Roslund

15:00-15:45

 • Paneldebatt – Källkritik och källhänvisning i släktforskning
  Alla riksföreningarna