Lista över ändringar i Disgen

Detta är en detaljerad lista över de ändringar som gjorts i olika versioner av Disgen. Listorna innehåller ett nummer, som är en hänvisning till motsvarande rapport i vårt ärendehanteringssystem, och ärendets rubrik. Det blir förstås lite kryptiskt om man inte har varit inblandad i ärendet. Vill du veta mer i detalj vad som gömmer sig bakom ett nummer eller en rubrik, rekommenderar vi att du frågar på DIS Forum.

Disgen 2023.3

Disgen 2023.3 släpptes i november 2023.

Cirka 4 felaktigheter har hanterats. 

Hanterade rapporter

9167: Källautomatiken återanvänder inte tidigare skapade källreferenser
9171: Inbyggda hjälpen Om programmet Disgen
9172: Inbyggda hjälpen Nyheter i Disgen
9180: Fel i html-mall Disgen 07 saknas target="main"

Disgen 2023.2

Disgen 2023.2 släpptes i september 2023.

Cirka 46 felaktigheter har hanterats. Ett antal krascher och brister har rättats.

Hanterade rapporter

3252: Vid utskrift av hänvisningsförteckningen skrivs namnet på källan ut två gånger.
6850: Vad ska X betyda i Bekräfta-rutan för dockning eller flik?
7433: Ändra text i hjälpen om kokbok
7740: Förbättringar i dialogen angående datamappar - Återläsning
7882: Välj person snabbsök PID öppnar fel person om man är för snabb med Enter
8412: Disgen kraschar ofta vid sökningar
8555: Säkerhetskopia
8727: Stavfel i hjälpen för n-männingar
8819: Fel benämning
8861: Fel utskrift av släktskapsträd
8951: Onödig linje i utskrift av register
8953: Problem med "Skapa källhänvisning"
8960: Skapa automatisk källa med hänvisning kraschar Disgen
8962: Om en källhänvisning inte känns igen ska inte knappen Skapa källhänvisning aktiveras
8987: Byrålådan - Ctrl + mellanslag
8990: Export via XML från Disgen 2023 till Disgen 2021
9002: Krasch om man försöker klippa ut ortsträdets toppnod
9003: Krasch när man ska ladda bild till Export till Google Earth
9007: Saknade bildnotiser i byrålådan
9012: Automatiska källor - Volymer med flera böcker
9015: Felaktig sluttidpunkt på tidsrelaterad resa i Google Earth
9018: Ortssymbol försvinner från kartan
9033: Skift+F10 fungerar ej i panelen Fadder till i personöversikten
9035: Krasch när jag stänger RÖ
9044: Sparad modell med enbart karta kan inte återfås efter omstart
9045: Orters visningar i kartan vid zoomning är inte konsekvent
9046: Aktiva kartor förloras vid uppdatering av kartdatabas
9047: Gammal Redigera orter öppnas i Kontrollera orter
9061: Saknat val snabbmeny RÖ och PÖ i hjälpen
9063: Felaktigt eller inkonsekvent visning av anor i n-männingslistan
9066: Källautomatiken: Riksarkivet - Sidor utan sidnummer
9077: Krasch om man klistrar in källa från Riksarkivet utan källdel
9079: N-männingslistan fel namnordning
9098: Felmeddelande som försvinner först efter 12-15 klick på OK
9104: Tom ruta i Släkskapstavlan vid utskrift
9112: Datumbugg i vyn foster- och adoptivbarn.
9114: Blank familjeöversikt i STD5
9117: Ortnamn försvinner då personinfo laddas.
9118: Hembygdsmarkeringar skall bara visas för valda orter, inte vid livslinjer
9120: Videorutan i Google-exporten följer inte angiven bildstorlek
9121: Implicit förflyttning i Google Earth Pro skall inte ha några datumuppgifter
9122: Fel i levnadsbanor då datum med enbart före/efter eller från/till anges,
9123: Pratbubblorna i Google Earth Pro för förflyttningar har dubbla rubriker
9135: Uppdatering av kartdatabas under pågående kartplacering
9143: Hjälptexten om hur man gör egen säkerhetskopiering, hänger med sen Disgen 2016
9147: Krasch i källautomatiken

Disgen 2023.1

Disgen 2023.1 släpptes i Januari 2023.

Cirka 30 felaktigheter har hanterats. Ett antal krascher och brister har rättats.

Hanterade rapporter

8739: Fel personiformation visas på Google Eart Pro
8772: Kapad info i fält PÖ/RÖ
8811: felstavning i snabbmeny i de två byggda
8821: Checkbox för Visa kartdata i Lagerpanelen för långt åt höger
8822: Felaktiga defaults i Lagerpanelen
8823: Huvudort markeras inte vid visning av Hembygdens orter
8826: Trunkerade namn i Personöversiktens namnpanel
8830: Tomma rutor i "Lägg till ny relation"
8831: Går inte söka enbart på församling i "Redigera orter"
8864: laddning av panellayout sker på fel position
8870: Högerklicka på "Underlagskartor" ger allvarligt fel
8875: Inställning > Utseende > Övrigt > Text i alla paneler fungerar inte
8878: Skrivfel i inställningar för "Släktpresentation för webbläsare"
8879: Knappen Original i notisfönstret fungerar inte i Dg2023
8883: HTML mall 9 - felaktig storlek på bröllopsbild
8888: Kommun har fel symbol i ortsträdet
8891: Lista N-männingar tar inte med stamfaders övriga giften
8893: Inställning "Fördröjning vid sökning" fungerar ej på sökning i ortsträdet
8895: F1-hjälpen för FÖ saknas de nya funktionerna i snabbmenyn
8904: Ändrad ordning på notiser i Relationshistoria återgår till tidigare ordning
8910: Justering av defaults för symboler, linjer och linjeskuggor
8911: Går inte att i efterhand ändra "Land-symbolen" i Ortsträdet
8917: Redigera orter: Knappen Spara sparar inte om jag ändrar Slag av ort för en ort
8918: Redigering av uppgifter om ett Land ändrar symbolen till Kyrk-symbolen
8778: Sök efter ort i Redigera orter sortering genom klick på rubrik
8889: Nollställ standardflaggor från Disgen 2021 om inställning är satt OFF
8937: Omstartat kartfönster visar rubrik "Levnadsbanor" utan namn
8938: Gå hem till blått hav
8943: Lägga till en Multimedia notis visas inte.
8945: Krasch för släktskapsträd som ger för många resultat
8946: Visa kopplat från Flera källhänvisningar borttagen
8928: Inlägg av nytt land i en världsdel får kyrka som symbol

Disgen 2023

Disgen 2023 släpptes under december 2022. Jämfört med tidigare utgåva, Disgen 2021, är de största nyheterna följande:

Utöver det har ett stort antal felrapporter hanterats.

Disgen 2021.2

Disgen 2021.2 släpptes i december 2021.

Cirka 40 felaktigheter har lagats. Ett antal krascher och brister har rättats. En av de viktigaste rättningarna är att felaktigt fokuserat id efter losskoppling kunde göra att man opererade på en annan person eller relation än man tror under vissa specifika förhållanden.

Hanterade rapporter

8050: Förbättring av hanteringen när fria fönster återställs
8049: Koppla loss centrumperson + delete gör att föräldrars relationsnotis (t.ex. gifte) försvinner
8048: Disgen 2021 och snap layouts i Windows 11
8047: Krasch när man visar säkerhetskopia som är väldigt stor
8042: Fel i Släktöversikten vid markering av person som finns flera gånger i trädet
8040: XML export - import problem med väldigt långa textnotiser
8039: Krasch när man kontrollerar och rättar orter och döljer accepterade
8035: Släktbok RTF - Missad font för generation
8016: Handledning till "Släktpresentation för webbläsare"
8002: Krasch i PersonView när man ska ändra notistyp eller ändra notis
8001: Krasch om man bygger en Ahnentafel från en byggd antavla som är helt tom
8000: Krasch när man utökar en söklista som är filtrerad
7999: Krasch om man skriver ut faddrar och har en fadderkommentar som bara är ett tecken lång.
7995: Krasch om man med tangentbordet skriver in fler än 7 generationer i inställningar för sidindelad antavla
7993: Disgen kraschar när man kör på en dator som varit igång utan omstart i mer än 50 dagar
7986: XML-Import avbröts på grund av felaktigt tecken i en textnotis (även i citat)
7985: Utskriftsinställningar - Felaktig visning från start
7974: Kraschrapport när man börjar en sökning
7973: Krasch när man startar utskrift
7972: Krasch när man hittar en befintlig person vid registrering av partner, barn eller förälder
7944: Låsning vid sökning med bara ett resultat
7914: Visa disgenkartans gränser ovanpå visade kartor
7860: Underlagskartor: med gröna pilen flyttas alla Övriga kartor till högra listan oavsett om de gäller det inzoomade området eller inte
7839: Flyttning av underlagskartor i kartträdet för kartor i lager 10-15 fungerar inte
7822: Felstavad rubrik i Val av underlagskartor
7818: Fel i karthjälpen
7817: Oväntat resultat vid tryck+håll med musen i FÖ
7816: RÖ uppdateras inte när man lägger till barn
7802: Krasch efter avbrutet antavlebygge
7787: Dialogen Utgående från källor - trångt om utrymme
7776: Krasch vid registrering första person i tom datamap
7764: Redigera källor - Snabbmenyn kan ej nås med tangentbordet
7761: Zoomning med Ctrl +/- flyttar kartan åt höger då lagerpanelen visas
7735: När man lägger till ny fadder, fyller i namn och använder tangentbordsversionen (M) att välja kön, då aktiveras inte knappen Nästa
7722: Öppna hantera flaggor med mellanslag
7282: Ta bort person i FÖ kopplad som fadder eller har fadderbarn visar en varning
5860: Redigera flaggor - Rensa flaggvalen
5182: "Redigera flaggor" vid val av mer än 5 flaggor till FÖ.
5090: Flaggvisning i FÖ något större fyrkanter
1687: Textstorlek i familjeöversikt anpassas efter den största valda fonten

Disgen 2021 och 2021.1

Disgen 2021 och 2021.1 släpptes under april 2021 (2021 endast internt till funktionärer). Jämfört med tidigare utgåva, Disgen 2019, är de största nyheterna följande:

Utöver det har ett stort antal felrapporter hanterats.

Disgen 2019.2

Disgen 2019.2 släpptes i mars 2020.

Cirka 10 felaktigheter har lagats. Ett par förargliga krascher samt brister i den nya relationsregistreringen är de viktigaste åtgärderna. Men den viktigaste funktionella förbättringen är integrationen med appen Släkten.

Hanterade rapporter

6038: Ladda upp GEDCOM-fil för appen
6155: Förbättra felmeddelande vid fel inloggning för appexport
6163: "Startperson i ""Exportera till app"
6194: Förhindra att oönskad relation utan partner skapas - komplettering
6206: HTML-mall 8, Bilder vid utskrift från HTML-sidan felaktigt placerade
6208: Krasch - Relation för ny partner
6228: Dubblerad titel i pratbubbla för Oforskat-notis
6235: Felutskrift vid appexport
6245: "Krasch när koppla fosterbarn (med skift) till biologiska moderns utomäktenskapliga relation, när partner ej angiven"
6260: Relations registrering i samband med registrering av föräldrar
6277: Storleksgräns vid filhämtning från app -> 500 Internal Server Error
6278: Driftsajt för appen
6281: Testa Släkten på iOS
6465: Brister för Släktens filserver

Disgen 2019.1

Disgen 2019.1 släpptes i oktober 2019.

Cirka 20 felaktigheter har lagats. Den viktigaste är nog att den försvunna kontextmenyn (högerklick) i alla notiserna i Personöversikten har lagts tillbaka. Disgens hanteringen av icke-biologiska relationer i GEDCOM har också setts över.

Hanterade rapporter

737: Dummy i ortsregistret
3097: Rätt urval till GEDCOM fil för föräldrarelationer
3895: 2017 Import GEDCOM från Disgen 2016.5
3943: Skapa GEDCOM fil - mix biologisk/foster relation
5242: Syntax av Adoptiv/Fosterföräldrar i GEDCOM
5779: Notistyperna Bokbild och webbild hanteras inte vid Google-Export
5865: Utflyttad och Inflyttad saknas i Disgens karta
5882: Kartan markering av levnadslinjer och orter
6009: HTML-mallarna ortsbeskrivning - felaktig sökväg
6013: Datumfältet sparas inte när man drar barn (med skift) i ena FÖ till en relation i den andra FÖ
6015: Högerklick i hela alla notiser ger bara undertryck ortspreposition
6045: Ortsträdet öppnar automatiskt alla underliggande orter
6082: Fel i KMZ-fil då Kartöverlägg inkluderas
6097: Fel hovringstext
6108: Krasch i cleanpool för ortlistan
6125: Fel i Ortsregistret i HTML-mall 8
6136: Personöversikt visas för fel person
6179: Krasch i Gedcom-export av adoptionsinfo
2647: Platser koordinater exporteras inte till Gedcom
3857: Import av GEDCOM, individer med adoptiv eller foster relation
4182: GEDCOM-översyn gällande icke-biologiska relationer både import och exort
4958: Hjälptext för Ljud och bild.
5282: GEDCOM-export/import av koordinater
5888: Förhindra att oönskad relation utan partner skapas - m.m.
6029: Ikonen för Tavla 1 och 2 i HTML-mall 7, 8 och 9 liten

Disgen 2019

Disgen 2019 släpptes i slutet av april 2019. Jämfört med tidigare utgåva Disgen 2018 är de största nyheterna dessa:

Därtill har ett stort antal felrapporter hanterats.

Disgen 2018.2

Disgen 2018.2 släpptes i september 2018. Cirka 15 felaktigheter har rättats.

Hanterade rapporter

2368: Spår av två fönstergrupper i HTML-exporten
2712: Krasch då Personöversikten skapas -ROUND
4478: HTML-mall 7: ibland kommer inte allt innehåll med.
4847: Dubblett-kontroll synkad personöversikter
4907: Krasch vid öppnande av Familjeöversikten för personer med ovanliga relationer
5134: Porträtt kommer inte med i utskrifter av stamtavlan i tabellform för ingifta
5150: Fokus saknas på namnfältet vid lägg till ny person
5151: Aktivering av Partner Far och Mor knappen fungerar inte i alla lägen
5184: Disbyt-utdrag - 10-årsgräns för avlidna
5190: HTML-mall 10 och 11, indragen text för barn
5191: Vid registrering av ny person fungerar inte orginal-knappen vid notisnamnet
5192: Faddrar ska inte vara med som notistyp i XML-exportdialogen
3004: Krasch med för många barn

Disgen 2018.1

Disgen 2018.1 släpptes i månadsskiftet juni/juli 2018.

Cirka 60 felaktigheter har rättats.

Hanterade rapporter

4061: Onödiga ord i karthjälpen
4721: F1 Orter - Konvertering
4771: Utdrag - Stor db ger ingen resultat fil i granskafönstret.
4781: Felaktig referens till centrumpersonen vid borttag av kommentar eller fotnot
4839: Krasch "printer is not currently printing" vid utskrift av söklista
4851: Relationsöversiktens knapp Till Centrum fungerar inte alltid
4857: FindProcDLL fungerar inte i installern
4867: Personöversiktens knapp Till Centrum fungerar inte i föräldrapanelen
4881: GEDCOM export - import matchar inte
4887: GEDCOM export, extra radbrytning i dödsorsak
4888: Skriv ut söklista
4903: Släktöversikt går ej att stänga med escape
4910: Fel i XML-exportfilerna
4916: Rätta Copyright i "om programmet Disgen" i hjälpen
4921: Krash i TWelcomeWindow.HtmlMainParseBegin
4924: Språkval för (Efternamn som inte visas)
4926: informationsrutan i DG2018 om att köpa Disgen 2018 (påminnelsen)
4928: Alt+s ger konstigt resultet
4938: Kontroll av filer som inte används
4939: Krasch vid dra och släpp adoptivbarn
4945: MapSpace: Metadata för kartpaket saknas
4946: Föräldrarnas bilder i FÖ försvinner
4951: Saknad text i relationsrutan i familjeöversikten
4955: HTML export mall 8
4960: Dg2018 startar inte på Vista
4962: Krasch - Analys - avvikande gränsvärden.
4966: Senaste orter/källor rymmer bara 14 orter/källor - det skall vara 50 enligt hjälpen + ingen rulllist
4969: Länk till "nyheter" i startfönstret trasig
4971: Lite städning efter släppet av dg2018
4973: Felhantering i TMainForm.StartPrint
4974: Krasch i GetNoOfPeopleInDatabase vid klick på startsidan
4975: Krasch i TMainForm.ActionOpenDisgenConverterExecute
4976: Krasch i TFamilyPrinter.PrintRelationAndPartner
4978: Kartan hanterar minnesbrist dåligt
4987: Fel uppgifter vid inställning för ansedel
4989: Fel i hjälpen till inställning av ansedel
4992: Vid registrering av obesläktad person går det inte att koppla till någon i "dublett-listan"
4998: Startfönstrets länk till "Nyheterna i Disgen" går till en sida med 2016.6
5006: Rullmeny kan saknas i flera fält med liten pil till höger, t.ex. yrke
5009: Mall 7 - W3C-anmärkning
5012: Högerklick på barn i FÖ kan skapa far/mor till centrumpersonen, oväntat
5014: notisernas "handtag" - för dålig kontrast
5022: Välkomstsidan: Texten om att köpa och aktivera licens bör inte vara med när man lagt in sin licens.
5025: Giftesnotiser vid "Vilka använder denna källa?"
5029: Krasch i CountReferencesToSource_Inner
5033: I register i utskrifter har sorteringen av efternamn med prefix blivit fel
5036: Felstavad hovringstext i kartan
4535: Öppna filer i panelerna Arbetsmaterial och Ljud och film
4696: Dialogen för valda notiser vid nyregistrering - Tangentbordskommandon behövs
4861: Komplettera hjälp under "Att komma igång"
4923: Licensvillkor i Hjälp-menyn
4949: Lägg till ny person - möjliga dubbletter
5007: Sidan för självservice på hemsidan saknar länk till att köpa Disgen, samt länk till support/fadder-sidorna
5026: Ändra utskriftsmall X-match
5044: Visning av index för rutor och storrutor för identifiering av aktuell GEK
5086: Ändra namnordning i mallar (Ändra utskriftsmall X-match)
3204: Fokus fel efter att man klistrat in notis i PÖ
4896: Två olika biologiska fäder
4906: Beta 8.1 - Felaktig bakgrundsfärg i inmatningsfältet för kartförrådets sökväg
5005: Krasch i ändra föräldrarelation för person med bara mor
5008: HTML-bilder i mall 10 och 11
5041: Registrering ny person tar namn ur efternamnslistan utan att jag valt det
5073: notisernas "handtag" - för dålig kontrast RÖ
5077: Aktiv datamapp i Ask.1 Beta2 är inte längre markerad med fet text som i Dg2018
5085: I register i HTML-export har sorteringen av efternamn med prefix blivit fel
5095: barn med B
5101: Felaktig mapp visas vid öppning av dialog för val av Kartförråd
4890: Alt + Y öppna Verktygsmeny överallt utom i söklistan

Disgen 2018

Disgen 2018 släpptes i månadsskiftet mars/april 2018.

Jämfört med tidigare utgåva Disgen 2016 är de största nyheterna dessa:

Därtill har ett stort antal felrapporter hanterats.

Disgen 2016 uppdatering 6

Disgen 2016.6 släpptes runt 10 november 2017.

Drygt 100 felaktigheter har rättats. Därtill finns en förbättring med, Justera faddrar. Läs mer om denna på https://www.dis.se/justera-faddrar.

Viktigt: det finns ett känt fel i Disgen som gör att programmet kraschar och startar om, om du både

Om du istället flyttar de andra barnen uppåt går det däremot bra.

Hanterade rapporter

3387: Krasch vid Ändra notistyp yrkesnotisen...
4228: Krasch i FÖ för person utan namn
4232: Ändra till numerisk sortering på PersonID i söklista
4233: Allvarligt fel: Verktyg, Administrera Utskriftsinställningar, Avbryt
4234: Alfanumerisk sortering på personID i söklista är inte bra
4235: Krasch med databasfel "constraint violation"
4239: Saknad uppgift om adoptiv- och fosterbarn
4241: Visning av person-ID
4242: Visning av ID-nummer
4243: Visad person i listen på FÖ
4244: "Partner och Relation" på högerklick i FÖ ska vara "Partner"
4245: Vid radering av personer med hjälp av söklistan uppdateras söklistan ej korrekt
4250: Blandade skrivarkrascher
4251: Lägg till person, markörens läge notiser med datum
4252: Källträdet: Prefix till hänvisningstexten i en hänvisning kommer inte med vid export till Gedcom
4253: Skapa ny mapp
4255: Årtal på Flyttade-linje saknas i Google-export
4256: Namn kapas vid export till Google Earth
4257: När konverteringen avbryts för dubbla födelse/döds-notiser och man rättar i Dg8 går det ej att vid andra försöket använda den datamapp som man skapade vid första försöket, fastän den är tom.
4258: Krasch i SourceEditTreeDialog
4259: Källa - längd
4261: Söklistan för att acceptera avvikelse
4262: "Analysera/kontrollera notiser" tar mycket resurser
4263: Analysera/Kontrollera notiser - fel meddelande i listan vid upprepad körning
4264: Analysera/Kontrollera notiser tar längre tid än förut
4265: Analys av lång livslängd
4266: PÖ: Visa Standard eller Visa Alla när rullisten till höger är flyttade neråt medför tomt utrymme överst i fönstret
4267: Sökning med kikaren som ger NOLL träffar visas inte alltid riktigt
4268: Sökning i söklista
4269: Felaktigt datum vid Dispos-sökning
4270: Återinför individnummer på en del utskrifter där det tagits bort.
4271: Utskrift av faddrar
4272: Utskrift söklista till PDF fungerar inte
4273: Ansedel - Text från relationshistorian får stil som ingiftas föräldrar.
4274: Undertryckning av inledande noll i årtal vid utskrift
4275: Utskrift Antavla-Grafisk tappar ramar och färger vid stora format
4276: Utskrift utgående från orter
4277: söklistan får position för högt upp
4278: Ny utrikes ort saknas i ortsregistret
4279: Sökning på ändringsdatum fungerar ej när man har valt engelsk datum-format i Windows
4280: punktnotation för efternamn fungerar inte med dublettsökning
4281: Fel ordalydelse i Analysera/kontrollera notiser
4282: Dispos kartor orter länsbokstav visar endast första tecknet
4283: notiser - kontroll - fel fönster hamnar i fokus efteråt
4284: Utskrift av ansedel
4285: Bildnotis och raderad bildtext
4287: Stängning av fönster med x
4289: När man byter datamapp bör något annat än en tom blank sida komma upp, gärna en familjeöversikt.
4290: Krasch för saknad bildfil vid KML-export
4291: Inställningsmall - bocka ur bock för personidentitetet tar inte - inlagd för att samla och för att testa.
4292: Design: Analys- och söklista
4293: Bläddringsknappar ur funktion
4294: Konvertering - ändrad defaultinställning
4295: Funktionen "Växla position" saknas i högerklick i Föräldrapanelen i PÖ
4297: Utskrift sidhänvisning vid anförlust - Komprimerad Antavla
4299: Disgen borde informera mer om hämtade uppdateringar
4300: Listan över favoriter, meddelande bör visas även om personen redan är med.
4301: Tung start av kartfönster
4302: Not i kartfönstret "Källa Lantmäteriet"
4303: Metadata i kartruta
4304: Registrerade orter bör vara valt som standard
4307: Karta och Google Fel information Vid val av källa.
4308: Felaktig hjälp till kalendern
4309: Felaktig hjälptext till Dialog - Skriv ut
4310: Dialog - bild i hjälpen
4311: "Datamapp saknas" förbättras i hjälpen
4312: Fel i program-hjälpen avseende källhänvisning till grupp i källträdet
4313: Uppdatera inbyggd hjälp för export
4314: Fel i hjälpen under söklista
4315: Internt databasfel: Läsning av Persons gav felmeddelande
4316: Fadderjustering
4318: dgstart ska sätta sig i förgrunden då disgen avslutas
4319: Lång väntan då Disgen startar om efter backup
4325: 2016.6 Högerklick på person
4330: Konvertering mappval
4331: Flera problem med antivirusprogram
4332: Dialogruta "Inställning Antavla Komprimerad"
4333: Två analysfunktioner tar lång tid
4334: HTML-genereringen, filkopiering
4335: [DGPortrettText] ger felaktigt resultat
4336: Ändring av HTML-standard
4337: Individnummer vid utskrifter
4338: Dolda menyknappar
4351: Dubblettkontroll vid registrering kan nu minimera resultat på år
4352: Kartan öppnar med olika kartbild vid öppna/stäng och öppna igen.
4354: Disgen kraschar vid Google Earth-export från kartan
4368: Export HTML - mall Disgen 9
4369: Export HTML - layouter på samtliga mallar
4370: Html-mall NyDisgen4 - Storlek på text i levdebeskrivningen skiljer från övrig text
4371: Html mall 1b f ff fff skrivs med versaler
4372: Alt-text till bilder som tas med ut till html-sidorna
4373: Html export , mall 10
4374: Felaktig indikering av släktrelationer vid HTML-export
4375: Fel i HTML-mall 10 (ev fler)
4377: Ändra till doctype i alla HTML-mallar
4378: Släktskapsförhållanden i HTML-filer felaktiga
4379: Uppdatera mallarna så att vi använder style-sheet (CSS) så långt det går
4381: HTML-export med mall DISGEN10
4382: HTML-export, mall 10, fungerar inte
4383: Länk till fotnötterna från fotnoten
4395: Några funderingar kring html mallarna
4397: HTML mall 4 - fel på bildstorleken i antabellen
4407: Konvertering av gammal datamapp misslyckas
4411: Dubblettkontrollen visar inte efternamn på ev dubbletter
4436: Hjälptext för Släktöversikt och justerra faddrar
4457: Disgens källkoppling bör fungera med ArkivDigitals nya webapp

Disgen 2016 uppdatering 5

Disgen 2016.5 släpptes runt 10 december 2016.

Den viktigaste ändringen är att vi återgår till samma hantering av "förstoring" av skrivbordet som vi använde i 2016.1, så alla som använder t ex 150% förstoring kommer att märka en förbättring. I övrigt har runt 20 felaktigheter rättats.

Viktigt: det finns ett känt fel i Disgen som gör att programmet kraschar och startar om, om du både

Om du istället flyttar de andra barnen uppåt går det däremot bra.

Hanterade rapporter

3256 Personöversikten - Enormt stor stil
3224 Export XML till annan datamapp - Notisen Flyttade från ort till ort blir fel vid import i ny datamapp.
3217 Installationsprogrammet kunde testa om Disgen kör
3212 Statistikfiler behöver inte göras om de inte ska skickas in
3178 Analys oforskat ger fel resultat för relationer
3158 Släktskapmatrikel fel relation vid anförlust
3134 Notiskontroll sortering på ny kolumn i söklista kan inte sorteras
3111 Flytt upp och ner för panelen arbetsmaterial
3088 Fönster öppnas på skärm som inte finns
3083 Fel efter Gedcom-import
3046 Antavla tabell - återställ formatering på släktskap
2974 Fotnot till textnotis skrivs inte ut
2819 Vid grafisk antavla synkar inte minibilden med resultatet
2724 Utskrift Antavla Sidindelad
2721 Språkval i Fotnot och Anteckning fungerar ej
2609 Ortskombon uppdateras inte med senast använda ort
2540 Inaktuell lista över "senaste" källor
2175 Grafiken fel för Inställning antavle-utskrift
2155 Ort, dropdownmeny, DG8-funktionalitet saknas
2125 Uppdatering ur funktion i dropdownlistan till källfältet.
1082 Utskrift Komprimerad antavla Sidhänvisning
462 Det går inte att skriva in koordinater i lat/long som är i intervallet 0 till -1 grad.

Disgen 2016 uppdatering 4

Disgen 2016.4 släpptes runt 21 oktober 2016. Denna version innehåller rättningar av tre allvarliga fel ("krascher") som infördes i 2016.3 då andra fel skulle rättas (rapporter nummer 3176 och 3177).

Disgen 2016 uppdatering 3

Disgen 2016.3 släpptes i början av oktober 2016. Drygt 80 felrapporter och förbättringsförslag har behandlats.

Viktigare ändringar är:

Hanterade rapporter

3043 Programmet "glömmer" inställd storlek på dialogrutan för notiser i PÖ.
3038 Inställningar - ta bort Notiskontroller
3034 Krasch efter redigering av källträdet
3011 Vid Export till XML och efterföljande Import från XML försvinner kopplingen till bilderna i DgPic
3007 Visning av tom RÖ i en PÖ
2994 Använding av redigeringskommando EP i textnotiser
2993 Utskrift av person med flera efternamn blir fel om man väljer ordningen efternamn, förnamn.
2990 Felstavning i Verktygs-meny
2982 Släktmatrikel/Träd: Barn kommer i fel gifte
2981 Vid redigering av ort - val av 'Slag av ort' ryms inte hela listan på skärmen
2972 Disgen behöver bli high DPI aware
2968 Högerklick på namn i barn och partner rutan i personöversikten
2967 Backupens filvalsdialog kommer inte upp
2966 Efter att man tagit bort en notis hamnar man på ett tidigare ställe i notisflödet.
2964 Om man fäster Disgen 2016 på Aktivitetsfältet har den inte samma funktion som många andra program i Windows
2963 Alvarligt fel när jag skulle lägga in en grupp i Källträdet
2958 Krasch om DgTmp saknas vid förhandsgranskning
2957 SÖK-fönstret (kikaren): Förnamns-fältet fösvinner om man minskar SÖK-fönstrets höjd.
2948 Inställningar - Program -Sekretess för användarstatistik fungerar inte.
2946 Programkrasch vid inläggning av ny grupp i källträdet
2945 Citationstecken "" i Dg8.2, blir ? i HTML-export från Disgen 2016.1
2943 Problem med släktmatrikel i trädform hur texten hanteras vid flera giften
2942 Släktmatrikel i trädform
2937 Antavla - Komprimerad. Det kan ikke skrives mer enn to siffer i henvisningsfeltet
2936 Datamapp låst när disgen startas andra gången.
2935 Släktmatrikel i trädform
2904 Släktmatrikel träd
2852 Adoptiv-og fosterbarn behandles feilaktig som slekt
2813 Krasch när barn flyttas i Windows 150%
2809 125% Windowsförstoring: Varför ser jag inte hela födelsenotisen
2771 Lägg till adoptivföräldrar - kommentaren
2770 Focus efter ny/editerad notis bör ligga på notisen i PÖ inte på personen i FÖ
2729 Tappat fokus i personöversikten vad gäller Fadderpanelen
2728 Utskrift av söklista
2711 Disgen meny og ikon installeres bare for lokal bruker (administrators) og ikke i global startmeny og skrivebord
2706 125% Windowsförstoring: finns mer att göra - bildnotisen
2455 Ny notis i Levnadsbeskrivningen ska bli markerad direkt efter att notisen sparats
2451 125 % förstoring - påverkar fadderpanelen menligt
2375 Ta bort "Giftesnotis"-dialogen när man lägger til ny person som partner.
1573 Problemet med fokus och söklistan
1245 Ändring av relationstyp ej möjligt
1193 Byt notistyp - PÖ levnadsbeskrivning
1083 Utskrift Komprimerad antavla Sidhänvisning vid anförlust
3089 125% Fel
3081 Inbyggd hjälp behöver ändras för Välj person
3080 Dubblettsökning vid registrering - stavning och förvald inställning
3078 Borttagning av sista notisen i Levnadsbeskrivningen gör att FÖ hamnar i fokus.
3077 Fokus: PÖ är i vissa fall fortfarande inaktiv efter uppdatering
3076 125% Windowsförstoring: knapp syns inte vid XML-Import
3075 Beta 17, Textstorleken under centrumpersonen blir för stor
3073 Disgen 2016-Beta 17 Krasch
3069 Sök historiska kartor på Internet
3067 Byta notistyp Utflyttad till Flyttad
3066 Analys - händelser före födelse
3065 Analys - händelser före födelse
3063 Fel i hjälptexten till Söklistan
3062 hjälptext till ändra notistyp PÖ och RÖ
3061 I relationsöversikten är notisdialogen också förändrad?
3059 Inbyggd hjälp saknas för dubblettkontroll vid registrering
3056 Testat 'Kontrollera notiser för åtgärd/godkännande' / 'Personer med avvikande högsta ålder'
3055 Testat 'Kontrollera notiser för åtgärd/godkännande' / Personer med avvikande högsta ålder vid barnafödelse'
3054 Synpunkter på att skriva ut söklista
3052 Utskrift av söklista, kan ej se hela tabellen
3051 Krasch vid Koppla dubblett
3044 Olika storlek på texten i de olika rutorna i FÖ
2969 Fel, vid flytt av barn inom familjen i FÖ Familjeöversikt
2949 Minnas Dölj/Visa-val för Fotnot/anteckningar
2113 PÖ förlorar fokus (återfår inte fokus)
2959 Kan ej öppna PÖ då datorn (Win10) är i surfplatteläge
2947 Går ej granska, välja nästa eller föregående vid utskrift.
2909 Högerklick i PÖ personpanel för att ändra
2773 Ändra textstorleken i Redigera Källor och Redigera Orter
2761 Bugg - Källhantering
2736 Utskriftsmall för annan papperstorlek än A4 uppträder olika i Windows 8.1 och 10
2698 Automatisk uppdatering
2695 Val att visa allt eller en rad av notiserna i levnadsbeskrining
2524 Notisfönster - spara min inställning fungerar inte på alla delar i fönstret
2278 Förtydliga när en panel bara är för visning
2213 Återställ "spara/återställ" inställningar och funktionalitet
1737 Utskrift till PDF-fil fungerar ej
1602 Testområde GUI - Inställningsmenyn
1532 Länkutseende på föräldrar i PÖ
1458 Återintroducera "Ändra notistyp"

Disgen 2016 uppdatering 2

Disgen 2016.2 släpptes 1 juli 2016.

Denna utgåva innehåller rättelser av två små, men förargliga fel.

Disgen 2016 uppdatering 1

Disgen 2016.1 släpptes 8 juni 2016. Cirka 90 felrapporter och 20 förbättringsförslag har hanterats.

Denna utgåva innehåller främst rättelser av fel som rapporterats av medlemmar via faddrar och DIS Forum, samt sådana felrapporter som skickats in automatiskt av de medlemmar som tillåtit detta. Viktigare rättelser är:

Hanterade förbättringsförslag

1810 Støtte til å importere og eksportere stedsnavn i ortdatabasen
1820 Verktøylinja bør ha mulighet på direkten til å åpne begge relaterte familievinduer for antatte dubletter
1846 Sortering i söklista
2008 Filtrerad loggfil från konverteringen önskas
2047 Levnadsbeskrivning Textnotis
2121 Disgens ikon i aktivitetslisten grupperas inte tillsammans med genvägen till dgstart (Win7 och framåt)
2131 Icke-biologiska relationer i Genney
2292 Utöka ytan för textnotis
2503 Visning av textnotiser i Levnadsbeskrivningen
2668 Lägg till faddrar
2699 Standardbilden HTML-export
2701 Sök ort - i 8.2d var standard sökning efter ort, i 2016 är det efter församling - stor risk för problem
2716 Hjälpavsnittet Säkerhetskopiering behöver ensas (/ eller |)
2720 Redigera flaggor - Enklare öppna Ändra - samma princip som överallt i övrigt.
2737 Startfönster/välkomstsida anpassas för nya forskare
2762 Dokumentera "tom" databas i 2016 efter konvertering av 8-datamapp med arkiv.
2896 Namngivning av uppdatering 1

Hanterade felrapporter

1374 Fel vid utskrift med språkvarianter av ortnamn. Gäller endast en mall.
1509 Koppla loss det dubblerade adoptivbarnet från adoptivfadern men relationen till biologiska modern försvann.
1511 Allvarligt fel - byta plats på barn - när det finns "dubblett"-barn inblandat.
1794 Konverteringsfönstret - Hög processorbelastning
1798 Export - Html Radbrytning Textnotiser
1800 Dålig familjeöversikt följd av krasch
1803 Paneler kan försvinna under kanten
1835 Krasch om man tar bort källor som används av personen i öppen PÖ
1866 FÖ - Fler barn än som ryms i fönstret ger problem
1872 Raderad persons PÖ stängs inte
1875 Startsidan
1877 Skapa partner finns inte
1885 Merkelig TAB-rekkefølge i søkevinduet for Personer
1911 Disbyt-utdrag blir för stora
1953 Export till HTML (mall 7) tar lång tid
2233 Krasch i byggd antavla
2307 Constraint error vid ny källreferens
2327 GEDCOM-export av text
2357 Constraint error vid TCommandDeleteProband.Execute
2359 Sök - Gemensamma anor fungerar endast för FÖ 1 och FÖ 2
2369 Spår av Disgen 8 i HTML-export - default startbild
2376 ID-nr har försvunnit från flera utskrifter
2377 Avbryt tar också bort flaggorna
2382 Notisfönstret, ny notis, om du skapar ny källhänvisning, stänger notisfönstret med X-et, ger fel
2383 Notisfönstret, ny notis, skapa ny ort i ortsträdet, stänger notisfönstret med X-et, ger fel
2416 Krasch: Försök att skriva in ny flagga gav constraint violation
2447 Det går inte att ändra spaltbredd vid redigering av flaggor
2450 Sökning i Disbyt inifrån Disgen Beta 10 och i förutgåvan
2457 Säkerhetskopieringsprogressfönstret låser alla andra fönster på skärmen
2507 Hjälptexter
2529 PÖ blir inaktiv efter uppdatering
2537 Personinfon i nedre vänstra hörnet hänför sig inte till markerad person
2541 Synkning i fönstergrupp
2598 Sökning på understreck och procenttecken fungerar inte
2599 Sökning på bildnotis i en relation fallerar
2600 Felaktig hantering av stilar vid sidbryt där fotnot/anteckning förekommer
2616 Händelsenotiser för personen saknas
2643 Ampersand (&) och mindre än (<) försvinner i personöversikten.
2644 Kommentar med språkval visas fel i familjeöversikten
2662 Personöversiktens föräldrar visas ibland fel
2667 Sökning på efternamn med prefix
2669 Kan inte flytta personer i Fadder till-listan
2673 Disgen 2016 minns inte maximerat fönster
2675 Sökning efter yrke och dödsorsak är hopblandade
2676 Sökning på anteckning och fotnot fungerar bara för vissa notistyper
2679 Krasch i TPlaceReference.SetFromParameters
2680 Krasch i TParentRelationForm.RemoveBtnClick
2681 Krasch i TGedcomExporter.EmitStringlist vid Disbytutdrag
2682 Krasch vid XML-import (The path format is not supported.)
2683 Krasch vid sökning av gemensamma anor
2687 Krasch, constraint error då flagga lades till
2690 Sökning med fältet "Övrig text" tar inte hänsyn till valet av notiser
2691 Flaggor syns inte i sökfönstret
2696 Lampknappen tänds i sökformuläret när man söker efter textkällor
2703 Vid sökning på församling är det fel i meddelanderuta när man inte får någon träff
2704 Sökning efter eget notisnamn med bara jokertecken ger träff på alla notiser av rätt typ
2705 Ändra ordning på faddrar o fadder till
2706 125% Windowsförstoring: finns mer att göra - bildnotisen
2707 Flaggorna visas inte i sökfönstret
2709 Allvarligt fel i DISGEN 2016 vid Disbyt-utdrag
2713 Krasch vid TSearchGridForm.SearchGridRowDisjunctSelected
2717 Hjälpen ska nämna att säkerhetskopian endast tar den aktiva datamappen
2730 Vid Konvertering till Disgen 2016 ändras de utländska orternas grader för Longitud.
2734 Återställning av PÖ
2746 Strul i ortshanteringen vid registrering
2752 Krasch vid xmlimport: EDirectoryNotFoundException
2755 Felaktig hantering av källträdet vid GEDCOM utdrag
2759 DISGEN2016 applikationen låses pga av aktivitet krävs utanför skärmen.
2769 XML-import och krasch
2775 Registrering av flyttning: byter från-ort till till-ort.
2785 PÖ: Krasch ("Cannot focus a disabled or invisible window") när viss panel är minimerad och man väljer Visa>Standard
2812 Krasch i HTML-export
2821 Sökresultatfönstrets ram döljs
2848 Flaggor syns inte, igen
2854 Sökproblem
2855 Allvarligt fel vid GEDCOM-export.
2880 Sök på fler villkor ger träff på alla
2888 Kolla karthanteringen inför upd 1
2892 Sök på kommentar och notis - fortsatt förvirring
2894 sök på eget notisnamn
2895 Dölj/visa fotnot/anteckningar: raderna fyller inte alltid ut
2900 Allvarligt fel efter Gedcom-import
2901 Lägger disgen till radbrytningar i textnotiser?
2903 Säkerhetskopia hamnar i fel datamapp
2907 Källhänvisningar vid import av GEDCOM-fil - blir fel om flera källor till en notis.
2908 Textfel om Disgen 4
2917 Gamla hämtade uppdateringar aktiveras även om en ny version installerats

Disgen 2016

Disgen 2016 släpptes 17 mars 2016. Jämfört med tidigare utgåva Disgen 8.2d är detta en mycket stor om- och genomarbetning av Disgen. De största nyheterna är dessa: