Släktöversikt

Dynamisk, timglasformad översikt som kan visa fyra generationer bakåt och fyra generationer framåt.
Disgen Handledning - Släktöversikt

Guiden gäller Disgen 2018 och nyare. Bilderna kan skilja något mellan versioner.


Släktöversikten är ett fönster där man grafiskt får en översikt över släkten och kan navigera runt i dess olika grenar. Från Släktöversikten kan man öppna Personöversikten och Relationsöversikten.  Man kan också, om man så vill, använda släktöversikten för att lägga till nya personer och relationer.

Släktöversikten är dynamisk, den uppdateras alltså automatiskt när man gör ändringar i de andra översikterna. Det gör att den är mycket praktisk att ha vid sidan när man håller på med en släktgren, den ger god översikt och är enkel att navigera i.

Du startar släktöversikten genom menyn Visa > Släktöversikt eller genom att trycka på F9 på tangentbordet. Då visas den person som är centrumperson i aktiv familjeöversikt som centrumperson i släktöversikten.

Inställningar och knappar

slaktoversikt-1002.png
Bilden avser Disgen 2019

Längst uppe till vänster finns två skjutreglage som ställer in hur många generationer av anor och ättlingar som visas. Släktöversikten är ”timglasformad”, dvs. den visar centrumpersonen i mitten och det antal generationer anor uppåt som vänstra reglaget visar och det antal ättlingar neråt som högra reglaget visar. Förinställt är att släktöversikten visar 3 generationer åt båda hållen.
Visar man en stor släkt där centrumpersonen t ex har flera giften med ett antal barn kan det bli stora avstånd och svåröverskådligt. Då kan det vara klokt att temporärt minska antalet generationer, uppåt och/eller neråt, som visas.

Bredvid skjutreglaget finns en knapp märkt Person/Relation. Den öppnar Personöversikten eller Relationsöversikten för den person eller relation som för tillfället är markerad. Man öppnar även Person- eller Relationsöversikten genom Mellanslag, precis som i Familjeöversikten.


I Disgen 2018 finns bara ett reglage som ger samma antal generationer uppåt och neråt. 


Navigering

Enklast navigerar man i Släktöversikten med piltangenterna. Pil uppåt från en person går till föräldrarelationen eller till den vänstra av föräldrarna. Pil neråt går till personens gifte eller till närmaste ättling. Höger- eller vänsterpil går till närmaste släkting inom samma generation.
Dubbelklick eller Enter på en person gör den till ny centrumperson, det blir den personens anor och ättlingar som visas.

Får inte hela släktöversikten plats på skärmen så kan du klicka med musen och hålla fast och dra hela bilden uppåt, neråt och åt sidorna.

Högerklicksmeny

slaktoversikt-1010.jpg

Vid högerklick på en person eller relation får man fram en popupmeny där man kan välja att öppna Person- eller Relationsöversikten. Där kan man också välja att lägga till föräldrar, barn eller partner.