Disgens Startfönster

Läs mer om Disgens Startfönster.
Startfönster
Startfönster

Guiden gäller från Disgen 2019. För Disgen 2016 och Disgen 2018 se separata guider.

Varje gång som programmet startas öppnas Startfönstret i huvudfönstret. Det innehåller allt du behöver för att komma igång med Disgen. Fönstret ser lite olika ut beroende på om datamappen innehåller personer eller ej.

startfonster-1110.JPG
När datamappen är tom hittar du länkar som  hjälper dig att komma igång.

 

startfonster-1210.JPG
En datamapp som innehåller personer informerar om hur många de är.

Till höger i det gula fältet finns länkar som gör att du lätt kommer tillbaka till de personer du arbetade med sist eller har valt som favoritpersoner.

Här finns länkar till

Öppna familjeöversikten

Där visas den senaste använda och markerade personen.

Du kan också klicka på någon av personerna i högra delen av startfönstret. Då kommer den personen att bli centrumperson i familjeöversikten.

Du kan göra startfönstret synligt igen antingen genom att klicka på fliken som det står "Välkommen till Disgen på" i underdelen av huvudfönstret eller genom att välja Startfönster under menyn Visa i övre delen av huvudfönstret.

Sök en person

Sökfönstret Välj person öppnas 

  • Första fliken Bland senaste: Visar de senaste personernas För- och Efternamn, Levnadstid och Personidentitet. Dubbelklickar du med vänster musknapp på någon av personerna så öppnas familjeöversikten med den personen som Centrumperson och startfönstret döljs.
    Finns inte personen under denna flik kan du öppna nästa flik och söka på namn.
     
  • Andra fliken Sökning: För- och Efternamn är sökbara. Skriver du in t.ex. ett a i förnamnsfältet så visas alla personer som har ett a i sitt förnamn och gör du samma sak i efternamnsfältet visas alla personer son har bokstaven a i sitt efternamn.
     
  • Tredje fliken Personidentitet: Vet du vilket personidentitesnummer personen har så kan du ange det här för att hitta personen snabbt.

Se mer i guiden Sök (Välj person).

Detaljerad sökning

Fönstret för detaljerad Sökning till söklista 1 öppnas. Innehåller fler sökalternativ. Se mer i guiden Detaljerad sökning.

Klicka här om du vill byta datamapp

Dialogen för att hantera dina datamappar önskas. Läs om funktionen i guiden Hantera datamappar.

Klicka här för att skapa din första person

Dialogen för att lägga till en person öppnas. Det är bara att följa instruktionerna steg för steg. Se mer i guiden Registrera fösta personen - obesläktad person.

Kopiera min släktforskning från en Disgen 8-datamapp

Har du Disgen 8 installerad och vill ha uppgifterna som du har där kopierade så startar du  denna länk och följer instruktionerna. Se guiden Kopiera min släktforskning från Disgen 8-datamapp.

Importera en GEDCOM-fi

Har du en GEDCOM-fil från ett annat program så startar du denna länk och följer instruktionerna. Se guiden Import av GEDCOM-fil och hur fortsätter jag.

Högra sidan

När du registrerat några personer så blir de synliga som valbara länkar längst till höger under Senaste personer. Visar de senaste personernas för- o efternamn, levnadstid och personidentitet. Vänsterklickar du på någon av personerna så öppnas familjeöversikten med den personen som centrumperson.

Under dessa finns Favoriter där de personer du har registrerat och markerat som favorit blir synliga som valbara länkar.

Har du frågor? Undrar du något?

Nedre delen innehåller länkar till flera olika sidor på vår webb där du kan hitta mer hjälp. Även i Diskulogen hittar du kontaktuppgifter till Dis faddrar som finns där för att hjälpa dig.


Sammanfattning

Startfönstret är tänkt att underlätta starten för dig som användare. Funktioner som kan startas därifrån kan du också starta på andra sätt via menyraden och verktygsfältet.