Utbytestidningar

I forskarstugan delar vi lokaler med Östgöta Genealogiska Förening. Då både ÖGF och DIS har många utbytestidningar, och ibland från samma föreningar, har vi gjort ett gemensamt bibliotek för dessa tidningar. Här nedan kan du se vilka du kan läsa hos oss.
Utbytestidningar

Vilka årgångar av tidningarna finns i stugan?

Antalet tidningsnummer och den tidsperiod som de täcker är mycket olika, allt från enstaka medlemsblad till perioder som täcker flera år. Du kan alltså inte finna alla nummer, men du kanske ändå kan få en viss vägledning i ditt val av förening. Nedanstående förteckning är troligen inaktuell men kan tjäna som vägledning.

Släkt och Hävd

Vi har en tämligen komplett serie från 1938 till 2002.

Bokning

Du behöver inte boka någon plats för denna läsning!

A STOCKHOLMS LÄN     
Botvidsbygdens Släktforskarförening     AnletsBladet
Genealogiska Föreningen     GF-Aktuellt
Norrtälje Släktforskarförening     Anbladet
StorStockholms Genealogiska Förening     AnRopet
Södra Roslagens Släktforskarförening     Sysslingen
Södertälje Släktforskarförening     Södertälje-Probanden

C UPPSALA LÄN     
Björklingebygdens Släktforskarförening     GENEALOGICA BETULIENSIS
Föreningen Släktforskare i Uppland     Runslingan
Norrtälje Släktforskarförening     Anbladet

D SÖDERMANLANDS LÄN     
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening     Anbudet
Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarför.     KFV Forskaren
Lokalhist. Sällskapet. i norra Södermanland     Lokalhistoriskt Forum
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening     AnKnytningen

E ÖSTERGÖTLANDS LÄN     
Östergötlands Hembygdförbund     Östergötlands Hembygdsblad
Östgöta Genealogiska Förening     ÖGF-Lövet

F JÖNKÖPINGS LÄN     
Eksjöbygdens Släktforskarförening     SLÄKTBANDET
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening     Rotposten
Njudungs Genealogiska Förening     Njudungen
Nässjöbygdens Genealogiska Förening     SLÄKTPOSTEN
Sällskapet Ane Finnveden     Ane
Waggeryds Släkt och Bygdeforskare     Medlemsblad

G KRONOBERGS LÄN     
Kronobergs Genealogiska Förening     KGF-Nytt

H KALMAR LÄN     
Kalmar Läns Genealogiska Förening     KLGF-bladet
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn     PLF-nytt
Tjust Släktforskarförening     Wåra Rötter
Vimmeby-Hultsfreds Släktforskarförening     SLÄKTA

I GOTLANDS LÄN     
Gotlands Genealogiska Förening     Orä Fållk

K BLEKINGE LÄN     
Blekinge Släktforskarförening     Släkt-Eken

M SKÅNE LÄN     
Kristiansbygdens Släktforskar-Förening     C4-häradsbladet
Kävlingebygdens Släkt- o Folklivsforskare     SLÄKTBRON
Landskronabygdens Släktforskare     Medlemsblad för släktforskare
Lomma-Burlöv Släkt- och Folklivsforskare     AnSkriften
Lunds Släktforskarförening     LUNDAGENEALOGEN
Malmö Släktforskarförening     AnGripen
Skånes Genealogiska Förbund     SkåneGenealogen
Staffanstorps Släktforskarförening     Släkttavlan
Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarför.     Söderslättsanor+Slättforskaren
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare     Åsbo Släktblad

N HALLANDS LÄN     
Hallands Genealogiska Förening     Hallandsfarares Information

O VÄSTERGÖTLANDS LÄN     
Ale Släktforskarförening     Ale Släktforum
Alingsås Släktforskarförening     Alingsås Släktforskare
Borås Släktforskarförening     Borås Släktblad
Föreningen Släktdata     SLÄKTDATA
GöteborgsRegionens Släktforskare     Västanbladet
Habobygdens Släktforskarförening och Habo-Gustav Adolfs Hembygdsförening     Habobygden
Marks Härads Släktforskarförening     Mark-Rötter
Skaraborgs Släktforskarförbund     Husförhörsnytt
Trollhättebygdens Släktforskare     Medlemsblad
Vänersborgs släktforskare     Brätt Bladet
Västgöta Genealogiska Förening     Västgötagenealogen

S VÄRMLANDS LÄN     
Finnbygder i samverkan     FINNSAM
NordVärmlands Släktforskarförening     SLÄKT-TRÄDET
Värmlands Släktforskarförening     VärmlandsAnor

T ÖREBRO LÄN     
Askersunds , Hallsbergs, Karlskoga-Degerfors och  Kumla Släktforskarklubb samt Örebro Släktforskare.       Strödda Annotationer
Hembygdsföreningen Noraskog     Anno Domini
Hällefors Släktforskarklubb     
Karlskoga Degerfors Släktforskarklubb     Forskarförteckning
Linde Bergslags Släktforskarförening     FLYDDA DAGAR

U VÄSTMANLANDS LÄN     
Fagersta släktforskare     Sällskapet släktforskarne
Västerås Släktforskarklubb     AROSONIA

W KOPPARBERGS LÄN     
Dalarnas Släkt- Hembygds- och Emigrantforskarförening     DALFOLK
Falubygdens Släktforskarförening     Fahlu Släktforskarblad
Folkare Släktforskarförening     An-Siktet
Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge     Medlemsblad
Ovansiljans Släktforskare     Genklang
Västerbergslagens Släktforskare     Släktforskaren
Åsens by     Släkt och hembygd

X GÄVLEBORGS LÄN     
Forskarför. ALIR, Söderhamn med omnejd     ALIR-anor
Gästriklands Genealogiska Förening     GESTRICIA
Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening     Ursprunget
Ockelbo Släktforskarförening     Nya Släktaled
Sällskapet Släktforskare i Sandviken     Stamträdet

Y VÄSTERNORRLANDS LÄN     
Hembygds och Släktforskare Nolaskogs     Våra rötter - vår historia
Härnösands släktforskarförening     Bäfvernytt
Lyckselebygdens släktforskarförening     Släktfåran
Midälva Genealogiska Förening     MGF-Nytt
NordVästra Ångermanlands släktforskarför.     Medlemsblad
Ramsele-Junsele Släktforskarförening     RoJs
Ådalens Släktforskarförening     Ådalingen

Z JÄMTLANDS LÄN     
Jämtlands läns Släktforskare     JLS-Nytt

AC VÄSTERBOTTENS LÄN     
Skelleftebygdens Släktforskare     Roten
Södra Västerbottens Släktforskare     Släkten

BD NORRBOTTENS LÄN     
Boden Överluleå Forskar Förening     Boden-ANAN
Kalixbygdens Forskarförening     KALIXforskarNYTT
Pitebygdens Forskarförening     Ätt & Bygd

DANMARK     
DIS-Danmark     Slaegt & Data
Sammenslutn. af Slaegtshistoriske For.     Slaegten Forum for Slaegtshistorie
Samf. f dansk genealogi og Personalhistorie     Personalhistorisk Tidskrift

FINLAND     
Genealogiska Samfundet i Finland     SUKUTIETO
Genealogiska Samfundet i Finland     GENOS
Helsingfors släktforskare     Släktforskaren
Vasa Släkt- och Bygdeforskare rf     VSBF
Vasanejdens Släktforskare rf     Släktspejaren

NORGE     
DIS-Norge     Slekt og Data
DIS-Hordaland     Medlemsblad
Norsk Slekthistorisk Forening     Genealogen
Norsk Slekthistorisk Forening     Norsk Slekthistorisk Tidskrift
Norsk Slekthistorisk Forening     Hvem forsker hvar. 1998

ISLAND     
Aettfraedifélagid     Fréttabréf Aettfraedifélagsins

STORBRITANNIEN     
Society of Genealogists     Computers in Genealogy

Exempel på andra tidskrifter:     
Genealogiska föreningen     Släkt o Hävd
Riddarhuset     Arte et Marte
Riksarkivet / SVAR     EB-nytt, Nyhetsbrev
Sveriges Släktforskarförbund     Släkthistoriskt Forum, 
LRF´s förlag SläktHistoria