Utskrifter

Vad händer från det att du klickar på utskriftsikonen till dess du klickar på skriv ut. Lär dig hur du kan använda de olika valmöjligheterna.
Handledning - Utskrifter

 Guiden gäller för Disgen 2016 och senare. Vissa skillnader kan finnas mellan olika versioner men funktionaliteten är densamma.


 

utskrifter-1000.jpg
Utskriftsikon

Starta utskriften från

 • Menyradens Arkiv > Skriv ut eller
 • Skrivarikonen i det övre Verktygsfältet eller
 • Ctrl+P

En skrivare måste vara installerad i ditt operativsystem (ex: Windows) men den behöver inte vara ansluten för att kunna generera utskrifter till Textfil, RTF-fil och PDF-fil.

Utskrift

När Disgen har startats och startfönstret öppnats i huvudfönstret, finns inga personer att utgå ifrån för att t.ex. skriva ut en antavla eller en ansedel. Text utgående från orter och källor kan dock göras med enbart startfönstret öppet.

Startar du en utskrift med bara startfönstret öppet, finns ingen utskriftstyp eller utskriftsform förvald. Det beror på att det saknas ett utskriftsobjekt.

utskrifter-1011.JPG

Välj Fortsätt. Ett popupfönster visas.

utskrifter-1020.jpg


Utskriftsobjekt

Fönster som söklista, familjeöversikt, byggd antavla eller stamtavla, karta och byggd släktskapstavla är utskriftsobjekt som omfattas av utskriftsfunktionen.

Finns något av dessa fönster öppet och aktivt i huvudfönstret, genererar det en utskriftstyp.

Längst ner ser du vilken centrumperson utskriften kommer att utgå ifrån om Disgen har kunnat identifiera en sådan.

Utskriftstyper

Ansedel, släktskapstavla, antavla, släktmatrikel, stamtavla, söklista, karta, utgående från orter och utgående från källor är utskriftstyper.

Aktiva fönster, som utgör utskriftsobjektet, markerar automatiskt en förvald utskriftstyp. Gör du ett annat val än det markerade så kommer det att sparas till nästa gång du vill göra en utskrift och utgår från ett liknande utskriftsobjekt. Disgen minns alltså att förra gången du utgick från en antavla ville du skriva ut en komprimerad antavla. 

Utskriftsformer

Ansedel, grafisk, tabell, livslinjer, sidindelad, ny sidindelad, komprimerad, ansedlar för alla, träd, en rad per person, karta och text. är utskriftsformer inom en viss utskriftstyp.

Söklista
När fönstret Söklista [Grupp 1] är aktivt i huvudfönstret och du väljer utskrift, öppnas utskriftsfönstret med utskriftstypen Söklista som kan väljas att skrivas ut som Ansedlar för alla som utskriftsform.

Disgen 2016: Innehåll  går att välja för att skriva ut söklistan som en lista .
Disgen 2018 och nyare: Högerklicka i söklistan och välj Skriv ut söklista i popupmenyn.

Utskriftsfönster nr 1

Fönstret har namnet Utskrift  - Välj utskriftsform

utskrifter-1031.JPG

För Söklistan är utskriftsformen Ansedlar för alla markerad.

Väljs Fortsätt öppnas utskriftsfönster nr 2 med texten Söklista - Ansedlar för alla i titelraden.

Ansedel
Med familjeöversiktsfönstret som utskriftsobjekt är utskriftstypen Ansedel markerad. Välj Fortsätt.

Antavla 
Med en byggd Antavla som utskriftsobjekt generas utskriftstypen Antavla som kan väljas att skrivas ut med utskriftsformen Tabell, Grafisk, Livslinjer, Sidindelad, Ny sidindelad, Komprimerad eller Ansedlar för alla.  Välj Fortsätt.

Släktmatrikel 
Med en byggd antavla som utskriftsobjekt kan du även välja utskriftstypen Släktmatrikel. Den kan skrivas ut med någon av utskriftsformerna Tabell eller Träd. Välj Fortsätt.

Stamtavla
Med en byggd stamtavla som utskriftsobjekt kan du välja utskriftstypen Stamtavla. Den kan skrivas ut med någon av utskriftsformerna Tabell, Träd, Grafisk, Livslinjer eller En rad per person. Välj Fortsätt.

Utgår du från Antavla, Släktmatrikel och Stamtavla och arbetar med mer än en fönstergrupp kan ett popupfönster öppnas för val av person från vilken utskriften ska utgå. När valet är gjort och du klickat på OK öppnas utskriftsfönster nr 2.

Karta
Med karta som utskriftsobjekt markeras utskriftstypen Karta. Välj Fortsätt.

Släktskapstavla
Med en byggd släktskapstavla som utskriftsobjekt så markeras utskriftstypen Släktskapstavla. Välj Fortsätt.

Utgående från orter
Kan generera utskrift utan ett öppnat utskriftsobjekt. Markera Text och välj Fortsätt så öppnas ett fönster med sex flikar. Orter, Tid, Händelser, Ortsinställningar, Personer och Utskrift. Var och en innehåller urvalskriterier. Här skapas ett utskriftsobjekt och utskriftsfönster nr 2 öppnas med texten Utgående från orter i titelraden.

Utgående från källor
Kan generera utskrift utan ett öppnat utskriftsobjekt. Markera Text och välj Fortsätt så öppnas en fönsterserie där källan kan väljas. Välj vad du vill ta med i utskriften och vad som ska skrivas ut. Här skapas ett utskriftsobjekt och utskriftsfönster nr 2 öppnas med texten Utgående från källor i titelraden. 

Utskriftsfönster nr 2

Fönstrets namn visar vilken utskriftstyp, Antavla, och vilken utskriftsform, Komprimerad, du har valt

utskrifter-1042.png

Från detta fönster startar du själva utskriften  Längst upp till vänster syns namnet på personen som utskriften utgår ifrån.

Skriv ut till

Du har följande att välja bland.

 • Skriv ut till Skrivare Obs! Utskrift på papper. Anslut en skrivare.
 • Skriv ut till Textfil (*.txt) Läsbar i t.ex. Notepad/ Anteckningar.
 • Skriv ut till RTF-fil (*.rtf) Läsbar i t.ex. Wordpad och Word.
 • Skriv ut till PDF-fil (*.pdf) Läsbar i t.ex. Acrobat Reader och Microsoft Edge. 

Ibland är några alternativ dimmade eftersom utskriftsformen inte fungerar att skriva ut på det sättet. Om PDF-fil är dimmat så beror det troligen på att du inte har en PDF-skrivare installerad på din dator. Det finns flera gratisprogram som går att ladda ner. Den vanligaste idag är CutePDF Writer.

Knapparna 

utskrifter-1050.jpg

Skriv ut

Skrivare  
skickar utskriften till standardskrivare i ditt operativsystem ex. Windows, varefter utskriftsfunktionen stängs. Lite längre ner ovanför knappen Skrivarinställningar ser du vilken skrivar som är vald. Skrivarinställningarna påverkar hur förhandsgranskningen visas.

Textfil
öppnar utforskaren med din datamapp\DgTmp för namngivning av *.txt filen. Ge filen ett namn och välj spara, varefter utskriftsfunktionen stängs.

RTF-fil
öppnar utforskaren med din datamapp\DgTmp för namngivning av *.rtf filen. Ge filen ett namn och välj spara, varefter utskriftsfunktionen stängs.

PDF-fil
Vald pdf-skrivare syns ovanför knappen Skivarinställningar.
Efter en kort väntan öppnas utforskaren, med spara som, i mappen Hämtade filer (i ditt Windowsprogram) med utskriftstypen.pdf som filnamn. Korrigera namnet om så önskas och välj spara, varefter utskriftsfunktionen stängs.

utskrifter-1060.jpg

Förhandsgranska utskriften

Visar alla utskriftsformers utskrifter i förhandsgranskningsvy med möjlighet att se hela utskriften sida för sida med navigeringsknappar och knapp för att skriva ut visad sida.

OBS! Förhandsgranskningen är anpassad till den valda skrivaren och de inställningar du har gjort under Skrivarinställningar av exempelvis storlek på pappret och om det är liggande eller stående format.

Tänk på att inställningsmallarna är anpassade för ett visst pappersformat som ofta framgår av namnet på mallen.

utskrifter-1070.jpg

 

utskrifter-1080.jpg

Avbryt utskriftsfunktionen

Avbryt från förhandsgranskningsvyn återgår till det andra utskriftsfönstret. Avbryt från andra utskriftsfönstret avbryter hela utskriftsgenereringen.

utskrifter-1090.jpg

Tillbaka

Återgår till första utskriftsfönstret för val av utskriftstyp och utskriftsform.

utskrifter-1100.jpg

Öppnar hjälpen

utskrifter-1110.jpg

Inställningar

Öppnar fönstret för Inställningsmallen av vald utskriftstyp och utskriftsform. De olika utskriftsformernas inställningsmöjligheter varierar. T.ex. ansedel innehåller 4 flikar, varav en del har underflikar, över valbara inställningar för mallen, som kan sparas.

utskrifter-1120.jpg

OK sparar utförda ändringar med mallnamnet Senaste. Senaste skrivs över varje gång du sparar. Vill du ha kvar mallen för framtiden väljer du Spara mall och ger den ett eget namn eller väljer en befintlig egen mall som du vill ersätta. Du kan labba fram en mall och först när du är nöjd med resultatet väljer du att spara den med ett eget namn.

Läs mer om de olika inställningsflikarna i guiden Inställningar för Utskrifter och Utskriftsmallar.

utskrifter-1132.png

Skrivarinställningar

Du ser enkelt vilken skrivare som är vald. Knappen öppnar de skrivarinställningar som finns för den skrivare som är vald. Tänk på att inställningsmallarna kan avse olika pappersformat. Du måste själv se till att skrivarinställningarna stämmer med det formatet. Du får en hint om inställningen är liggande eller stående av bilden ovanför knappen.

Övriga delar av fönstret

utskrifter-1140.jpg

Visar valen som finns under Inställningar fliken Direktval.

utskrifter-1152.png

Visar inställningsmallens namn och beskrivning. De flesta utskriftsformer har en eller flera fördefinierade inställningsmallar. namnet ger en hint om vad som kommer att skrivas ut och vilken storlek på papper den är avsedd för. Varje mall har en beskrivning som berättar lite mer om vad mallen innehåller. Klicka på mallarna en efter en så ser du beskrivningen för den och genom att klicka på Granska så ser du tydligare vad det är du får. Har du gjort en temporär ändring i en mall så kallas den för Senaste och ligger då överst i listan. Listan är sorterad i bokstavsordning.

utskrifter-1160.jpg

Här kan du ställa in hur dina sidor ska skrivas ut:

 • Allt i en enda utskrift eller med ett visst sidomfång. 
 • Önskas utskrift på A4:ans båda sidor, kan du välja skriva ut alla udda sidor först och sedan de jämna sidorna efter vändning av utskriften med de udda sidorna.
 • Alternativt skriv ut jämna sidor spegelvända.
 • Numrering av första sidan och antal sidor på utskrivet blad går också att välja.
utskrifter-1170.jpg

Text för sidhuvud och sidfot kan tillföras: t.ex. "Nils Trillinghorns Antavla". Sidhuvud syns längst upp på varje sida och sidfot längst ned till vänster på varje sida, vid utskrift med standardinställning.

Tabellen visar möjliga utskriftsmål

 

 

Utskriftsmål

 

Filtyp

Utskriftstyp

Utskriftsform

Skrivare

Text  

RTF  

PDF

Ansedel

Ansedel

ja

ja

ja

ja

Släkt-, An- o Stamtavla

Grafisk

ja

nej

nej

ja

An- o stamtavla

Tabell

ja

ja

ja

ja

An- o stamtavla

Livslinjer

ja

nej

nej

ja

Antavla

Sidindelade

ja

nej

nej

ja

Antavla

Ny sidindelad

ja

nej

nej

ja

Antavla

Komprimerad

ja

nej

nej

ja

Antavla

Ansedlar för alla

ja

nej

nej

ja

Söklista

Ansedlar för alla

ja

nej

ja

ja

Stamtavla

Träd

ja

nej

nej

ja

Stamtavla

En rad per person

ja

nej

nej

ja

Karta

Karta

ja

nej

nej

ja

Utgående från

Text

ja

ja

ja

ja

 

 

 

Relaterat innehåll