DIS Syd Introduktionskurs i Disgen 2016 i Kristianstad

3 gånger lördagar kl. 13-16, den 21/10, 18/11 och 16/12. Deltagarna ska använda egna datorer och ha laddat ner Disgen2016. Kontaktperson Mats J Larsson, mats@dis-syd.se, 044-12 63 91. Samarrangamang mellan DIS Syd, Kristianstadsbygdens Släktforskarförening och Studieförbundet Vuxenskolan.

Plats
Studieförbundet Vuxenskolan i Kristianstad Östra Vallgatan 10
Startdatum
Slutdatum