Den öppna tjänsten openRGD

I openRGD utförs bl.a. vissa kontroller på en inmatad Gedcomfil.
Ett annat sätt att uttrycka det är att man tvättar sina data.
openRGD - tvätta dina data

openRGD kan ses som ett system under utveckling. Erfarenheterna från arbetet tar vi med oss till den fortsatta utvecklingen med RGD och Släkttrim. Men det är ett mycket bra sätt att förbättra data i din släktforskning.

Vill du medverka i projektet?
Du kan bidra med teknisk kunskap i produktutformning (inkluderar programutveckling, Web användargränssnitt, layout, testning, mm), administrativ erfarenhet vid behandling av inkommande datafiler liksom att rapportera in egna forskningsresultat. Hör av Dig till: Mikael Winbladh (DIS).

Mer information

Rikstäckande Genealogisk Databas (RGD) är ett projekt som drivs av föreningen DIS med syfte att på ett strukturerat sätt sammanställa Sveriges historiska befolkning med dess släktrelationer i en kvalitetsgranskad databas bestående av unika individer.

Länk till openRGD öppna Web-tjänster login-sida

Vi har publicerat två artiklar om hur du kan använda openRGD i Diskulogen. Vi publicerar särtrycken om egenkontroll och matchning (all funktionalitet finns inte på plats vid publicering juni 2017).

Link to openRGD login-page - (note the UI is in Swedish)