Discount

Discount

Discount är vår databas som visar dig hur vanligt ett för- eller efternamn har varit i gångna tider eller olika delar av landet.

Vad är Discount?

Här kan du se hur vanligt ett för- eller efternamn varit i gångna tider. Du kan dels se hur vanligt namnet var under olika decennier mellan 1600 och 1919. Du kan också se hur vanligt namnet har varit i olika delar av Sverige.

Hur beräknas namnfrekvenserna?

Eftersom ungefär två tredjedelar av Sveriges historiska befolkning finns i Disbyt, kan namnfrekvens för olika namn beräknas för olika tider och olika delar av Sverige. Utgångspunkten är att varje unik person räknas för det år som personen är född.

De vanligaste namnen är normerade till nutida stavning. Urvalet är personer som finns med i Disbyt, vilket innebär att urvalet beror på vilka personer som släktforskare har registrerat. Emellertid är ju två tredjedelar av alla födda i Sverige med i Disbyt, vilket innebär att täckningen är god.

Vad kan man se idag?

Idag kan man se hur ett namn har växlat över tiden och hur ett namn är spritt över landet. Framöver kommer vi förmodligen kunna visa fler funktioner. Har du synpunkter, får du gärna höra av dig till discount@dis.se.

Översikt förnamn

Du få ett diagram som visar hur ett förnamn utvecklats under århundradena. Dessutom visas en Sverigekarta, där man kan se var ett namn är vanligt.

Uppdatering av namn

Databasen uppdateras då och då med namn från Disbyt-databasen. Totalt sett omfattar Discount nu (december 2020)  cirka 13,75 miljoner unika individer.