DIS Arkiv

Dis Arkiv

Dis Arkiv är en arkivservice som ingår i ditt medlemskap i Dis.

Dis Arkiv bevarar släktforskningsmaterial för framtiden. Det är ett arkiv för långtidsbevarande och säker förvaring av medlemmars digitala forskningsresultat. Möjlighet att deponera släktforskningsmaterial till Dis Arkiv är en medlemsförmån.

Hur använder jag Dis Arkiv?

Syftet är att säkra släktforsknings­material som kanske annars går förlorat, och att nu och i framtiden erbjuda tillgång till materialet till andra släktforskare med anknytning till materialet som överlåtits. När och på vilket sätt materialet får disponeras bestämmer du - givaren - själv genom ett avtal med DIS. Ett sådant avtal upprättas då materialet inkommit till Dis Arkiv.

 

Dis Arkiv

Hur skickar jag material till Dis Arkiv?

För att deponera material i Dis Arkiv, sänder du till Dis Arkiv en säkerhetskopia tillverkad i Disgen.

Om du använder ett annat släktforskningsprogram än Disgen skickar du en export av materialet i Gedcom-format.

Ofta kan materialet skickas in med e-post, men är det stort (som det ofta blir då bilder eller/och kartor är inkluderade) används med fördel en överföringstjänst så som Sprend. Om det är under 2 GB kan du skicka det med gratiskonto hos Sprend. Om det är mer än 2 GB kontaktar du först kansliet så får du en länk till vårt Sprendkonto så att du kan skicka in det.

Det går också att skicka USB-minne med posten. Dis Arkiv har däremot idag ingen möjlighet att ta emot släktforskarmaterial i pappersformat, utan det måste vara i dataformat enligt ovan.

Vad händer sedan?

När Dis Arkivs administratör mottagit materialet postar denna ett avtal för signering och retursändning. (Detta kan ta några veckor. Arbetet sköts ju på ideell basis.)

Du bestämmer - Avtalet

I avtalet anger du vilket material som skickats in, vilket släktforskningsprogram du använt samt eventuella förbehåll du har. När och på vilket sätt material får exponeras kan du alltså själv bestämma. Genom avtalet åtar sig föreningen Dis att bevara materialet för framtiden och efterhand göra det tillgängligt för andra.

Hur kontaktar jag Dis Arkiv?

Postadress:
Föreningen DIS
DIS Arkiv
Hovslagaregatan 3
582 46 Linköping

E-post:
dis_arkiv@dis.se

Telefon:
DIS kansli: 013 - 14 90 43

Vad är skillnaden mellan Disbyt och Dis Arkiv?

Disbyt är vår databas som syftar till att koppla samman släktforskare som forskar på samma personer. Dis Arkiv är en ren arkiveringstjänst som syftar till att bevara din släktforskning för eftervärlden.

Släktforskartestamente

Hjälp dina anhöriga genom att skriva ett släktforskartestamente så de vet vad som ska göras med din släktforskning när den dagen kommer. Titta på vår mall

Artikel om Dis Arkiv

Läs gärna denna artikel från Diskulogen nr 127 om Dis Arkiv.