Disbyt

Disbyt

Disbyt - genvägen för släktforskare.

Finn och byt släktuppgifter!

Disbyt är databasen som ger dig möjlighet att söka efter dina anor. Utnyttja möjligheten att snabbare komma vidare i din släktforskning. Om du överhuvudtaget inte har kommit igång med din forskning är Disbyt ett verktyg som hjälper dig med det.

Genom att vi delar med oss till Disbyt av vår respektive släktforskning bidrar vi till att någon annan får ökad kunskap om sina anor och därmed hjälper denne framåt i sin forskning. Vi främjar också ett allmänt kunskapsutbyte, utveckling och allmän ökad historiekunskap

I Disbyt får du också dina kontaktuppgifter visade för andra forskare. Om du skickar in din forskning ökar du möjligheten för att få kontakt med andra forskare, vilket kan leda till goda samarbeten om gemensamma anor eller något annat.

Värt att nämna är också den kvalitetskontroll du får på ditt material, dels genom den automatiska kontroll och rättning som Disbytombudet genomför, men också dels genom eventuella kontakter som tas från andra släktforskare som kan upptäcka något konstigt i ditt material. Även du ska naturligtvis också vara kritisk till allt som finns i Disbyt och på en vänligt vis gärna upplysa andra om eventuella tveksamheter.

Välfylld databas!

Över 31 miljoner personposter, 63 miljoner händelser och 27 tusen platser!

Disbyt är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller uppgift om namn, församling och årtal för händelser som född, gift och död, eller annan händelse.
Disbyt bygger på att vi byter material med varandra. Disbyt blir inte bättre än vad vi tillsammans som medlemmar bidrar med genom våra Disbytutdrag från Disgen eller annat släktforskarprogram.

Vilka uppgifter finns med?

I databasen finns en 110-årsgräns. Det vill säga inga uppgifter yngre än 110 år tas med, om personen kan vara i livet. För avlidna finns en 10-årsgräns. Uppgifter yngre än 110 år kan tas med om personen avled för mer än 10 år sedan. Databasen är en andrahandskälla där varje medlem själv ansvarar för det material som denne bidragit med.

Ovanstående gränser gäller för uppgifter inskickade 2018 eller senare. För uppgifter inskickade fram till 2017 gällde en 100-årsgräns. Under 2017 infördes en ny gräns som innebär att inga personuppgifter som är tidigare än år 1500 används, dvs matchas eller visas. Läs mer om det i Diskulogen nr 117 eller på Dis webb.

Medlemmar kan bidra till Disbyt - men ALLA kan söka i databasen

  • Som medlem i DIS får du uppgifter om en familj i taget och vem som har skickat in uppgifterna, men du kan inte klättra vidare i familjeträdet.
  • Har du dessutom skickat in material till Disbyt, får du utökade möjligheter i Disbyt. Läs mer om det längre ned här på sidan.
  • Om du inte är medlem i DIS, så kan du söka i Disbyt som gäst. Du kan då se vilka poster som finns, men du får inte reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Disbyt kan ta emot material från alla släktforskarprogram

Oavsett vilket släktforskarprogram du använder för att registrera din släkt, så kan du skicka in material till Disbyt.

Skicka in uppgifter till Disbyt!

Skicka ditt Disbyt-utdrag eller Gedcom-fil till närmsta Disbyt-ombud. När du skickar in material till Disbyt, får du beroende på hur stort ditt bidrag är utökade möjligheter i Disbyt. Ditt material blir också jämfört med den befintliga Disbyt-databasen, vilket resulterar i en lista med släktforskare som forskar på samma personer som du.

För att kunna bidra med uppgifter till databasen ska du:

  • vara medlem i DIS, och
  • göra ett Disbyt-utdrag från vårt program Disgen, eller ett GEDCOM-utdrag om du använder annat släktforskarprogram.

Källhänvisning anges med stjärnor

Kvalitet i släktforskningen är viktigt. Vi markerar därför hur bra underlaget för uppgifterna i Disbyt har dokumenterats genom att sätta stjärnor efter varje notis. Dessa markeringar betyder följande:

- Endast årtal finns
* Datum finns
** Källangivelse finns
*** Källangivelse med volymbeteckning finns
**** Källangivelse med volymbeteckning och sida finns

Om markeringar saknas kan det bero på att materialet skickades in innan vi införde denna bedömning. 

Respons från Disbyt-ombudet

Ett av svaren (A-filen) från Disbyt-ombudet som kört ditt bidrag innehåller en sammanställning med de viktigaste matchningarna du har. Den visar tydligt, till skillnad från webbversionen av Disbyt, vilka forskare som till synes har intresse av samma personer som du har. Matcherna ges en nivå mellan 3 och 8, där 8 är högst. Det ger en indikation på hur troligt det är att ni har samma person. Men precis som hos andra aktörer är det tips som du behöver följa upp. 
 

Disbyt-1100.JPG
Ett exempel med ett par personer som bedöms ha gemensamt med Olofs forskning.

Förmåner för de som skickat in lite mer

Som medlem kan du söka i Disbyt även om du inte har skickat in något bidrag, du får då behörighetsnivå 3. Du får då se ett 4 siffrigt årtal på händelsen, information om bidragsgivare, men du kan inte klättra vidare i familjeträdet.

Om du har skickat in ett litet bidrag under 200 personer eller ditt tidigare bidrag är äldre än ett år så får du behörighetsnivå 4 (litet bidrag) vilket innebär att du nu också kan klättra i familjeöversikten och får ikonknappar till Dispos. Du får också tillgång till "Min sida" som innehåller lite uppgifter om dina och andras sökningar samt att du kan ändra på några inställningar i Disbyt.

Nästa behörighetsnivå 5 (medelstort bidrag) får du när du har skickat in uppgifter om minst 200 personer det senaste året. Utöver behörigheterna du har i behörighetsnivå 4 får du också bläddringsfunktion där du enkelt kan bläddra mellan samma person inskickad av olika forskare. Du kan visa antavla och ättlingslista utifrån en person, och du kan klättra i en antavla och ättlingslista som innehåller flera generationer.

Behörighetsnivå 6 (full tillgång) får du när du har skickat in uppgifter om minst 1000 personer de senaste två åren. Utöver lägre nivåers behörigheter kan du dessutom genomföra en jämförelse mellan familjerna i resultatet med max fem familjer samtidigt.

Med behörighetsnivå 6 får du också tillgång till statistiksidorna, som du finner i menyraden. Statistiksidorna innehåller "Antal personer per socken", "Antal födda i socken" och listor med "Normalisering av namn".

Säkerhet för Disbyt-basen

Syftet med gäst-sökning är att låta personer som ännu inte är Dis-medlemmar få prova att söka i Disbyt och se om det finns några träffar. Som gäst begränsas sökresultatet så att man inte ser exakt år. Istället för ”f 1798” står det nu ”f 17xx”. Vi begränsar också antalet träffar vid gäst-sökning till tio åt gången. 
Av säkerhetsskäl och för en rimlig användning av Disbyt, har vi valt att införa en begränsning av 1000 sökningar per dag per Dis-medlem. För normal användning av Disbyt kommer det inte att märkas, men enstaka medlemmar som använder Disbyt mycket kan mötas av besked att man har gjort fler än 1000 sökningar.

SPÅR - Sveriges personregister genom århundrandena 
I samarbete med föreningen Släktdata har 500 000 poster med utdrag ur Släktdatas födelseregister lagts in i Disbyt. Det du finner i Disbyt är barnets födelseuppgifter samt en länk som leder direkt till Släktdatas uppgifter på Internet. Tanken är att du som användare av Disbyt skall få tips om att de uppgifter du söker finns i Släktdatas register. Efternamnet står inom hakparenteser eftersom det är skapat baserat på faderns namn i födelsenotisen. 

Målsättningen är att vi skall kunna lägga in fler register på liknande sätt. Om din egen förening har gjort födelseregister kan man lägga in de uppgifterna på motsvarande sätt med hänvisning till er databas som antingen kan finnas på Internet eller också på CD eller liknande. Hör i så fall av dig till Olof Cronberg

Finland, Norge och Danmark

Den särskilda databasen för Finland som vi tidigare hade för sig själv är nu en del av stora Disbyt databasen. Du kan alltså söka på personer från Finland direkt i Disbyt databasen. Det går också att förfina sökningen genom att begränsa det till ett landskap inom Finland.

Medlemmar i Slegt og Data i Norge (tidigare, DIS-Norge) respektive Danske Slaegtsforskare (tidigare, DIS-Danmark) har inte längre möjlighet att logga in i Disbyt.