Sökning i Disbyt på webben

Information om sökning i Disbyt!
Disbyt sökformulär
De olika fält och valmöjligheter som finns i Disbyt för att söka på webben.

Disbyt


Disbyt ger dig breda möjligheter att söka efter dina anor. Att söka på korrekt sätt oavsett om det är Disbyt eller i någon annan tjänst kan dock vara svårt för att få ett hanterbart resultat.

Här presenterar vi sökningen på ett översiktligt sätt. Ytterligare detaljer om sökningen och de olika alternativa sökmetoderna finns i Disbyt.

Glöm inte att du också kan söka direkt från Disgen, se vidare om det på sidan Sök i Disbyt från Disgen.

Sökformuläret

Sökformuläret består av 7 textrutor som du kan utnyttja för att hitta vad du söker efter. Dessutom finns det några valmöjligheter i hur sökningen ska gå till och hur resultatet ska presenteras.

Vad du kan skriva i respektive fält är ganska självklart utifrå hur de är namngivna. 

  • Förnamn, Efternamn, Socken - i det här textrutorna skriver du ett namn.
  • Län - rutan är en så kallad valruta ur vilken du kan välja bland svenska län eller motsvarande för Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, USA och Australien eller ett helt land. 
  • År från och År till - du kan ange årtal för start och slut på en period i vilken du vill söka.
  • Ignorera träffar från - special för att kunna utesluta vissa forskare eller begränsa resultatet till vissa forskare.

Alternativa sökmetoder

Genom några enkla val kan du lätt utöka eller begränsa sökresultatet.

Alla / Del i

Under rutorna för förnamn och efternamn finns möjligheten att ställa in om du vill söka efter exakt det namn du skrivit eller om namnet kanske är en del av personens hela namn.
Om du t.ex. söker efter “Per Stig” och har valt “Alla” så får du bara de som heter “Per Stig” i förnamn. Om du däremot valt “Del i” så får du också med “Stig Per Gösta”, “Per Hjalmar Stig”, “Per Ragnar Stig” med flera.
Valet mellan “Alla” och “Del i” gör du genom att klicka på ordet.

Du kan också söka efter enbart män, enbart kvinnor eller bägge könen.

I perioden

Du kan söka efter specificerade notistyper under angiven period, såsom född, vigd och död.

Sök personer / sök händelser

Ett val mellan två sökmetoder kan göras genom att välja i sista valrutan. Skillnaden mellan dessa är att "Personer" visar en rad per person, medan "Händelser" visar en rad per händelse.
Om du angivit socken och/eller land ger sökning med "Sök personer" markerat till höger alla personer som vid något tillfälle noterats för angiven plats (Socken, Län). Om man väljer "Sök händelser" får man bara med händelser på angiven plats. 

Att söka efter händelser ger ett större sökresultat i form av rader men det ska vara samma antal personer som om du sökte efter personer.

Sök i närliggande socknar

Det finns möjlighet att söka i närliggande socknar till den angivna socknen.
Du måste dock genomföra en första sökning i Sverige eller Finland för att aktivera funktionen. Då kommer rutan "Sök nära" fram bredvid rubriken "Socken".

Med bock i rutan för "Sök nära" söker du också i närliggande socknar till den angivna socknen. Ange också i vilket län den angivna socknen finns. Vissa socknars namn finns i flera olika län.

Det går endast att "Söka nära" i Sverige och Finland.

Med "närliggande socken" menas att den närliggande socknen har en gemensam gräns med den angivna socknen i socknen fältet, om den har en geografisk utbredning på marken.
I dagsläget är inte alla närliggande socknar komplett i databasen, det är dock bättre för Sverige och sämre för Finland.

Om du söker i annat land än Sverige och Finland försvinner rutan för "Sök nära".
Då behöver du genomföra en sökning i Sverige eller Finland för att aktivera funktionen igen.

Tidigare sökningar

Under knappen “Tidigare sökningar” hittar du en lista med dina 10 senaste sökningar.
Klicka på en rad i listan för att göra den sökningen igen. Kan vara användbart för att återgå till en tidigare sökning. Till exempel kan du då gå tillbaka till en bred sökning och välja att lägga till några andra sökbegrepp än de du redan använt för att få ett alternativt svar.