Sökresultat i Disbyt

Disbyt erbjuder några nya sökresultat som är intressanta. Samtidigt som vi presenterar dem så visar vi hur förmånerna ser ut för de som skickat in lite mer bidrag.
Familjeöversikt i Disbyt
Familjeöversikt i Disbyt

Som exempel använder jag min egen mormors mormors mormor och hennes far, Gust Lena Olofsdotter och Olof Bengtsson Råstedt från Stora Åby i Östergötland, för att undvika att presentera någon annan medlems forskning. När andra personers forskning visas så är namn och medlemsnummer borttagna. Exemplen nedan bygger på att du har skickat in uppgifter om minst 1000 personer de senaste två åren. Om du inte gjort det så passa på för att få tillgång till de nya möjligheterna!

Layouten på familjeöversikten framgår ovan och den innehåller i princip samma uppgifter som tidigare.

Även antavlan påminner mycket om den tidigare. En skillnad är att du kan välja hur många generationer (2-5) som ska visas. Du klättrar i trädet på samma sätt som tidigare genom att klicka på namnet (länk).

Disbyt-1100-antavla.JPG
Antavla

Stamtavlan med ättlingar och möjligheten att jämföra olika forskares resultat är helt nya.

Stamtavlan presenteras som en lista med person, partner och barn för en generation i taget. Även här kan du välja hur många generationer (4-6) som ska visas. När du klickar på namnet (länk) så presenteras personen som proband i en familjeöversikt. 

Numreringen av barnen i en generation är en löpande numrering från första barn till sista oavsett föräldrar och relationer. Se 2:a generationens barn, de är numrerade från 3:1 till 3:13.

Disbyt-1200-stamtavla.JPG
Stamtavla med exempel från proband till barnbarn

Genom att jämföra resultatet från flera forskare så kan du upptäcka skillnader i forskningsresultat mellan dina och andra forskares resultat. Nedan visas ett inringat exempel som ger dig en bra anledning till kontakt för att reda ut var bristerna ligger. I bilden har forskarens uppgifter tagit bort.

Disbyt-1300-jämförelse.JPG
Exempel på resultat av en jämförelse

 

Relaterat innehåll