Policy för citering ur Disbyt

Lite att tänka på innan du sprider uppgifter från Disbyt.
(Styrelsebeslut februari 2017, §17)

Vad är tanken med Disbyt?

Disbyt är främst ett verktyg för Dis medlemmar för att jämföra det egna materialet med andras och för att få nya forskarkontakter. Det innebär att den som skickat in ett bidrag inte i och med detta har gett sitt tillstånd till att uppgifterna sprids på annat håll.

Grundtanken i Disbyt är att forskare bidrar med eget material, dvs. det hon/han forskat fram själv.

Disbyt vilar på tanken att om du själv bidrar tillräckligt ofta så får du flerfalt igen. I praktiken innebär det att de som skickar in lite mer material eller skickar in regelbundet får tillgång till bättre funktioner.

Vad får jag kopiera ur Disbyt och sprida vidare?

Den som skickat in ett bidrag har inte gett sitt tillstånd till att uppgifterna används på annat håll, till exempel i offentliga släktträd som Geni, WikiTree, Ancestry osv. Är du osäker, kontakta alltid bidragsgivaren och fråga!

Ur en strikt juridisk synpunkt har uppgifterna i Disbyt inte en sådan verkshöjd att upphovsrättsskydd kan åberopas. Man kan möjligen se Disbyt-databasen som en publikation och då är det rimligt att tillåta citering av begränsade delar med angivande av källan.

Vad måste jag särskilt tänka på?

Innan du citerar något alls ska du överväga det som står nederst på varje sida:

DISBYT är en andrahandskälla. Föreningen DIS kan inte garantera att uppgifterna - vare sig släktrelationerna eller släktnotiserna - är korrekta. Vi rekommenderar att alla uppgifter som hämtas från DISBYT kollas mot uppgiftslämnaren eller mot originalkällor.

Detta är extra viktigt om uppgifterna citeras på ett publikt forum som Anbytarforum eller Facebook eller publiceras på annat sätt. DIS rekommenderar starkt att du först kontrollerar uppgifterna mot originalkällor och med bidragsgivaren. Bidragsgivaren kan ha rättat eller lagt till uppgifter sedan de skickades in till Disbyt. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att ange vem som är källan, dvs. vem som har lämnat bidraget med uppgiften i Disbyt.

Vad är "begränsade delar"?

Det är en fråga om omdöme, men DIS anser att ett citat omfattande upp till 10 personer i ett sammanhang är en begränsad del. Behöver du mer - kontakta bidragsgivaren och fråga!

Hur anger jag källan då jag citerar från Disbyt?

Exempelvis: Uppgifterna är hämtade 2017-01-31 från databasen Disbyt, bidragslämnare Torben Tassemark. Du bör alltså ange såväl att uppgifterna är hämtade från Disbyt, som bidragslämnarens namn. Därtill bör du ange det datum då du hämtat uppgifterna från Disbyt.