Disbyt-ombud

Hitta ett Disbyt-ombud som hjälper dig med ditt Disbyt-utdrag.

Om det står dag eller kv. efter ett telefonnummer vill ombudet helst bli uppringt dagtid respektive kvällstid. Eventuell kontaktinformation inom parentes ska endast användas i undantagsfall.

Utdrag till Disbyt Finland skickas till Olof Cronberg. Kontaktuppgifter längst ned.

För att få en någorlunda bra spridning av Disbyt-arbetet ser vi helst att du skickar ditt utdrag till det Disbyt-ombud som bor närmast dig.
Skicka ditt Disbyt-utdrag endast till ett ombud, skicka inte samma bidrag till flera ombud.

 

 

Disbyt Finland