DisbytMatch

DisbytMatch ett hjälpmedel skapat i Excel för att underlätta tolkningen av dina filer från Disbytombudet. DisbytMatch har skapats för att du på ett enkelt sätt skall kunna sortera eller selektera fram andra medlemmar som också lämnat Disbytutdrag, med personer som du också släktforskar på. Till skillnad från i Disbyt visas bara personer som du är intresserad av. Det är ju alltid enklare att utgå från de anor som du har i ditt släktforsknings-program och som även är med i ditt Disbytutdrag.

Ladda ned och använd DisbytMatch

Se längre ned på sidan.

Fördelar med DisbytMatch

Snabbt

Du kommer snabbt i gång med att analysera ditt Disbytutdrag.
Ställ dig på ett namn i matchlistan så tar du med dig alla sökbegrepp till Disbyt.
DisbytMatch använder avancerad sökning i Excel för snabba svar.

Enkelt

Du använder många funktioner i Excel utan tidigare vana.
Du söker dig enkelt fram bland matcherna.
Om något är enkelt att jobba med vill du använda det igen.

Träffsäkert

Du får bara träff på dem som du har i din släktforskning
Du kan göra sökningar i DisbytMatch som du inte kan göra i Disbyt
Du kan koncentrera sig på träffar där du matchar mest.

Informativt

I Namnlistan ser du medlemmar som du har mest gemensamma personer med.
Du kan söka på medlemmars namn eller mailadresser.

Informationsvideo

Se på video om hur du hanterar DisbytMatch och ditt Disbytutdragssvar enklare.

Instruktioner

Innan du startar
Ladda ner det bifogade Excelarket DisbytMatch_TOM.xlsm och Hjälpdokumentet till någon plats på din dator.
Skapa en kopia av Excelfilen och döp om den till något annat namn med till exempel din signatur i stället för TOM.

Läs också dessa två dokument innan du sätter igång med DisbytMatch. Synnerligen viktigt att du läser dokumentet om varningsmeddelanden om du får problem med att få DisbytMatch filen att fungera.

Hjälpdokumentation för DisbytMatch (Pdf 1,6 MB)

Varningsmeddelande vid start av DisbytMatch (Pdf 0,5 MB)

Programmet

Senaste version 1.1 (2024-04-19)

Om nedladdningen krånglar högerklicka på knappen och välj "Spara länk som".