Disgen 2016 och Disgen 2018

Här samlar vi unik information om äldre versioner av Disgen från och med Disgen 2016
Information om äldre Disgen-versioner

Eftersom du hamnat här kanske det dags att gå över till en nyare version av Disgen.

Som exempel kan nämnas 

  • handledning
  • startguider
  • nyheter och brister