Videogalleri

Videokanalen

Titta på föreningen DIS egen YouTube videokanal med videor av allehanda slag.

Video

Här presenterar vi lite olika videor med varierat innehåll från "Föreningen DIS Video" egen YouTube videokanal.
Det finns fler videor än de som presenteras här nedan, så gå in på videokanalen och se efter.

Presentation av föreningen och dess verksamhet

Presentation av föreningen DIS - Datorhjälp i Släktforskningen av Mikael Winbladh från 30 juli 2021.

Presentation av föreningen DIS - Datorhjälp i Släktforskningen av Magnus Hellblom från 18 nov. 2020

Magnus Hellblom från DIS-Syd presenterar föreningen DIS - Datorhjälp i Släktforskningen, och de produkter och tjänster som föreningen tillhandahåller till medlemmar. Dessutom berättar han om regionföreningarnas verksamhet och Diskulogen som är föreningens tidning. En film för att lära dig mer om föreningen eller att använda för att locka dina vänner till att också bli medlemmar.

Historia om och kring föreningen

Se några glimtar ur föreningens historia med dessa videofilmer.

DNA i släktforskningen

Videofilmer om DNA i släktforskningen

Det finns en egen sida med flera länkar till inspelade föredrag och presentationer som handlar om DNA i släktforskningen. Det omnämns även lite annat material så som artiklar och själva presentationerna. 

"Släktforskning - Inte bara namn och årtal"

"Släktforskning - Inte bara namn och årtal"

Skaparna hos DIS-Filbyter av utställningen "Släktforskning - Inte bara namn och årtal" i Curmanska magasinet, Gamla Linköping berättar om sitt arbete med att ta fram utställningen och det bakgrundsmaterial som behövdes till utställningen.

Exempel på kartanvändning från Disgen

En visuell levnadshistoria, skapad i Disgen och överförd till Google Earth Pro. Det här är en påhittad historia som visar på hur det går att göra.

Jubileumsårsmötet 2020

Jubileumsföredrag av Johan Birath: "Vad gör jag om mina förfäder var elaka? En resa med sockenstämmoprotokoll, domstolsarkiv och landskapshandlingar."
Johan Birath (f 1961) är författare och politiker. Författarskapet är inriktat på lokal och regional historia. I politiken, där han företräder Socialdemokraterna, verkar han på kommunal och regional nivå. Johan Birath är även högstadielärare i samhällsorienterande ämnen vid Stenbocksskolan i Boxholm.

Nu har vi föredraget med Johan Birath på video.