Diskulogen

Diskulogen

Den kommer i brevlådan fyra gånger om året. Som medlem har du tillgång till alla nummer av Sveriges största släktforskartidning på webben.

Tidningen som utvecklas efter dina önskemål!

Tidningens syfte är att informera medlemmarna om föreningens verksamhet bland annat genom att

  • rapportera om utvecklingen av föreningens "produkter" och tjänster
  • redovisa om kontakter med förbund och föreningar, såväl nationellt som internationellt
  • berätta om utvecklingen inom intressanta teknikområdet
  • tipsa om användbara produkter, program och tjänster
  • informera om våra regionala föreningars verksamhet
  • delge information av vikt från/om institutioner och myndigheter
  • förmedla erfarenheter, frågor och efterlysningar från medlemmarna
  • dokumentera övrigt som kan ge nya perspektiv på släktforskningen och som kan göra den både lättare och intressantare.

Bidra du också!

Du kan hjälpa till att göra tidningen ännu bättre. Tipsa oss om information som skulle passa våra läsare. Skicka in bidrag till tidningen om sådant du tror andra skulle ha nytta av. Det kan handla om datorhjälp i släktforskningen, rena teknikartiklar och rena släktforskningsartiklar.

Har du frågor om utformningen av artikeln eller undrar du om just din artikel passar så kontakta redaktören.

Läs mer om när vi har manusstopp.

(Det händer ibland att epostbilagor inte kommer fram! Om du har skickat in en artikel men inte hör något från redaktören så tveka inte att skicka ett nytt email och fråga om den kommit fram.)

Vill du välja bort papperstidningen?!

Nu kan du välja om du vill ha Diskulogen som papperstidning. Även om du avstår från pappersupplagan av Diskulogen kan du läsa tidningen på webben! De senaste fyra numren av tidningen ligger bakom lösenordsskydd. För att avstå pappersupplagan så klickar du på länken i föregående mening.

Söker du en artikel men minns inte i vilket nummer

Diskulogens artiklar finns tematiskt indexerade för att du enkelt ska hitta den önskade artikeln.

Ett index för tidningar utgivna från 2009 och framåt. Diskulogen nr 84 och framåt.
Ett index för tidningar utgivna från 1984 till 2008. Diskulogen 1-83.

Är du nyfiken på vad vi skrev om mellan 1979 och 1987 i den första tidningen som hette Släkt-forskar-nytt så finns det ett index för det med. Släkt-forskar-nytt.

Sök med hjälp av Google

Genom att lägga in följande exempeltext i Googles sökrad hittar du alla förekomster i pdf-filer på Dis webb:

"Tack Disbyt" site:www.dis.se filetype:pdf

 

Foto på Anna i sitt långa bruna korkskruvshår.

Redaktör för Diskulogen
Anna Linder

Adress: Burliden 7, 937 92 Burträsk
Telefon: (kl 10-15 vardagar) 070-229 48 04
Epost: diskulogen@dis.se

 

Fakta om Diskulogen

 

Antal nummer per år: 4
Upplaga per nr: ca 25 000
Tidningens storlek: 28-56 sidor i A4-format.

 

Föregångaren
 

Släkt-Forskar-Nytt kom ut mellan 1979 och 1987. Kolla vad som var stora frågor då. En del är fortfarande intressanta att läsa om.

 

Annonsera gärna!

Kontakta redaktören för prisinformation och beställning.

 

Historia

Medlemsbladets historia började 1979. Läs mer.

 

Har du bytt adress?

Ändra dina uppgifter här.