Tematisk innehållsförteckning SLÄKT-FORSKAR-NYTT

Släkt-Forskar-Nytt gavs ut regelbundet i 26 nr under 1978-87 (samt nr 27, 1991) och var föreningens officiella organ. Under sent 80-tal blev Diskulogen, som kommit ut sedan 1984, föreningens nya officiella organ.
Blå dokumentmappar hänger med namnlappar på

Välkommen till DIS PDF-utgåvor av Släkt-Forskar-Nytt, eller Släktforskarnytt som det skrivs ibland. Skrivna sidor utan illustrationer har skannats i 150 dpi och gråskala. Sidor med illustrationer i form av bilder har som regel skannats i upplösningen 300 dpi. Indexet är skapat av P O Bergman.
För alla texter och bilder i tidningarna gäller författarens/fotografens upphovsrätt.
Ansvarig för innehållet är Föreningen DIS, dis@dis.se.

Botanisera bland följande teman:

 

Länkarna i kolumnen Nr leder till den sidan där pdf-filen finns. Nr som börjar på F avser meddelanden som gavs ut före Släkt-Forskar-Nytt. De finns tyvärr inte inskannade.

Nr Sida Allmänt
1980 nr 2  1 Datorhjälp i släktforskningen
F1  10 Datorhjälp i släktforskningen
1979 nr 1   1 Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare
F2  2 Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare
1979 nr 1   7 Lägesrapport från DIS
1980 nr 2  14 Statens Kulturråd och släktforskarna
1980 nr 2  25 Årets kursledarkurs i Östergötland
1980 nr 4   22 Ledarkurs på Lunnevad
1980 nr 4   26 Nomenklatur
1980 nr 4   29 Första onsdagen i varje månad-gruppen
1981 nr 5   2 Spännande fritidssyssla att spåra sina förfäder av G Sundholm
1981 nr 5   13 Aktiv släktförening i Finland
1981 nr 5   18 Arkivserie för foskare av Stig Henrik Viklund
1981 nr 5   20 Första skriften i Genealogisk Ungdoms nya skriftserie
1981 nr 6   19 Författaren har ordet
1981 nr 7   24 Presentation
1981 nr 7   28 Kongressen i Salt Lake City 1980
1982 nr 9   24 Temakvällar hos GF - Finland
F2  2 Förslag till frågeformulär
F1  1 Introduktion och förslag till diskussionspunkter vid dagens sammankomst
F1  5 Kursledarkurs i Molkom
F1  2 Östgötsk släktforskning
F3  1 Släktforskning - vad är det ?
F3  2 Släktforskning - en ny folkrörelse
F3  4 Hur blir man släktforskare ?
F4  3 Vår utstlällning
F4  5 Bibliotekets egen utställning
F4  5 Släktforskningens gröna våg
F4  10 Intresseförfrågan till Norrköpings släktforskare
F4  10 Hur många är vi ?
1982 nr 10   18 Numrering av personerna i en släkttavla
1982 nr 11   15 Släktforskarkonferensen i Åsljunga
1982 nr 11   20 Lyckat släktforkarmöte i Umeå och Lövånger
1982 nr 11   21 Medlemsenkäten 1982
1982 nr 12   16 Datateknik på biblioteken
1982 nr 12   17 Fortsättningskurs för kursledare i Göteborg
1982 nr 12   19 Kulturhistoria för släktforskare
1983 nr 13   4 Medlemmarna berättar
1983 nr 13   16 Släktforskning, svensk historia och lärarutbildning
1983 nr 13   17 Trelleborgare slår ett slag för släktforskning
1983 nr 13   18 Svensk släktforskning i framtiden
1983 nr 13   19 Professionella släktforskare - finns dom ?
1983 nr 13   25 Anslag från Kulturnämnder i kommuner
1983 nr 13   25 Jubileumsskrift
1983 nr 14   2 Amatör i släktforskning och novis i datorhantering av Åke Sundelin
1983 nr 14   8 Släktforskningsartikel i datortidskrift
1983 nr 14   11 Släktforskning i Sverige
1983 nr 14   16 Realitet og mulighed i slaegtforskning på EDB
1983 nr 14   16 Våre forfedre i datamaskin
1983 nr 14   17 Statistisk genealogi
1983 nr 15   2 Stockholmsspalten
1983 nr 15   3 Skånespalten
1983 nr 15   3 Årsmötet
1983 nr 15   5 Hur gick det? Av ÅS
1983 nr 15   7 Stort släktforskarmöte i Stockholm
1983 nr 15   14 Herbert Söderström o datorn
1983 nr 15   16 Släktforskning i intervju med Palme
1983 nr 15   17 Slaegtsforskning og et dilemma av Johs Lomholt
1983 nr 15   23 ICA-kuriren, datorer och släktforskning
1983 nr 15   31 Inför 1984
1984 nr 16   3 Sumposiedag() i Linköping ?
1984 nr 16   18 Från Skeda i Östergötland till Härnösand av E Thorsell
1984 nr 16   19 Vad hade farfar för betyg av Elisabeth Thorsell
1984 nr 16   29 Lantmäteriet puffar för sina kartor
1984 nr 16   35 Stockholmsspalten
1984 nr 16   36 Släktforskning i tiden
1984 nr 16   37 Etiska regler för släktforskarna
1984 nr 17   22 Nomenklatur
1984 nr 17   27 Genealogiska Föreningen i Stockholm vill bli Sveriges Släktforskares Riksförbund
1984 nr 18   19 Släktforskning i Östgöta-Correspondenten
1984 nr 18   24 Almanacka för åren 1600-1999
1984 nr 18   25 Kontakterna med hembygdsrörelsen betyder mer än en riksorganisation
1984 nr 18   25 Ny släktforskarorganisation skall börja från noll
1984 nr 18   26 Jag har fått ett brev
1984 nr 18   26 Timade händelser
1985 nr 19   2 DIS-emblemet på ditt brevpapper
1985 nr 19   10 Register till kyrkböcker underlättar släkt- och hembygdsforskares arbete
1985 nr 19   13 Ny handbok i släktforskning
1985 nr 19   24 Stockholmarna väljer DISGEN
1985 nr 20   2 Dator för att tolka gammal skrift ?
1985 nr 20   3 Soldatforskning i Sverige av Lers Ericson
1985 nr 20   4 Stor släktforskardag på Axvall
1985 nr 20   5 Titlar med militär anknytning i en kyrkbok
1985 nr 20   6 Soldatregistrering i Skaraborgs län
1985 nr 20   6 Krigsarkivet och soldatforskning
1985 nr 20   10 Genombrott i USA för datorn i släktforskningen
1985 nr 20   12 Familjerekonstruktion
1985 nr 20   28 Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap - en guldgruva
1985 nr 21   25 Tre böcker
1985 nr 21   28 Användarträff i Stockholm för DISGEN
1986 nr 22   19 Indelta soldater i Kärna socken av N.E.S
1986 nr 22   25 Nytt riksförbund eller utökat GF ?
1986 nr 22   25 Datorn i skolan
1986 nr 23   12 Släktforskarföreningar - Ovansiljans Släktforskare
1986 nr 23   21 Arbetet på ett riksförbund
1986 nr 24   14 Möten om projekt Claes
1986 nr 24   21 Släktfrågor
1986 nr 24   21 Arbetet på ett riksförbund
1987 nr 25   4 Första nordiska symposiet om datorer och släktforskning
1987 nr 26   5 Stort släktforskarmöte i Lund
1987 nr 26   6 Stort släkt- och släktforskarmöte i Kramfors av Henning Eriksson
1987 nr 26   8 Släktforskarvecka i Dalsland av Roland Olsson
1987 nr 26   16 Lokalavdelning av DIS
1991 nr 27   1 Förnyelse inom släktforskningen
1991 nr 27   7 Register till Släkt-Forskar-Nytt nr 1-26 och dess föregångare F1-F4
     
    Databaser med arkivmaterial
1980 nr 2  20 Demografiska databasen Umeå
1980 nr 2  22 Databasprojekt för Linköping
1980 nr 4   14 Linköpingsregionen i nytt databasprojekt
1980 nr 4   14 Demografisk databas i Stockholm
1980 nr 4   15 Hässelbykonferensen 1978
1981 nr 6   2 Besök vid databasen i Umeå
1981 nr 6   2 Sökning i databas
1982 nr 9   3 Demografiska databasens besök i Linköping
1982 nr 11   32 Tradition och förändringar
1982 nr 12   15 Historiska databasen
1983 nr 15   15 Fara med demografiska dataregister
1986 nr 24   7 Databaserna i Umeå och Stockholm kommer ej att ge oss de register vi vill ha
     
    Datalagen
1980 nr 2 10 Ansökan till datainspektionen
1980 nr 3  25 Tillstånd från datainspektionen
1980 nr 4  13 Datainspektionen
1982 nr 9  22 Datalagen
1982 nr 11  32 Årlig avgift för att föra sitt medlemsreigster på dator
     
    Datorer, programmering och datasäkerhet
1980 nr 2 2 Hemdatorn
1980 nr 3  28 Instruktion till hemdatorer
1982 nr 12  25 Listor, stackar, köer och träd
1982 nr 12  26 En persondator kan användas även för annat än släktforskning
1983 nr 13  4 ABC 80 är vanligast bland medlemmarna
1983 nr 13  13 Datorn - ny klasskompis
1983 nr 13  13 Nya skoldatorn
1983 nr 13  13 Forth - dett datorspråk för släktforskare ?
1983 nr 13  15 Hur snabbt är Forth på ABC80
1983 nr 13  15 Forth-exempel
1983 nr 13  16 Släktforkningsprogr. I Lisp
1983 nr 15  14 Säkerhetsfrågor
1983 nr 15  15 Datorutvecklingen
1983 nr 15  28 Datastörningar och datasäkerhet av gubben Curt
1984 nr 16  15 ABC 80  
1984 nr 16  15 Smådatorer prisjämförelse
1985 nr 20  29 ABC80 vanligaste datorn för DIS-medlemmar
1987 nr 25  14 Äventyr i programmering
1987 nr 26  16 Amiga
     
    Datorregistrering av egen släkt
1980 nr 2 4 Hemdatorn som alternativ till kortsystem av K J Roslund
1980 nr 2 6 Rapport från en släktforskare med hemdator av K Steinrud
1980 nr 3  28 Datorregistrerad släkt
1980 nr 4  2 Datoriserad framställning av an- och släkttavlor
1981 nr 5  11 Framtagning av an- och släkttavlor med datro
1981 nr 6  12 Ett amerikanskt system för den egna släkten
1981 nr 7  2 Databehandling av den egna släkten - dagssläget
1982 nr 9  3 Nu kan Du själv hålla reda på den egna släkten med hjälp av hemdator
1982 nr 11  2 Kursen i Linöping
1982 nr 11  2 Person- och ortsregister nu i DISGEN
1982 nr 11  5 Erfarenheter från användning av DISGEN
1982 nr 11  7 Genealogi och hemdator av Eress
1982 nr 11  10 Genealogisk demografi
1982 nr 11  12 Amerikansk släktforskningsprogram för Apple II
1982 nr 11  13 Amerikansk släktforskningsprogram för CPM-maskiner
1982 nr 11  14 Standardprogram för antavla av Annika Nyström
1982 nr 11  31 Erbjudande till medlemmarna
1982 nr 12  26 Önskelista julen 1982
1983 nr 13  3 DISGEN på Unga Forskare
1983 nr 13  9 Modern dansk släktbok
1983 nr 13  16 Släkgforskningsprogrammet i Lisp
1983 nr 13  26 Succé för DISGEN
1983 nr 14  4 Nytt program i DISGEN
1983 nr 14  4 DISGEN nu på ABC 802
1983 nr 15  4 Nytt i DISGEN
1983 nr 15  5 Hur gick det? av ÅS
1983 nr 15  29 Program för ABC 80 och ABC 802
1984 nr 16  5 Användarrapport DISGEN
1984 nr 16  16 Jag och min VIC 64 av Elisabeth Thorsell
1984 nr 16  17 Släktforskningsprogram för andra datorer av E Thorsell
1984 nr 16  19 Antavleregister
1984 nr 16  26 Disgen innanför skalet
1984 nr 17  17 Datorprogram i Creative Computing
1984 nr 18  2 Användarrapport DISGEN av A L-k
1984 nr 18  13 Nytt i DISGEN
1984 nr 18  14 Disgen-program för ansedel
1984 nr 18  25 Släktforskning i "persondatorn"
1985 nr 19  15 Norskt datorprogram för släktforskning
1985 nr 19  23 Ny dator för DISGEN-programmen
1985 nr 21  18 Det finns andra datorer än ABC och Ericson av Johan Aadde
1985 nr 21  20 Släktforskning med andra datorer av Lars Westerberg
1985 nr 21  28 Användarträff i Stockholm för DISGEN
1985 nr 21  31 Ny DISGEN
1986 nr 23  15 Disgen itll Microbee
1986 nr 23  15 Alternativ antavleutskrift
1987 nr 25  3 DISGEN kurs i Linköping
1987 nr 25  11 Tankar vid min DIS-dator av Göran Tengnér
1987 nr 25  12 DIS programutvecklingspolicy
1987 nr 25  20 Om släkttavlor av Åke Sundelin
1987 nr 26  10 Vilken tid tar det att ta fram och skriva ut en släkttavla ? av Åke Sundelin
1987 nr 26  13 Fortsatt programutveckling för ABC 80 av Per Ahlén
     
    Domböcker
1982 nr 9  21 Domboksregistrering i Göteborg
1982 nr 10  4 Marks härad i två projekt
     
    Elektronisk post
1987 nr 26  4 Brevlådan
     
    Emigrantforskning
1981 nr 6  13 Emigrationsforkarmöte i Karlstad av G Kvarnström
1982 nr 10  14 Personregister till svenska och finländska emigranter över Bergen
1982 nr 11  34 Emigrationsforskning i västra Sverige
1982 nr 12  3 Emigrantforskning och datorn av B Grundström
1983 nr 13  4 Medlemmarna berättar
1983 nr 13  6 Hade Du släkt i Kittson county i Minnesota år 1900 ?
1983 nr 13  20 Emigrantforskning i Bohuslän av G Kvarnström
1983 nr 14  9 Hade Du släkt i Kittson county i Minnesota år 1900 ? Av Bertil Grundström
1984 nr 17  18 Emigrantregister - turistattraktion i Hamburg
1985 nr 19  8 In- och utflyttning i Gräsmark 1768-1837 och Gunnarskog 1811-1837 av Bertil Grundström
1985 nr 19  9 Svensk-Amerikanska kyrkoarkiv
1986 nr 23  3 Emigrantdag i Borås
1986 nr 23  6 Namnregister för värmlänningar i svensk-amerikanska kyrkböcker
     
    Forskarförteckningar
1981 nr 5  15 Släktforskarföteckning
1981 nr 6  15 Forskarförteckning för Gillbergs härad
1981 nr 6  15 Forskarförteckning för VSGF
1981 nr 6  16 Två släktforskarföteckningar i Umeå
1981 nr 7  21 Släktforskarföteckningar - ett inlägg i debatten av P Olausson
1981 nr 7  23 Foskarförteckning för Gillbergs härad
1981 nr 7  23 Forskarföteckning för Norrtälje
1981 nr 8  5 Släktforskarförteckningar
1982 nr 9  20 Forskarförteckning för Värmland - upprop
1982 nr 10  16 Stor anslutning till släktforskarförteckning
1982 nr 10  17 Forskarföteckningar
1982 nr 12  28 Slsäktforskarförteckning för Finland
1983 nr 15  24 Forskarförteckningar
1984 nr 16  29 Forskarförteckningar
1984 nr 17  20 Forskarförteckningar
1986 nr 24  20 Forskarförteckningar
1984 nr 18  18 Världsomfattande släktforskarförteckning
1986 nr 23  11 Ny forskarkatalog för Värmland
1986 nr 24  20 Forskarkatalog för Västergötland 1985
1987 nr 26  15 Försök med släktforskarförteckning
     
    Frågespalt
1984 nr 16  36 Fråga mera
1984 nr 17  25 Fråga mera
     
    Gravstenar
1982 nr 9  21 Gravstenar slås sönder
1981 nr 6  22 Gamla gravstenar
1982 nr 12  18 Gravstensinventering
     
    Korta notiser
1980 nr 4  27 Korta notiser
1981 nr 5  22 Korta notiser
1981 nr 6  21 Korta notiser
1981 nr 7  29 Korta notiser
1982 nr 9  21 Korta notiser
1982 nr 10  23 Korta notiser
1982 nr 11  23 Korta notiser
1982 nr 12  21 Korta notiser
1983 nr 13  21 Korta notiser
1983 nr 14  19 Korta notiser
1983 nr 15  21 Korta notiser
1984 nr 16  23 Korta notiser
1984 nr 17  23 Korta notiser
1984 nr 18  21 Korta notiser
1985 nr 19  21 Korta notiser
1985 nr 20  23 Korta notiser
1985 nr 21  29 Korta notiser
1986 nr 22  21 Korta notiser
1986 nr 23  17 Korta notiser
1986 nr 24  17 Korta notiser
     
    Korta rapporter från ...
1981 nr 6  18 Korta rapporter från Degerfors, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, Linköping, Mellerud, Nyköing, Norrköping, Umeå och Åmål
1981 nr 7  15 Korta rapporter från Askersund, Bengtsfors, Eskilstuna, Hedemora, Laxå, Kristianstad, Malmö, Norrköping och Åmål
1981 nr 8  5 Korta rapporter från Ekerö
1982 nr 11  36 Korta rapporter från Lindesberg
1982 nr 12  16 Korta rapporter från Falkenberg och Varberg
1983 nr 14  22 Korta rapporter Finspång, Norrtälje, Åmål
     
    Kurser
F1 5 Kursledarkurs i Molkom
1980 nr 2 25 Årets kursledarkurs i Östergötland
1980 nr 4  22 Ledarkurs på Lunnevad
1982 nr 11  7 Dansk datorkurs för släktforskare
1982 nr 12  2 Kursen i Stockholm
1982 nr 12  17 Fortsättningskurs för kursledare i Göteborg
1983 nr 13  7 Lyckad dansk datorkurs
     
    Landsarkiv-bibliotek- släktforskarföreningar
F4  2 Arkiv i Kisa
F4  6 Lantmäteriet i Linköping
1980 nr 4  8 Arkivproblem
1980 nr 4  25 Släktforskarna dyra för landets bibliotek
1980 nr 4  25 Insändare om dyra släktforskare
1981 nr 5  16 Kärvare tider för släktforskarna
1981 nr 6  16 Har Linköpings bibliotek landets högsta förmedlingsavgifter för mikrofilm ?
1981 nr 6  18 Biblioteksavgifter
1981 nr 7  17 Vad vill vi ha på våra bibliotek ?
1981 nr 7  18 Arkiven minskar öppethållningen
1981 nr 7  18 Nu händer snart något i Vadstena
1981 nr 7  26 1983 - Släktforskningens år?
1981 nr 7  27 Filmförmedling arkivens och ej bibliotekens uppgift
1981 nr 8  2 Genealogiskt centrum i Norrland ?
1981 nr 8  3 Några reflexioner kring förslaget om genealogiskt centrum
1981 nr 8  5 Kyrkoarkivalier i Blekinge
1982 nr 9  19 Genealogiskt centrum i Norrland
1982 nr 10  8 Forskarsituationen på Landsarkiven
1982 nr 10  19 Bred satsning på fiche
1982 nr 10  25 Vilken roll skall släktforskarföreningarna spela i framtiden ?
1983 nr 13  18 Svensk släktforskning i framtiden
1982 nr 12  16 Datateknik på biblioteken
1982 nr 12  16 Ny forskarsal klar i Vadstena 1 okt 1984
1982 nr 12  17 Ett halvt steg före
1983 nr 15  12 Arkivens mörknande framtid
1984 nr 16  10 Nya riktlinjer för biblioteken
1984 nr 16  11 Skarpt angrepp på svenskt arkivväsen
1984 nr 16  28 Släktforkning i Borås
1984 nr 17  27 Registreringsbasen vid landsarkivet i Härnösand
1984 nr 18  19 Biblioteken bör fortsätta sin fjärrlåneverksamhet
1985 nr 20  13 En av årtiondets största kulturhänderlser
1986 nr 22  19 Biblioteksservice
1986 nr 23  14 Ökad datoraktivitet på arkiven
     
    Mikrofiche (mikrokort)
1980 nr 2 13 När får vi kyrkböckerna på mikrofiche?
1980 nr 3  26 När får vi kyrkböckerna på mikrofiche?
1980 nr 4  11 Rubriker på fiche
1981 nr 5  11 Kyrkböcker på mikrofiche
1981 nr 5  12 Husförhörslängdutdrag på fich vid SCB
1981 nr 6  10 Läsapparater för fiche
1981 nr 7  5 Läsapparater för fiche
1982 nr 9  16 Fiche
1982 nr 10  19 Bred satsning på fiche
     
    Mikrofilm
F1 7 Läs mikrofilmen hemma
1980 nr 2 25 Hemlån av Videolog
1980 nr 2 25 Länsbibliotek som tillåter hemlån av film
1980 nr 3  16 Förteckning över kyrkböcker med personregister på mikrofilm
1980 nr 3  28 Nya filmkataloger
1981 nr 7  17 Läsapparater för hemlån
1983 nr 14  21 Mikrokort och mikrofilm
1985 nr 20  14 Fel i mikrofilmen
     
    Mormonernas personregister
1980 nr 4  18 Mormonernas databehandling
1981 nr 6  4 Mormonernas personregister på fiche
1981 nr 7  5 Mormonernas fiche
1981 nr 7  6 Preliminär församlingsförteckning
1982 nr 9  14 Hur fördelar sig längdgenomgångarna på olika län ?
1982 nr 9  14 Vilken tid omfattar längd-genomgångarna?
1982 nr 9  23 Finland bäst täckt i Norden
1982 nr 11  10 Mormonregistren
1983 nr 14  8 Mormonerna går vidare
1985 nr 20  11 Mormonregistren
1986 nr 23  10 Mormonerna registrerar bokstavstroget med inkallat folk
     
    Offentliga personregister
1980 nr 4  16 Hej dator
     
    Personregister
1980 nr 2 6 Rapport från en släktforskare med hemdator av K Steinrud
1980 nr 2 9 Personregister till födelselängder
1980 nr 2 11 Fadersregister till födelselängd
1980 nr 2 11 Övriga register till födelselängden
1980 nr 2 12 Krav på personregister
1980 nr 3  2 Till kyrkböcker framtagna personregister
1980 nr 3  16 Förteckning över kyrkböcker med personregister på mikrofilme
1980 nr 3  19 Förteckning över kyrkböcker med arkivframtagna personregister
1980 nr 3  27 Vilket värde har personregister för att minska förslitningen av våra kyrkoarkivalier?
1980 nr 4  10 Fler privatframtagna personregister till kyrkböcker
1980 nr 4  11 Rubriker på fiche
1980 nr 4  11 Stavningsnormering av preson- och ortsnamn
1981 nr 5  3 Personregister till kyrkböcker - lägesrapport
1981 nr 5  4 Personregister till Töftedals första kyrkbok
1981 nr 5  5 Personregister till kyrkböcker i Uppsala
1981 nr 5  9 Vad gör man i England ?
1981 nr 5  13 Ramsele registreringsbas
1981 nr 5  15 Personregister till emigranter
1981 nr 6  6 Normering av ort- och personnamn med dator
1981 nr 6  8 Exempel ur personregister till Töftedal C1
1981 nr 6  11 Vad gör man i England ?
1981 nr 6  11 Framtagning av personregister med datorhjälp i England
1981 nr 7  2 Danskt landsarkiv först i Norden med datorframtagna personregister
1981 nr 7  4 Personregisterframtagning
1981 nr 8  4 Riksarkivets skrivelse
1982 nr 9  7 Personregister till 1700-talets kyrkböcker från Linköpingstrakten ?
1982 nr 9  9 Registerframtagning - dagsläget
1982 nr 9  11 Vår förfrågan till arkiv och släktforskarföreningar om stöd
1982 nr 9  13 ET släktförening plnaerar framtagning av personregister till kyrkoarkivalier
1982 nr 9  13 Landsarkiven i Göteborg och Östersund har tagit fram fler reigster än övriga arkiv tillsammans
1982 nr 9  13 Är framtagning av personregister till kyrkboksmaterialet en omöjlig uppgift ?
1982 nr 9  24 Personregister till bouppteckningar
1982 nr 9  30 Rogram till ABC 80 för kyrkboksregistrering
1982 nr 10  4 Marks härad i två projekt
1982 nr 10  7 Båstadsprojektet
1982 nr 10  13 Datorframtagna personregister från Bergen
1982 nr 10  14 Personregister till svenska och finländska emigranter över Bergen
1982 nr 12  3 Emigrantforskning och datorn av B Grundström
1982 nr 12  26 Önskelista julen 1982
1982 nr 12  27 Rapport från Umeå
1983 nr 14  18 Registerframställning med ABC 80
1984 nr 16  20 Förslag till genealogiskt register av Olof Cronberg
1984 nr 16  22 Register till material från persioden 1530-1750 av Jan Christer Strahlert
1984 nr 17  18 Jag arbetar för Östergötland av Mari Anne Olsson
1985 nr 19  13 Frågor avseende registerframtagning
1985 nr 19  25 Dagens debatt: Registerframtagning
1985 nr 20  15 Dagens debatt: Registerframtagning
1985 nr 21  34 Dagens debatt: Registerframtagning
1985 nr 20  13 Fel i register
1985 nr 21  3 Registerprojekt för DIS
1985 nr 21  12 Förteckning över framtagna vigselregister
1985 nr 21  16 Vilka församlingar skall samsorteras ? Av Bertil Stalefors
1985 nr 21  17 Några brev om projekt Claes
1985 nr 21  3 Församlingar i projekt Claes
1986 nr 22  3 Ny radtyp vid vigselregistreringen
1986 nr 22  6 Registrering på diskett
1986 nr 22  9 Att använda dator i Claes
1986 nr 22  26 Komplettering till förteckning över vigselregister
1986 nr 23    Projekt Claes
1986 nr 23  14 Modifierat inmatningsprogram för projekt Claes av Bertil Koch
1986 nr 24  9 En lysande idé
1986 nr 24  11 En vigselboksregistrerares vedermödor av Pehr Ahlén
1986 nr 24  13 Framtagna vigselregister
1987 nr 25  17 Namnnormering? Javisst av H Sj
1987 nr 25  18 Gå till källan och se själv vad där står
1987 nr 25  22 Projekt Claes
1987 nr 26  11 Tankar kring normering av Bertil Stalefors
     
    Person- och Ortnamn
1980 nr 2 13 Förnamn i äldre tid
1981 nr 5  6 Vilken stavning skall jag använda för förnamn från 1700-talet
1981 nr 5  7 Förnamnsboken
1981 nr 5  8 Svenska personnamn
1981 nr 6  9 Mer om namnnormering
1981 nr 7  7 Förnamn
1986 nr 22  4 Bokstavstrogen stavning?
1986 nr 22  5 Namnförskare om namnnormering
1986 nr 23  7 Namnnormering - av annan mening av Christopher v. Warnstedt
1986 nr 23  10 Mormonerna registrerar boksatvstroget med inkallat folk
1987 nr 25  17 Namnnormering ? Javisst av H Sj
1987 nr 25  18 Gå till källan och se själv vad där står
     
    Pressgrannar
1980 nr 4  26 Pressgrannar
1981 nr 5  23 Pressgrannar
1981 nr 6  27 Pressgrannar
1981 nr 7  31 Pressgrannar
1982 nr 9  27 Pressgrannar
1982 nr 10  27 Pressgrannar
1982 nr 11  34 Pressgrannar
1982 nr 12  23 Pressgrannar
1983 nr 13  23 Pressgrannar
1983 nr 14  23 Pressgrannar
1983 nr 15  25 Pressgrannar
1984 nr 16  30 Pressgrannar
1984 nr 17  26 Pressgrannar
1984 nr 18  20 Pressgrannar
1985 nr 19  16 Pressgrannar
1985 nr 20  25 Pressgrannar
1985 nr 21  32 Pressgrannar
1986 nr 22  23 Pressgrannar
1986 nr 23  19 Pressgrannar
1986 nr 24  16 Pressgrannar
1987 nr 25  23 Pressgrannar
1987 nr 26  17 Pressgrannar
     
    Referat
F4  3 Ut och gräv
F4  7 Tiondelängd alltid aktuell
1980 nr 2 15 Släkt på Nya Zeeland ?
1980 nr 2 16 Norrländsk släktforskning
1980 nr 2 24 Radion uppmärksammar släktforskning
1980 nr 3  27 Tidningen Land skriver om släktforskning
1980 nr 4  19 På Gotland skulle det vara roligt att forska
1981 nr 6  19 Komplettering till referat
1981 nr 6  19 Soldater fångar intresset
1981 nr 6  25 Vi är faktiskt oerhört släkt med varandra
1982 nr 9  25 Fråge- och informationsafton i Stockholm
1982 nr 10  2 Västsvensk släktorskare berättar
1983 nr 13  4 Medlemmarna berättar
1983 nr 15  8 Tre föredrag
1983 nr 15  27 Lantmäterihandlingar kan ge mer än man tror
1984 nr 16  8 Kyrkböckerna berätta
1985 nr 19  4 Herkules och den månghövdade hydran
     
    Släktforskning i Norden
    Danmark
1981 nr 7  2 Danskt landsarkiv först i Norden med datorframtagna personregister
1982 nr 11  7 Dansk datorkurs för släktforskare
1983 nr 13  7 Lyckad dansk datorkurs
1983 nr 13  9 Modern dansk släktbok
1982 nr 11  15 Släktforskarkonferens i Åsljunga
1987 nr 25  3 DIS-avdelning i Danmark
1987 nr 26  4 Arbetsgrupp i Danmark för datorer och släktforskning av Olof Cronberg
    Finland
1981 nr 5  13 Aktive släktföreninge i Finland
1981 nr 6  25 Vi är faktiskt oerhört släkt med varandra
1982 nr 9  17 Finland  
1982 nr 10  26 Finland  
1982 nr 9  24 Temakvällar hos GF - Finland
1982 nr 11  14 Standardprogram för antavla av Annika Nyström
1982 nr 11  20 Finland är inte bara Helsingfors
1982 nr 12  28 Släktforskarförteckning för Finland
1984 nr 17  21 Genealogiskt register för Finland av Leif Mether
1985 nr 19  5 Släkt och bygd
1985 nr 19  6 En lyckad färd till Vasa i Finland
1985 nr 20  8 Lättare släktforska i Finland än i Sverige
1987 nr 25  6 Förutsättningar för släktforskning i Finland av Manu Herna
    Norge
1982 nr 9  19 Norge
1982 nr 12  28 Norska filmkataloger
1982 nr 10  13 Datorframtagna personregister från Bergen
1982 nr 10  14 Personregister till svenska och finländska emigranter över Bergen
    Sverige
1982 nr 11  15 Släktforskarkonferensen i Åsljunga
1982 nr 11  20 Lyckat släktforkarmöte i Umeå och Lövånger
1982 nr 12  27 Rapport från Umeå
1983 nr 13  18 Svensk släktforskning i framtiden
     
    Släktforskning utanför Norden
F2 4 Släkt på Nya Zeeland ?
1980 nr 4  17 Datoriserad databehandling i utlandet
1981 nr 5  9 Vad gör man i England ?
1981 nr 5  21 Skottar i Sverige
1981 nr 6  11 Vad gör man i England ?
1981 nr 6  11 Framtagning av personregister med datorhjälp i England
1981 nr 7  10 Förening för datorer och släktforskning i England?
1982 nr 9  9 Tyska genealogiska tidskrifter på KB
1982 nr 9  20 Amerikanska folkräkningar
1982 nr 9  32 Släktforskning i Förbundsrepubliken Tyskland
1982 nr 10  14 Amerikansk släktforskartidskrift tar upp datorn
1982 nr 10  14 1910 års amerikanska folkräkning av Elisabet Thorsell
1982 nr 11  11 Amerikansk tidskrift om släktforskning och datorer
1982 nr 11  33 Ett besök på engelska FG av E Thorsell
1982 nr 12  5 Släktforskning i USA
1982 nr 12  13 Engelskt nyhetsblad om datorer i släktforskningen
1983 nr 13  16 Hade Du släkt i Kittson County i Mnnesota år 1900 ?
1983 nr 13  11 Datorn i engelsk släktforksning
1983 nr 13  12 Ny amerikansk tidskrift om släktforskning och datorer
1983 nr 14  4 Rapport från San Francisco
1983 nr 14  10 Registerprojekt för 1910 års amerikanska folkräkning
1984 nr 17  3 Rapport från Holland
1984 nr 17  15 Datorer och släktforskning i Belgien
1984 nr 18  7 Hemdatorn - nytt arbetsredskap i fransk demografisk historisk forskning
1985 nr 21  21 Stor aktivitet bland släktforskarna i Västtyskland
1986 nr 22  11 Italien ett annorlunda land
1986 nr 22  17 Stort databasprojekt i Australien
1986 nr 24  3 Genealogdagar i Västtyskland
1986 nr 24  6 Enlands äldsta jordebok 900 år av Elisabeth Thorsell
1987 nr 26  9 Forskning i ryska arkiv
     
    Släktforskning och medicinsk ärftlighetsforskning
1981 nr 7  13 Heriditary macular degeneration
1981 nr 7  13 Gaucher-sjukdomen
1981 nr 7  13 Sjögren-Larsson syndromet
1982 nr 11  10 Genealogisk demografi
1982 nr 12  18 Ärftliga sjukdomar och släktforskning
1982 nr 12  19 Heriditär pyrofosfatartropati
     
    Släktforskning och social forskning
1980 nr 2 12 När på året föddes barnen ?
1981 nr 7  10 Social och demografisk forskning på svenskt kyrkboksmaterial
1981 nr 7  14 Svenska sjukdomsnamn i gångna tider
1981 nr 7  14 Dödsorsaker upptagna i Töftedals dödlängd C2
     
    SVAR
1981 nr 8  2 Genealogiskt centrum i Norrland?
1981 nr 8  3 Några reflexioner kring förslaget om genealogiskt centrum
1982 nr 11  19 SVAR
1982 nr 12  20 SVAR i Bibliofack
1983 nr 13  23 Alf Åberg om Ramsele
1982 nr 9  19 Genealogiskt centrum i Norrland
     
    Ungdomsverksamhet
1980 nr 2 22 Ungdomsverksamhet
1980 nr 2 22 Släktforskningsintresserade elever i Karlstad av G Kvarnström
1980 nr 2 23 Anvisningar för sökning i kyrkböcker av G Kvarnström
1981 nr 5  14 Fortsatt släktforskning bland gymnasieelever i Karlstad av G Kvarnström