SLÄKT-FORSKAR-NYTT 1981 nr 7

Rubrik på SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 7

SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 7 (17,6 MB)

Innehåll

 • 2    Danskt landsarkiv först i Norden med datorframtagna personregister
 • 2    Databehandling av den egna släkten - dagssläget
 • 4    Personregisterframtagning
 • 5    Läsapparater för fiche
 • 5    Mormonerans fiche
 • 6    Preliminär församlingsförteckning
 • 7    Förnamn
 • 10    Förening för datorer och släktforskning i England?
 • 10    Social och demografisk forskning på svenskt kyrkboksmaterial
 • 13    Gaucher-sjukdomen
 • 13    Heriditary macular degeneration
 • 13    Sjögren-Larsson syndromet
 • 14    Dödsorsaker upptagna i Töftedals dödlängd C2
 • 14    Svenska sjukdomsnamn i gångna tider
 • 15    Korta rapporter från Askersund, Bengtsfors, Eskilstuna, Hedemora, Laxå, Kristianstad, Malmö, Norrköping och Åmål
 • 17    Läsapparater för hemlån
 • 17    Vad vill vi ha på våra bibliotek ?
 • 18    Arkiven minskar öppethållningen
 • 18    Nu händer snart något i Vadstena
 • 21    Släktforskarföteckningar - ett inlägg i debatten av P Olausson
 • 23    Forskarföteckning för Norrtälje
 • 23    Foskarförteckning för Gillbergs härad
 • 24    Presentation
 • 26    1983 - Släktforskningens år?
 • 27    Filmförmedling arkivens och ej bibliotekens uppgift
 • 28    Kongressen i Salt Lake City 1980
 • 29    Korta notiser
 • 31    Pressgrannar