SLÄKT-FORSKAR-NYTT 1982 nr 9

Rubrik på SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 9

SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 9 (13,4 MB)

Innhåll

 • 3    Demografiska databasens besök i Linköping
 • 3    Nu kan Du själv hålla reda på den egna släkten med hjälp av hemdator
 • 7    Personregister till 1700-talets kyrkböcker från Linköpingstrakten ?
 • 9    Registerframtagning - dagsläget
 • 9    Tyska genealogiska tidskrifter på KB
 • 11    Vår förfrågan till arkiv och släktforskarföreningar om stöd
 • 13    ET släktförening planerar framtagning av personregister till kyrkoarkivalier
 • 13    Landsarkiven i Göteborg och Östersund har tagit fram fler reigster än övriga arkiv tillsammans
 • 13    Är framtagning av personregister till kyrkboksmaterialet en omöjlig uppgift ?
 • 14    Hur fördelar sig längdgenomgångarna på olika län ?
 • 14    Vilken tid omfattar längd-genomgångarna?
 • 16    Fiche
 • 17    Finland  
 • 19    Genealogiskt centrum i Norrland
 • 19    Norge
 • 20    Amerikanska folkräkningar
 • 20    Forskarförteckning för Värmland - upprop
 • 21    Domboksregistrering i Göteborg
 • 21    Gravstenar slås sönder
 • 21    Korta notiser
 • 22    Datalagen
 • 23    Finland bäst täckt i Norden
 • 24    Personregister till bouppteckningar
 • 24    Temakvällar hos GF - Finland
 • 25    Fråge- och informationsafton i Stockholm
 • 27    Pressgrannar
 • 30    Rogram till ABC 80 för kyrkboksregistrering
 • 32    Släktforskning i Förbundsrepubliken Tyskland