SLÄKT-FORSKAR-NYTT 1980 nr 3

Rubrik på SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 3

SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 3 (14,5 MB)

Innehåll

  • 2    Till kyrkböcker framtagna personregister
  • 16    Förteckning över kyrkböcker med personregister på mikrofilm
  • 19    Förteckning över kyrkböcker med arkivframtagna personregister
  • 25    Tillstånd från datainspektionen
  • 26    När får vi kyrkböckerna på mikrofiche?
  • 27    Tidningen Land skriver om släktforskning
  • 27    Vilket värde har personregister för att minska förslitningen av våra kyrkoarkivalier?
  • 28    Datorregistrerad släkt
  • 28    Instruktion till hemdatorer
  • 28    Nya filmkataloger