Manusstopp för Diskulogen

Håll koll på manusstopp och utgivnings tid för årets tidningar. Bidra gärna!
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum

Preliminära datum för 2022

 • Nummer 136, manusstopp 7 februari, 
  utgivning i månadsskiftet mars - april
 • Nummer 137, manusstopp 24 april, 
  utgivning i slutet av juni
 • Nummer 138, manusstopp 11 augusti, 
  utgivning i mitten av oktober
 • Nummer 139, manusstopp 24 oktober, 
  utgivning i mitten av december