Manusstopp för Diskulogen

Håll koll på manusstopp och utgivnings tid för årets tidningar. Bidra gärna!
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum
 • Nummer 116, manusstopp 12 februari, 
  utgivning i mitten av april 2017
 • Nummer 117, manusstopp 22 april, 
  utgivning i slutet av juni 2017
 • Nummer 118, manusstopp 13 augusti, 
  utgivning i mitten av oktober 2017
 • Nummer 119, manusstopp 11 oktober, 
  utgivning i mitten av december 2017