Manusstopp för Diskulogen

Håll koll på manusstopp och utgivnings tid för årets tidningar. Bidra gärna!
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum

Preliminära datum för 2020

 • Nummer 128, manusstopp 1 februari, 
  utgivning i mitten av mars 2020
 • Nummer 129, manusstopp 25 april, 
  utgivning i slutet av juni 2020
 • Nummer 130, manusstopp 12 augusti, 
  utgivning i mitten av oktober 2020
 • Nummer 131, manusstopp 25 oktober, 
  utgivning i mitten av december 2020