Manusstopp för Diskulogen

Håll koll på manusstopp och utgivnings tid för årets tidningar. Bidra gärna!
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum
 • Nummer 124, manusstopp 25 februari, 
  utgivning i slutet av april 2019
 • Nummer 125, manusstopp 25 april, 
  utgivning i slutet av juni 2019
 • Nummer 126, manusstopp 12 augusti, 
  utgivning i mitten av oktober 2019
 • Nummer 127, manusstopp 25 oktober, 
  utgivning i mitten av december 2019

Relaterat innehåll