Manusstopp för Diskulogen

Håll koll på manusstopp och utgivnings tid för årets tidningar. Bidra gärna!
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum
 • Nummer 120, manusstopp 26 februari, 
  utgivning i slutet av april 2018
 • Nummer 121, manusstopp 26 april, 
  utgivning i slutet av juni 2018
 • Nummer 122, manusstopp 13 augusti, 
  utgivning i mitten av oktober 2018
 • Nummer 123, manusstopp 26 oktober, 
  utgivning i mitten av december 2018