SLÄKT-FORSKAR-NYTT 1981 nr 8

Rubriken på Släktforskarnytt nr 8

Här beskrivs hur första diskussionerna om ett genealogiskt centrum i Norrland med placering i Ramsele. Landsarkiven fick vid den här tiden ca 10 000 frågor om året som avsåg genealogi.

SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 8 (2,9 MB)

Innehåll

  • 2    Genealogiskt centrum i Norrland?
  • 3    Några reflexioner kring förslaget om genealogiskt centrum
  • 4    Riksarkivets skrivelse
  • 5    Korta rapporter från Ekerö
  • 5    Kyrkoarkivalier i Blekinge
  • 5    Släktforskarförteckningar