SLÄKT-FORSKAR-NYTT 1979 nr 1

Rubrik på första sidan av Släkt-forskar-nytt 1979 nr 1

Föreningens första meddelande fick göras nytryck på ett halvår efter det kom ut. Det berättar om hur man resonerade om en släktforskares behov och hur datorn kunde hjälpa till att uppfylla de behoven. Ett personregister som kunde sorteras efter eget önskemål och skrivas ut skulle hjälpa mycket. Kunde det dessutom skriva ut på både svenska och engelska så man kunde kommunicera med släkt utrikes så var det ännu bättre. Utskrifter av olika slag diskuterades och mycket mer.

SLÄKT-FORSKAR-NYTT nr 1 (4 MB)

Innehåll

  • 1    Hur kan datorn hjälpa oss släktforskare
  • 7    Lägesrapport från DIS