Medlemstidningarnas historia

1979 kom första medlemsbladet. Läs om namn och innehåll och hur Diskulogen vuxit fram till det den är idag.
Första sidan av Diskulogen med 10 års mellanrum

Släkt-forskar-nytt

SLÄKT-FORSKAR-NYTT var DIS första medlemsblad. Redaktör och huvudskribent var P-O Bergman, initiativtagaren till DIS grundande. Den utkom åren 1979-1987 med ett sladdbarn 1991.

Brand i Linköping

Som ersättning för de exemplar av SLÄKT-FORSKAR-NYTT, som fanns inbundna på Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping och gick förlorade i branden, har överlämnats ett nytt inbundet exemplar i två band. Samma har också överlämnats till Genealogiska Föreningen i Stockholm. Dessa band innehåller även föregångaren till SLÄKT-FORSKAR-NYTT, som gavs ut hösten 1979 och visar något av vad som ledde fram till föreningens bildande.

En CD-version med samtliga tidningarna (nr 1 - 27) i skannad form framställdes i mars 2005 av Björn Johansson med anledning av DIS 25-årsjubileum. Denna CD-upplaga är slutsåld.

Diskulogen
med Släkt-Forskar-Nytt

Diskulogen var från början ett programanvändarblad, startad och redigerad av Björn Johansson. Syftet var att förmedla erfarenheter mellan DISGEN- och DISREG-användare. Diskussion och Dialog var nyckelorden. Under åren 1984 - 1986 var det bara ABC-versionerna av programmen som användes. Eftersom koden för ABC80 och ABC800 var interpreterande BASIC kunde användarna själva rätta felaktigheter i DISGEN och DISREG. Dessa rättelser kunde förmedlades genom bladet. Användarna kunde även publicera egna varianter av programmet i Diskulogen.

Björn Johansson redigerade i många år

Från nummer 12, 1988 av Diskulogen blev programbladet med tillägget "med Släkt-Forskar-Nytt" DIS ordinarie medlemstidning.

Under 1989-90 gjordes ett försök med en redaktionskommitté och för nr 15-17 svarade Janne Dahl. Tidningen trycktes i svart/vit fram till nr 54 i maj 2001. Från nr 54 infördes ett blå/svart 2-färgstryck där framsida och temarubriker färgsattes. Nummer 61 2003 blev det sista med Björn som redaktör.

Bernt Stenmark moderniserade

Med nummer 62 tillträdde en professionell redaktör, Bernt Stenmark från Sandviken. Tidningen får 4-färgstryck och innehållet förändras i både innehåll och antal sidor.

På våren 2008 lämnar Bernt sitt uppdrag pga sjukdom, och från nr 81 tar en ny redaktör över.

Anna Linder tog ännu ett steg

Det blir Anna Linder från Burträsk, som ger Diskulogen ett nytt ansikte.

 

En CD-version med tidningarna (nr 1 - 67) i skannad form framställdes i mars 2005 av Björn Johansson med anledning av DIS 25-årsjubileum. Denna CD-upplaga är slutsåld.