Resultatfilerna för ditt Disbyt-utdrag

När du har skickat in till Disbytombudet får du efter vederbörandes bearbetning (som de gör när de kan, de är ideella volontärer) tillbaka ett mejl med följande filer: ett ”brev” och fem filer med en bokstav och ditt medlemsnummer (XXXXX).
  • AXXXXX.txt – Detta är träffar mellan dina uppgifter och andra släktforskares uppgifter, en sammanställning med de viktigaste matchningarna du har. Den visar tydligt, till skillnad från webbversionen av Disbyt, vilka forskare som verkar ha intresse av samma personer som du har. Matcherna ges en nivå mellan 3 och 8, där 8 är högst. Det ger en indikation på hur troligt det är att ni har samma person. Men precis som hos andra aktörer är det tips som du behöver följa upp.
Exempel på A-fil
Exempel på A-fil med kontaktuppgifter till annan forskare som har intresse av samma personer.
  • BXXXXX.txt - Varningar och felmeddelanden som uppstått vid Disbyt-ombudets körning av din fil. Här finns till exempel de orter som inte har kunnat hittas vid körningen, eftersom det inte gått att placera dem i rätt församling och/eller län eller land. Endast bokstäver godkänns för efternamn. Skiljetecken, parenteser, siffror och mellanslag med flera tas bort. Står det till exempel att Jonsson  ändras till Jonsson och man egentligen inte ser någon skillnad, finns ett mellanslag på endera sidan av namnet.
    Orts- och länstillhörighet har behandlats manuellt av Disbytombudet. Det är bra om du läser igenom dem och korrigerar i ditt program innan  du skickar in nästa uppdatering. Filen innehåller också statistik och kvalitetsnoteringar på ditt inskickade utdrag.
B-fil
Exempel på varningar i en B-fil.

 

Slutet på B-fil
Slutet på en B-fil med statistik.
  • CXXXXX.txt - Alla dina ortnamn i din fil i bokstavsordning. Denna lista kan vara bra att titta i för att se hur orterna din fil har sett ut och om du vill rätta eller komplettera felskrivna ortnamn.
C-fil
Orter i en C-fil.
  • DXXXXX.csv - Träfflista med kontaktuppgifter till andra forskare, uttagen från A-filen men med ett annat rensat användningssätt, som kan öppnas i kalkylprogram som Excel eller gratisversioner som LibreOffice.
  • EXXXXX.csv –Listan med de andra forskarnas personer uttagen från A-filen men med ett annat rensat användningssätt, som kan öppnas i kalkylprogram som Excel eller gratisversioner som LibreOffice.
E-fil
E-filen i textformat.

 

E-fil i Excel
E-filen öppnad i Excel och texten uppdelad i kolumner.