Gör ett Disbyt-utdrag

Som medlem i DIS kan du skicka in uppgifter om din forskning till Disbyt. Sänd in utdrag från ditt släktprogram så får du ett sökresultat med dina uppgifter mot Disbyt-basen och tillgång till Disbyt-basen på vår webbplats.
Disbyt-utdrag i Disgen

På webben får du möjlighet att se familjeöversikter och klättra i släktträd. Ju fler som skickar in uppgifter till Disbyt, desto större nytta kan vi alla ha av Disbyt-basen.

Hur gör man ett Disbyt-utdrag?

Disbyt-utdrag kan endast göras och skickas in av medlemmar. Du kan själv välja om utdraget skall innehålla hela eller bara delar av ditt material. Ur Disbyt-synpunkt är ju allt ditt eget material av intresse. Undvik att skicka med andras material som du själv inte är intresserad av att få forskarförfrågningar om. Självklart får du skicka in uppgifter som delvis redan finns i Disbyt, om du själv har intresse av personerna i fråga.

Namnsättning på filen

När du skapar ditt utdrag (vanligen exportera) är det viktigt att du döper din gedcom-fil till DB12345 (DB = Disbyt följt av ditt medlemsnummer.) Använder du funktionen ”Disbytutdrag” i Disgen, och lagt in ditt medlemsnummer, döps filen automatiskt till exempel DB12345.ged  Andra varianter i Disgen eller andra forskarprogram kräver dock att du själv döper din fil till exempel DB12345.ged

Följande uppgifter mottages

Namn och familjerelationer är grunden. Övriga händelser som medtages är född, döpt, gift, död, begravd, levde och yrke. För att dessa notiser ska visas, gäller att för- & efternamn, samt minst en händelse med åtminstone årtal, församling & län eller land finns medtaget i underlaget. Textkommentarer, biografier och liknande tages ej med.

Alla uppgifter äldre än 110 år medtages. Uppgifter yngre än 110 år medtages endast om de rör en person som avled för mer än 10 år sedan. Denna avgränsning sker automatiskt, så det behöver du inte tänka på vid exporten.

Från Disgen

För att kunna skicka in ett Disbyt-utdrag, måste du kunna exportera dina data från det släktprogram du använder. I programmet Disgen finns en särskild funktion under Arkiv-meny och Dela släktdata kallad "Disbytutdrag". Läs mer i guiden.

Från andra släktforskningsprogram

Kolla i bruksanvisningen för ditt släktprogram hur du skapar en Gedcom-export. Var denna funktion finns växlar mellan olika släktprogram. Ofta kan man dock finna en Export-funktion i Arkiv-menyn. I andra fall kan man välja "Spara som" i Arkiv-menyn och välja Gedcom som format. (Du kan också ha nytta av det senare om du vill skicka över uppgifter till en forskarkollega.) Den fil som skapas brukar heta FILNAMN.GED. För att undvika att det uppstår förväxlingar är vi tacksam om du döper filen till DBnnnnn.GED, där nnnnn är ditt medlemsnummer. Det är denna fil som du skall skicka in till något av Disbyt-ombuden.

Vart skickar man ett Disbyt-utdrag?

När du har skapat ett Disbyt-utdrag, genom att göra ett Gedcom-utdrag från ditt släktprogram, eller om du använder Disgen ett Disbyt-utdrag, så är det dags att skicka in filen. De allra flesta skickar idag filen som en bilaga till e-post.

Om du behöver packa filen...
Om du använder Windows, bör du använda programmet Winzip eller liknande för att skapa en ZIP-fil.
Om du använder Macintosh, bör du använda Stuffit eller DropStuff för att skapa en sit-fil.

Om du använder Apple dator / Macintosh...
Se i listan över Disbyt-ombuden till vem du ska skicka ditt utdrag.

Disbyt-ombud

Kom ihåg att skicka till det ombud som bor närmast dig! Detta för att ombuden skall få en jämn arbetsbörda.

Skicka ditt Disbyt-utdrag endast till ett ombud, skicka inte samma bidrag till flera ombud.

Adressuppgifter obligatoriska

Om du skickar in ett utdrag till Disbyt visas även dina medlemsuppgifter som finns i DIS medlemsregister, dvs namn, adress och eventuellt telefonnummer, e-postadress och webbadress. Uppgifterna uppdateras från medlemsregistret cirka en gång i månaden. I dagsläget finns det ingen möjlighet att utelämna vissa medlemsuppgifter, förutom e-postadressen. Om man t.ex. vill att adressuppgifter skall vara hemliga kan man ej deltaga i Disbyt.