Hur Disbyt kan hantera orter i utlandet

Lär dig om hur du ska registrera orter i Disgen för att Disbyt ska kunna hantera det bra. Speciellt när det gäller orter i utlandet.
Stad

För att en person ska komma med i Disbyt-databasen krävs både för- och efternamn samt minst en händelse med både datum samt församling och län. 
Församling och län, måste vara med, om du bara anger By / Kommun / Landskap som ort - då fungerar det inte. 
Utländska orter skall alltid ha landsnamnet i ortangivelsen (utan förkortning).

Följande länder i Disbyt, kan hantera ytterligare en Ort-nivå

Disbyt kan hantera ytterligare en nivå med ort för Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Australien och USA, nämligen; Fylke, Amt, County respektive Delstat, som kan visas, om du har angivit orterna på den ”detalj-nivån” i din forskning.

Redovisa nivåerna så här, byt ut orden [Fylke], [Amt], [Län], [Delstat] till det riktiga namnet på respektive region i respektive land istället. Men gärna med tillägg av till exempel ordet County till namnet på en county eller län för ett län. Annars kan det vara svårt med att skilja på om det är orten eller county som avses.

  • Norge -- Ort, [Fylke], Norge
  • Danmark -- Ort, [Amt], Danmark
  • Finland -- Ort, [Län], Finland
  • Storbritannien -- Ort, [Delstat], Storbritannien
  • Australien -- Ort, [Delstat], Australien
  • USA -- County, [Delstat], USA

Exempelvis

  • King County, Washington, USA  
  • Trondheim, Sör-Tröndelag, Norge
  • Eller bara [Fylke], Norge (eller bara Norge)
CountyStateUSA.png
Exempel på hur det kan se ut i Disbyt med County, delstat och land.


Sverige respektive utlandet i Disgen

Landet ska hamna på nivå 4 i Disgens ort-träd, för att det ska fungera i Disbyt.
Sverige / Län / Kommun / Församling / (Ort, stad, by, gård)
sverigeNivaer.png


Övriga länder / Världsdel / Europa / Norge / Fylke / Sogn eller Ort

Bild visar vilka nivåer som kan visas i Disbyt för exempelvis New York, under förutsättning att du har registrerat orterna på det här sättet.
NewYork.JPG


Olle Olsson, Gävle
Disbyt-Ombud