Hur Disbyt kan hantera orter i utlandet

Lär dig om hur du ska registrera orter i Disgen för att Disbyt ska kunna hantera det bra. Speciellt när det gäller orter i utlandet.
Uppdaterad text och nya bilder.
Stad

 

För att en person ska komma med i Disbyt-databasen krävs både för- och efternamn samt minst en händelse med både datum samt församling och län. 
Församling och län, måste vara med, om du bara anger By / Kommun / Landskap som ort - då fungerar det inte. 

Vi börjar med svenska orter i Disgen

Sverige / Län / Kommun / Församling / (Ort, stad, by, gård, Torp)

Utländska orter i Disgen - för att de ska fungera i Disbyt

Utländska orter skall alltid ha landsnamnet i ortangivelsen (utan förkortning).

Embryot för Utlands-orterna kom redan i Disgen 2018, med 6 världsdelar.

Embryot för Utlands-orterna kom redan i Disgen 2018, med 6 världsdelar

Utlandet och utlandsorter

För att landet ska komma med i Disbyt, så ska landet finnas i nivå 4 i Disgens ortsträd. I detta exempel; landet Norge.

För att landet ska komma med i Disbyt, så ska landet finnas i nivå 4 i Disgens ortsträd. I detta exempel; landet Norge.

Bild nedan visar vilka nivåer som kan visas i Disbyt för exempelvis New York, under förutsättning att du har registrerat orterna på det här sättet.
Brooklyn, Kings (County), New York (Delstat), USA.

Följande länder i Disbyt, kan hantera tre ortsnivåer

Disbyt kan numera hantera tre ortsnivåer för länderna; Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Australien och USA.
Nämligen; Fylke, Amt, County respektive Delstat, som kan visas, om man har angivit orterna på den ”detalj-nivån” i din forskning.

Utländska orter skall alltid ha landsnamn i ortsangivelsen.

Redovisa nivåerna så här, men skriv inte ut orden [Fylke], [Amt], [Län], [Delstat] utan byt ut orden till det riktiga namnet på respektive region i respektive land istället. Men gärna med tillägg av till exempel ordet County (amerikanarna skriver Co) till namnet på en County eller län för ett län. Annars kan det vara svårt med att skilja på om det är orten eller County som avses.

  • Norge -- Ort, [Fylke], Norge
  • Danmark -- Ort, [Amt], Danmark
  • Finland -- Ort, [Län], Finland
  • Storbritannien -- Ort, [Delstat], Storbritannien
  • Australien -- Ort, [Delstat], Australien
  • USA -- County, [Delstat], USA

Exempelvis

  • Seattle, King, Washington, USA  
  • Domkyrkan, Trondheim, Sör-Tröndelag, Norge
    eller bara [Fylke], Norge (eller bara Norge)

Om du på kartan vill visa hur släkten har flyttat, måste du använda Disgens ortsträd, och skriva in orternas koordinater.

Om du söker var en ort är belägen – i Fylke, Amt, Delstat eller County;
använd Google Maps.
I Google Maps kan man för vissa länder, få se ”färglagda områden” (typ län)
Ex-vis; Jämtland, ”Norra Savolax” i Finland, North Dakota i USA.

Kontrollera i Disbyt vilka underliggande nivåer det finns för länderna genom att välja landet och sedan öppna Län-rutan igen. Exempel med Norge.

Så här kan det se ut i Disbyt

Exempel på hur det kan se ut i Disbyt med County, delstat och land.

Hur det kan se ut i Disbyt, detta exempel är för Danmark

Om du lägger in Ort/By/Socken/Kyrka, sen Amt och sist Danmark. 
Om man registrerar så, då visas det i Disbyt i tre nivåer

A = har bara angivit Danmark 
B = har angivit Odder, Århus, Danmark 
C = har angivit Sködstrup Sogn, Randers, Danmark 
(om man hade angivit en mindre by i Sködstrup eller en gård så kommer de inte med)) och då står det ”Orten” [Socken-rutan] och ”Amtet + DK” [Län-rutan]

Hur registrerar man Utlandet i Disgen – för att hamna rätt i Disbyt

Här visas hur man registrerar i Disgen, här med Landet Norge, Sör-tröndelag fylke och staden Trondheim.

Detta kan man göra vid registreringen av en ort i en notis, eller via ”Redigera orter”.
Bilden nedan visar när man använder ”Redigera orter”.

Nästa bild; Nu finns landet Norge med i Ortsträdet.
Nu ska vi lägga in nästa nivå, ett ”Fylke” och väljer Sör-Tröndelag Fylke.

Nästa bild; Nu finns landet ”Norge” och fylket ”Sör-Tröndelag” med i Ortsträdet.
Nu ska vi lägga in nästa nivå, ett Torp / Gård / By / Sogn (Socken) / Stad.
Vi väljer staden Trondheim.

Nu är ortsträdet kompletterat med staden Trondheim, och landet Norge ligger på nivå 4.

Länder utanför Sverige, måste ligga på nivå 4 i Disgens ortsträd, (på samma nivå som en Svensk församling) för att komma rätt i Disbyt.

Tips på andra ikoner

USA
Om man under Slag av ort väljer att ange Delstat och County så får dessa symbolen ”hölada” i ortsträdet.

Men om man istället väljer symbolen Län för Delstat och Härad för County ser det ut så här i ortsträdet.

 

För Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Australien, kan man ange de 3 nivåerna så här.

Danmark
Om man under Slag av ort väljer att ange Amt så får Amtet denna symbol ”hölada” i ortsträdet.

Men om man istället väljer symbolen Länför Amtet (och skriver ”Randers Amt”) ser det ut så här i ortsträdet.

 

Olle Olsson, Gävle
Disbyt-Ombud

Relaterat innehåll