Förstoring i Disgen

Att tänka på för användare av Disgen 2021 och senare som har flera skärmar med olika upplösning eller förstoring.
hög  DPI-skalning

Vårt utvecklingsarbete för att hantera hög DPI-skalning har kokat ner till att Disgen och Windows nu klarar av att hantera förstoringar i de allra flesta situationer. Det återstår en situation som kan kräva manuella insatser.

Du har två möjligheter om du

  • använder två skärmar med olika förstorings-% samtidigt på samma dator OCH
  • använder utvidgning av skärmen (inte spegling) OCH
  • har som vana att använda båda skärmarna för Disgen

Den enklaste kan vara att ändra så att du har samma förstorings-% på båda skärmarna. Ett alternativ är att göra en kompatibilitetsinställning för Disgen i Windows.

Om du inte gör någon åtgärd

Om du inte går någon av de båda föreslagna åtgärderna så kan du t.ex. drabbas av att inte all text blir synlig.

Ändra förstorings-%

Hur du ändrar bildskärmens förstoring beskrivs i en annan artikel.

Kompatibilitetsinställning

Börja med att gå till Inställningar för Disgen under Arkiv-menyn. Välj fliken "Återställ" och markera "Glöm alla fönsterpositioner", klicka Verkställ och stäng fönstret innan du avslutar Disgen.

Dialogrutan inställningar för Disgen
Disgen: Markera "Glöm alla fönsterpositioner".
 

Högerklicka på genvägen till Disgen på ditt skrivbord och välj "Egenskaper" och gå därefter till fliken "Kompatibilitet". Sedan ser det lite olika ut beroende på Windows-version.

I Windows 11 måste du också klicka på knappen "Ändra inställningar för hög DPI" i kompatibilitets fliken. I den nya dialogrutan markerar du "Åsidosätt hög DPI-skalning." och med valet "Skalning som utförs av: Program".

Windows dialogruta egenskaper för Disgen 2021
Windows 11: Markera "Åsidosätt hög DPI-skalning (program)

 

I Windows 10

dpi-skalning-Disgen-1200.JPG
Windows 10: Markera "Åsidosätt hög DPI-skalning (program)

 

I äldre Windows

dpi-skalning-Disgen-1300.PNG
Windows 7. Markera "Inaktivera skalning vid hög DPI"

 

Relaterat innehåll