Ortsuppdatering i Disgen 2021

Till Disgen 2021 har en genomgång och rättning gjorts för församlingarna i ortsdatabasen.
Ortsuppdatering

Till Disgen 2021 vi gjort en genomgång av församlingarna och kyrkobokföringsdistrikten i Disgens ortsdatabas för att hitta orter som har en RSV-kod som anger att församlingen fanns 1989 men som ändå inte ritas i kartan.Det visar sig att det är i stort sett två typer av brister som hittades i de 46 församlingarna / kyrkobokföringsdistrikten (kbfd) :

  1. Församlingar/kbfd som inte var församlingar 1989
  2. Församlingar/kbfd som fanns 1989, men som saknar kyrka

Dessutom hittades några fler konstigheter. T.ex. så går det inte f.n. att skilja på visning av kyrksymbolen och församlingsnamnet, så antingen inget eller båda gäller. Olika åtgärder har vidtagits med huvudsyftet att användaren inte ska förlora några data i ortsdatabasen. Uppdateringen av din databas sker i samband med öppning av en äldre datamapp i Disgen 2021. Ovanstående församlingar/kbfd har åtgärdats på något eller några av följande sätt:

  • Koordinater har satts för en kyrka/kyrkogård/kyrkoruin eller liknande
  • Kyrkokoordinat på godtycklig plats i församlingen då egen kyrka saknas
  • Ändrat eller kompletterat med RSV-kod
  • Flyttat till delen med historiska församlingar
  • Kompletterat med landskap


 

Relaterat innehåll