Information om problem med molntjänster

Disgen 2021 kontrollerar om du använder en känd molnlösning, f.n. OneDrive och Dropbox, och föreslår en lösning. För Elgiganten Cloud föreslås nedan en annan lösning.

Molnlagring

Placering av Disgens datamappar

Vi har erfarenhet av att flera användare som använt molntjänsterna t.ex. OneDrive och Elgiganten Cloud har fått problem med att data har förstörts. Orsaken är att synkronisering pågår samtidigt som du arbetar med Disgen. Vi ser att många krascher orsakas av att användaren har datamappen i OneDrive.
Vi rekommenderar starkt att inte använda molntjänster för lagring av Disgens aktiva datamappar. Anledningen är att lösningarna bygger på att filer och filinnehåll kopieras fram och tillbaka mellan din dator, eller dina datorer om du har flera, och molnet för att de alla ska ha samma innehåll. Eftersom du inte själv styr när kopieringen sker kan ändringar som görs i en dator försvinna när molnet kopierar tillbaka filen från molnet till din dator. Konsekvensen blir att de olika förekomsterna av en och samma datamapp inte alltid har samma status eller innehåll. 

Lagring av säkerhetskopior i molnet fungerar däremot utmärkt.

Disgen kommer därför att undersöka om datamappen du öppnar visar tecken på att omfattas av en molntjänst, i dagslägen OneDrive och Dropbox. Om den gör det så visas information om detta och du får två möjligheter. Antingen att fortsätta på egen risk utan åtgärd, du kommer inte att få någon mer påminnelse, eller att flytta mappen.  Om du väljer att flytta så placeras mappen i en ny mapp Disgen på din ”hemkatalog” på samma nivå som t.ex. dokument och bilder. Huvudsyftet är att flytta bort datamappen från det ställe där molntjänsten självsvåldigt synkroniserar alldeles för många filer och mappar. Dvs utan ditt aktiva beslut eller medgivande. Men håll ändå ögonen öppna så att du inte av misstag låter molntjänsten synkronisera datamapparna.

För dig som använder Elgiganten Cloud

Med anledning av de rapporter vi fått från medlemmar som använder Elgiganten Cloud, medvetet eller omedvetet,  så har  föreningen varit i kontakt med Elgigantens tekniska support. De rekommenderar att inte säkerhetskopiera databaser medan databasen används.
Det positiva är att de som köpt dator hos Elgiganten har också köpt en support så de kan gå dit för att få hjälp att ställa in Elgiganten Cloud på ett bättre sätt, dvs  så att användaren själv aktiverar varje gång när säkerhetskopiering ska göras.

 

Mer om hantering av OneDrive finns att läsa här.

Relaterat innehåll