Länka dokument i Disgen 2023

Tips för att ”länka in” dokument i Disgens Levnadsbeskrivning. För att kunna visas eller läsas i både Disgen och Släktpresentation (HTML).
Disgen 2023 levnadsbeskrivningen
"Släktpresentation på webbsida"
Så här ser levnadsbeskrivningen ut i släktpresentationen på webbsidan.

Tips på hur du kan lägga in dokument, som en Notis i Disgen 2023 (fungerar även i 2021 och 2019).

I "Levnadsbeskrivningen" i Disgen 2021 kan man registrera ”Multimedia”,  antingen som mediatyp "Film" eller "Ljud". 
Men du kan även lägga in andra filer under Multimedia-notisen, exempelvis Word-dokument, Excel kalkylark, Pdf-fil, (fungerar väl bäst med Pdf).

Då väljer du notistypen "Multimedia" och sedan vid filhämtning ändrar du ”Videofiler/Ljudfiler” till "Alla filer (*.*)" i dialogrutan för filhämtning. Sen väljer du önskat dokument/fil, men notisen kommer att få etiketten Video eller Ljud (beroende av vilken av dessa du valt).
Det bästa är att lägga in och spara dokumentet under datamappen/DgPic, för då kommer det med vid säkerhetskopiering. Det gör du lämpligtvis innan du pekar ut filen i multimedianotisen. OBS, använd inte Åå, Ää och Öö i filnamnet (för då blir det ”nonsensbokstäver” i Släktpresentationen)

Disgen 20213Multimedianotis med hämtad fil.

 

I Disgens Personöversikt, när du klickar på ikonen (”Video/Ljud”) så öppnas filen direkt och den kan läsas eller visas.

I Släktpresentationen (HTML), finns nu en ”Länkad-textrad” för dokumentet. Klicka på ”textraden” och Pdf-filen öppnas direkt i en ny webb-flik, medan övriga dokument (t.ex. Word/Excel) laddas ner till datorn och öppnas separat, och dessa dokument finns även i ”Hämtade filer” mappen.

Se bilden överst om hur det kan se ut i personöversikten respektive i släktpresentation på webbsida.

Olle Olsson, Gävle
Disgen Fadder


Du kan läsa mer om olika notistyper i Levnadsbeskrivningen i Handledningen för Disgen 2021.

Relaterat innehåll