Hur använder släktforskare datorn som hjälpmedel?

Nu kan vi svara på enkäten om hur vi släktforskare använder datorn som hjälpmedel. En enkät skapad av Annelie Jonsson som också gjort motsvarande enkäter 2002 och 2012.
Penna med skrivblock

Hur använder vi släktforskare datorn som hjälpmedel? Det är något som Annelie Jonsson vill undersöka med en enkätundersökning. Frågan har ställts två gånger förut – 2002 och 2012 och som hon nu  ställer i år igen 2022 i en undersökning med hjälp av Google Forms.

Är användning av datorer och datorhjälpmedel en förutsättning för att överhuvudtaget kunna släktforska? Genom att svara på frågor kring ditt användande av datorn, internet och de digitala resurser som erbjuds släktforskare i dag kan du bidra med värdefull kunskap.

Enkäten besvarar du här. Enkäten kommer att kunna besvaras under 15 februari – 14 mars. Där du också kan kan ta del av resultatet av tidigare undersökningar.

Annelie är medlem i Falbygdens Släktforskarförening, föreningen DIS och DIS-Väst och har även engagerat sig i Sveriges Släktforskarförbunds projekt. Hon är numera en erfaren släktforskare som med åren har kommit att specialisera sig inom bland annat emigrantforskning. 

Annelie driver också bloggen Släktresan - i dåtid och nutid en välfylld blogg med nyheter intressanta för släktforskaren.

Relaterat innehåll