Dela stora filer med fildelningstjänster

Kompletterar och rättar lite av uppgifterna som stod i artikeln om överföringstjänsten Sprend. I den här artikeln beskrivs kortfattat om hur du skulle kunna använda Dropbox eller andra liknande molntjänster, för att överföra filer till dina mottagare.
Moln

I den tidigare artikeln om att skicka stora filer med Sprend nämndes alternativen med “egna” fildelningstjänster i molnet, till exempel Dropbox, OneDrive, Google Drive etc. Den  huvudsakliga skillnaden mellan dem och tjänster av samma typ som Sprend, är att du i Sprend och liknande så har du som användare ingen kontroll över mellanlagringen hos dem. Medan det är du som har kontrollen i “egna” molntjänster. Du kan bestämma behörigheter på filen, när den ska tas bort, mappstruktur med mera.


Det nämndes i den tidigare artikeln att mottagaren också behöver ett konto för att ta emot en delad fil, det stämmer inte. Att dela filer från Dropbox, OneDrive, Google Drive eller liknande, kräver inte att mottagaren har ett konto. Du som delar markerar filen/mappen som du vill dela och väljer att skapa en länk till objektet. Sedan skickar du länken till vem som helst (via email, sms eller sociala medier). Sedan kan mottagaren av länken läsa, eventuellt redigera och hämta hem den delade filen oavsett om denne har ett konto på aktuell tjänst eller inte.

Dropbox

Jag kommer endast beskriva ett enkelt sätt att dela en länk till en fil i din Dropbox som du sedan kan skicka till avsedd mottagare. Jag kommer att beskriva det i webbgränssnittet. Det finns möjligheter att använda en speciell Dropbox klient också.

  1. Du håller muspekaren över filen eller mappen du vill dela och klicka på “Dela” menyn när den visas.
  2. Välj “Dela med Dropbox” i den menyn.
  3. Klicka på “Skapa en länk” om det inte har skapats någon länk.
    Klicka på “Kopiera länk” om det redan har skapats en länk.
  4. Länken kopieras till urklipp. Du kan sedan klistra in den i ett mejl, meddelande eller någon annanstans där personer kan komma åt den.

Mer information finns i Dropbox hjälpen.

Mottagaren använder sedan länken för att komma åt filen som du delar med denne.


Motsvarande funktioner finns hos flera av de stora leverantörerna av “egna” molntjänster, såsom; OneDrive, Google Drive eller liknande. I och med att många av er har konto hos någon av de här leverantörerna (dvs. e-postadress på Gmail eller Microsoft (tex Hotmail, Outlook.com, Live.se etc.) så finns det möjlighet att dela stora filer med dina vänner via “egna” molntjänster. Du får dock själv undersöka hur du ska gå tillväga för att få till det.

Relaterat innehåll