Ett hemlighus i Gamla stan

Har du någon förfader som drev ett mål i Svea Hovrätt? Läs mer om Liber causarum, Janus Regius och ett hemlighus i Gamla stan i artikeln. (Författare: Olof Cronberg)
liber causarum hos Riksarkivet

Riksarkivet har digitaliserat de viktigaste protokollen. En serie som kallas Liber causarum innehåller bilagor som var underlag till ett mål. Volymer från 1615 och framåt med årsvis sammanställningar av målens bilagor. För tiden mellan 1689 och 1804 finns luckor pga brand eller gallring. Till Liber causarum finns ett register som heter Janus Regius som täcker tiden 1615-1748. Registret är uppställt efter förnamnet på käranden och därefter i kronologisk ordning. Man får därför ha lite tålamod när man söker efter ett mål. När jag bläddrar i Janus Regius ser jag många kända namn framför allt adliga sådana, men även vanliga bönder och borgare. 

Ett mål mellan Johan Lintz och mäster Elias Fult angående ett hemlighus väcker mitt intresse. Det ska finnas i volym 125 p 4 n 11. Presenterades 29/10 1674 och beslutades 14/4 1675. Det är enkelt att finna målet i Liber causarum.

Det visar sig att Johan Lintz tycker att åldermannen mäster Elias Fults hemlighusbrunn ligger för nära hans husmur och leder till skada i form av olidlig och ohälsosam stank i hans hus. För mer än 27 år sedan när Elias Fult byggde sitt hus vid Tyska kyrkan utmed Svartmannagatan, lät han gräva en timrad brunn som han dock inte kunde få vatten i, varför han istället lät brunnen employeras till hans hemlighuskommoditet. I akten kan man via inlagor följa turerna som föregått hovrättsförhandlingarna. Byggningskollegium i Stockholm hade gett Johan Lintz rätt och beslutat att Elias Fult skulle fylla igen brunnen och laga Johan Lintz husmur. Det hade Elias Fult protesterat mot då han tyckte att hans brunn var hel och inte förorsakade de av Johan Lintz beskrivna problemen.

Domen i målet finns inte med i denna akt, och vad jag kan se är beslutsprotokollen digitaliserade först på 1700-talet. Visst är det fantastiskt att dessa handlingar finns bevarade och nu dessutom är tillgängliga hemma vid datorn!

(Om du funderar på vad ett hemlighus är, så är det ju naturligtvis ett torrdass.)

 

Relaterat innehåll