Intressanta register till bouppteckningsingresser

Mari-Anne Olssons register över östgötska bouppteckningsingresser kan hjälpa dig när du kört fast.
Bouppteckning för Nils Herrbranders mamma

Register till bouppteckningsingresser

Om du använder bouppteckningar i din släktforskning känner du till värdet av personinformationen i ingressen. Om den avlidne har egna barn så förekommer ofta en släkting som ska bevaka barnens rätt. För personer utan barn räknas arvtagarna upp, det kan vara syskon eller syskonbarn. Ofta både med både namn och ort.

Arkiv Digital håller på med att ta fram ett register för hela Sverige över bouppteckningar med den döde och i förekommande fall också partnern. På deras hemsida framgår hur långt de kommit.

Riksarkivets digitala forskarsal har också en sökfunktion med registrerade bouppteckningar från sex av landsarkiven, den äldsta från 1632 och de yngsta från 2001.  Du ges möjlighet att beställa kopior på bouppteckningen när de inte finns fotade.

Det fina med Mari-Anne Olssons register över bouppteckningsingresser är att de innehåller alla personnamn som nämns i bouppteckningens ingress. Så även om den avlidne eller partnern inte efterlämnar någon bouppteckning så kan det gå att hitta genealogisk information i andra bouppteckningar.

Exemplet ryttaren Nils Herrbrander

Vi hjälpte nyligen Friluftsmuseet Gamla Linköping med en utredning kring uthusen till den nyligen inflyttade Ryttartorpet. Uthusen kom från Norra Vi i Ydre och en av ryttarna på rusthållet hette Nils Herrbrander. Den traditionella vägen med bouppteckningsregistret hos Arkiv Digital ledde fram till hans egen bouppteckning (se bild nedan) som visar att han och hans fru inte hade egna barn.

HerrbranderNils.JPG
Exempel på en avskrift (Nils Herrbrander)

Husförhörslängder och dödbok gav ingen ledtråd för att finna hans ursprung eller födelse. Inte heller Generalmönsterrullan gav någon ledtråd. Med hjälp av Mari-Annes register fann vi att han är omnämnd vid två bouppteckningar. Bilden visar också en lite annorlunda upplägg genom att personer med patronymikon är sorterade efter förnamn blandat med personer med familjenamn. Lite otraditionellt men ändå praktiskt när man inte känner till efternamn.

Herrbrander_register.JPG
Registerexempel

Den andra bouppteckningar visar sig tursamt vara för Herrbranders föräldrar (se bild i ingressen) vilket gav goda förutsättningar att komma vidare med släktforskningen. Utan registren hade det varit mycket svårt att spåra hans ursprung.

Var finns registren?

Släktforskarförbundet tilldelade 2000 Mari-Anne Olsson Victor Örnbergs Hederspris, bl.a. för hennes ambitiösa arbete med de östgötska bouppteckningarna. Registren omfattar härader och städer (exkl de yngsta Mjölby och Motala) i Östergötland samt Tjust härad från tidigast omkring 1735 till ca 1835 (i ett par fall lite längre).
Registren finns i pärmar hos Östgöta Genealogiska förening (ÖGF) både i Linköping och Norrköping samt hos Genealogiska föreningen  (GF) i Solna. GF har en bra förteckning över vilken tidsperiod som häradena/städerna omfattar. På samma plats kan du också söka vilka familjenamn som förekommer i registren.

ÖGF har en bra lista som hjälper dig att hitta vilket/vilka härad som en socken tillhör. ÖGF säljer även häradsvisa CD-skivor med pärmarnas innehåll skannade.

DIS Forskarstuga

DIS forskarstuga finns tillsammans med föreningens kansli i Gamla Linköping. Forskarstugan är ett samarbete mellan DIS och ÖGF där du kan forska på egen hand. Du får tillgång till ÖGFs bibliotek, DIS CD/DVD-samling samt flera abonnemangstjänster. Referensbiblioteket har naturligtvis främst östgötsk anknytning med inslag av material som medlemmar har skrivit. De nationella inslagen är uppslagsverk, släktböcker, militaria och utbildning förutom handböcker och matriklar av olika slag.  

Forskarstugan har samma öppettider som kansliet.
Du är välkommen att titta in!

 

Relaterat innehåll