Karta med sockengränser

Ett tips om hur du kan få fram en karta med sockengränser.
Utsnitt av karta med sockengränser.
Utsnitt av karta med sockengränser och namn.

Vi återger här ett tips från Rötter om att Hitta socknen i Google Earth.

När du behöver en karta med sockengränser så finns det modernt kartmaterial med de gränserna utritade. Sockengränserna här är från tiden för genomförandet av fastighetsdatareformen, 1976-1995. Vid den tiden fanns inte socknarna kvar som administrativa begrepp men motsvarande församlingar hade inte ändrats särskilt mycket sedan tiden för kommunreformen på 1860-talet. Med andra ord kan du inte lita fullständigt på att gränserna är korrekta, och de har också ändrats lite genom århundrandena även om de varit relativt stabila.

Gå in på Riksantikvarieämbetets Fornsök.
Zooma in till en ganska detaljerad nivå, så mycket att skalstrecket nere till vänster visar 1000 meter.

Klicka på knappen "Välj informationslager" nere till höger.

Fornsök inställningsknappar
Knappen "Välj informationslager" markerad och till höger om den finner du "Välj karta".


Välj något av lagren, vilket av dem spelar ingen roll om du inte är intresserad av fornlämningar just nu. Ta förslagsvis "Undersökningsområden" eftersom det inte stör kartbilden så mycket.

Klicka på symbolen "Välj karta" nere till höger (den ser ut som en vikt karta).
Där kan du välja sockengränser av/på.

På Rötter meddelades det även om Mårten Svärd som hämtat sockengränserna och packat dem i en s.k. kmz-fil som kan användas i programmet Google Earth. Filen plus beskrivning finns på den länkade sidan hos Rötter.
 

Daniel Berglund

Relaterat innehåll