Lägesrapport från kartgruppen

Information från kartgruppen om pågående kartutveckling.
Norge fjord med fartyg.

Sedan de svenska kartverken, topografiska kartan, ekonomiska kartan, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, sockenkartor och skånska rekognosceringskartan, blev klara har siktet varit inställt på våra grannländers kartor. 

Vi började med anpassning av danska kartor redan under hösten 2020 och under våren 2021 har hela Danmark färdigställts och kartor finns till försäljning i vår webbshop. Danmark är uppdelad i fyra områden Själland med Bornholm, Jylland Nord, Jylland Mitt samt Jylland Syd med Fyn, Lolland och Falster. 

Inom varje område finns moderna kartor:

  • Dansk Landskarta: översiktskarta över hela Danmark år 2017, skala 1:1 000 000,
  • Dansk Vägkarta: hela Danmark år 2020, skala 1:250 000 och
  • Dansk Bykarta: 4 regioner år 2017, skala 1:100 000

därutöver finns en äldre karta:

  • Dansk Historisk karta: 4 regioner 1842-1899 samt Slesvig  (Preussen) före 1877-78 

Efter Danmark har vi gått vidare till Norge, där en karta i skalan 1: 1 000 000 och en karta i skalan 1:250 000 är klara. Arbetet fortsätter nu med anpassning av en karta i skala 1:100 000, ca 500 blad. Hela Norge förväntas bli färdig under hösten 2022. Vi får återkomma om när de kommer finnas i webbshopen.

Sist bland de nordiska länderna ligger Finland, där Disgen-anpassade kartor beräknas vara färdigställda under 2023.

Parallellt har vi färdigställt en översiktskarta över hela Norden, Sverige, Danmark, Norge och Finland, i skala 1:1 000 000 samt en vägkarta över hela Norden i skala 1:250 000. Denna karta ska förhoppningsvis komma i vår webbshop så småningom.

Intresset för kartor är stort. En grundläggande Bild- och kartkurs i fyra delar samt en Avancerad kartkurs i tre delar  ges helt kostnadsfritt av Lena Ringbrant Ekelund via Zoom. Deltagarna erhåller digitalt kursmaterial i form av video, text, pdf-filer och övningskartor. Kurserna kommer snart att finnas för självstudier på Dis-hemsida (ersätter kurserna i Disgen 2019).

Rapporterat av Lars Engberg

Relaterat innehåll