Vi söker fler medarbetare till Disbyt-utveckling

Vi söker fler medarbetare till fortsatt Disbyt-utveckling. Det gäller även för andra verktyg eller andra uppdrag inom föreningen.
Kod på en bildskärm.

För flera år sedan startade nyutvecklingen av Disbyt. Resultatet av det har vi nu sett i snart två år. Vi söker nu fler intresserade att fortsätta utvecklingen och underhållet av Disbyt med flera verktyg.
Disbyt är i huvudsak uppbyggt med PHP i backend. MySQL som databashanterare. Javascript, CSS och HTML i gränssnittet. Dessutom pågår det ett arbete med att tydligare dela på backend från presentations gränssnittet med ett mellanskikt byggt på Smarty - PHP template Engine.

Spännande utveckling som pågår just nu är bland annat att kunna söka i närliggande socknar i en sökning, generell uppdatering av gränssnittet, filarea för att lämna sitt Disbytutdrag, med mera.

Är du särskilt intresserad av att endast hjälpa till med designen av gränssnittet är du också välkommen. Det kan handla om att specificera utseende och färger men också att koda gränssnittet med HTML och CSS.

Du behöver inte vara professionell utvecklare, viktigast är att du har ett intresse att hjälpa till med att utveckla Disbyt och underlätta för medlemmarna i föreningen DIS i sin släktforskning. Disbyt är inte enda verktyget som bygger på den här tekniken, vi har också Discount och Dispos som bygger på ungefär samma tekniker.

Är du intresserad hör av dig till föreningen DIS kansli med ett mail eller telefonsamtal. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer om andra funktionärsuppdrag inom föreningen, dels inom vilka områden det finns funktionärer samt till vilka vi söker medlemmar som kan bidra i verksamheten.

 

Relaterat innehåll