Lediga platser

Vill du hjälpa till i DIS?
Föreningen DIS är en ideell förening. Vi är stolta över att i princip allt arbete sker ideellt. Vi tror att det bland våra medlemmar finns många som skulle vilja hjälpa till att dra sitt strå till stacken. Känner du att du vill lägga lite tid på att arbeta ideellt för DIS, får du gärna höra av dig.
Lediga platser

Oavlönat, men spännande och intressant, där man har flexibel arbetstid och jobbar i sin egen takt.
Du får också möjlighet att samarbeta med andra med samma intresse och sist, men inte minst, vara med och påverka produkterna. Vi behöver många, som var och en deltar med sin erfarenhet och kunskap, till att skapa bra hjälpmedel för våra medlemmar. Hör av dig till verksamhetsledare Mikael Winbladh på DIS kansli och berätta mer om dig själv och hur du vill bidra. 

Lista med olika funktionärsgrupper.

Läs mer om respektive funktionärsgrupp nedan.

Hittar du inget i listan som passar dig? Du kanske har en egen idé om vad du vill hjälpa till med eller bara vill göra en allmän intresseanmälan? 

 

Fadder - Gillar att hjälpa

Ställ upp och hjälp andra medlemmar med de frågor de har om Disgen. Efterhand som tiden går faller erfarna faddrar ifrån och vi behöver ersätta dem med nya.

Som fadder kommer du att ingå i ett nätverk av omkring 60 faddrar. Det finns Disgen-faddrar, kartfaddrar, Linux- och Macfaddrar och för andra släktforskningsprogram.
Du kommer att lära dig själv mycket om hur Disgen fungerar genom de frågor du får, genom nätverket samt på de årliga funktionärsträffarna. Går bra att kombinera med andra funktioner inom DIS, t.ex. om du är utbildare. Genom kontakterna med medlemmarna har du också möjlighet att bidra i vidareutvecklingen av Disgen. Läs även i Diskulogen nr 113 sidan 11.

Så om du är lite tekniskt intresserad och vill hjälpa andra i föreningen och själv lära mera samtidigt, anmäl dig till någon i regionen eller direkt till föreningens kansli.

Utbildare - Gillar att handleda

Våra regionföreningar har många utbildningar för alla medlemmar. Till det behövs kursledare/utbildare inom många olika områden. Sök mer information om det på respektive regionförenings sida.

Instruktionsfilmer

DIS söker också dig som vill göra instruktionsfilmer för våra hjälpmedel för släktforskning. Vi utvecklar på flera fronter och vill ha kontakt med dig som har intresse och erfarenhet av att skapa videosekvenser med hur man arbetar med en programvara eller visa på möjligheter. Publicering av materialet kan ske på vår egen DIS webb eller på YouTube eller liknade videosajter.

I grunden har du förstås intresse för släktforskning. Därutöver intresse att bidra med att utbilda i DIS produkter och tjänster. Aktuella produkter är för närvarande Disgen, Disbyt, Dispos, openRGD samt några nya verktyg.

Skribent - Gillar att skriva

Gillar du att skriva på svenska eller engelska? Är du intresserad av släktforskning och håller lite koll på nyheter inom området? Vi har i så fall några olika medier där materialet kan publiceras. Vi har vår tidning "Diskulogen", den engelskspråkiga tidningen "Rooted in Sweden" och vår DIS webb.

"Diskulogen" utkommer 4 gånger om året i en upplaga på 25000 exemplar. Tidningen ska förmedla information såväl om släktforskning i allmänhet som släktforskning med dator i synnerhet. Dels ska material tas fram långsiktigt till tema i tidningen, och dels behövs bevakning av nyheter. "Diskulogen" har en redaktör, Anna Linder. Vi behöver hjälp av dig som kan rapportera om nya källor, om tekniska nyheter med anknytning till släktforskning, om spännande arkiv  - eller om något annat.
Är du intresserad av att skriva artiklar i "Diskulogen", kontakta redaktör Anna Linder.

Din artikel kan också publiceras här på DIS-webb ambitionen om innehåll på webben är densamma som för tidningen, men med inslag av lite snabbare nyheter.

Handledning för Disgen

Disgen utkommer med ny version då och då, med nya funktioner och ändrat utseende, vilket innebär att handledningen till användare och utbildare behöver uppdateras. Du behöver skriva pedagogiskt och begripligt för den vanlige användaren. Du kan utgå från dina egna praktiska erfarenheter vid din egen släktforskning.

Disbyt-ombud

Som Disbyt-ombud tar du emot utdrag från Disgen eller GEDCOM fil från annat släktforskarprogram för behandling innan det läggs till i den stora Disbyt databasen. Behandlingen består av att tvätta, rätta och matcha data i utdraget innan det blir acceptabelt för den stora Disbyt databasen. Till din hjälp finns programvara som underlättar arbetet.
Det är en grupp som hjälps åt med bidragen så att det ska gå så smidigt som möjligt.

Produkt- & tjänsteutveckling

DIS söker flera personer, med flera skiftande kompetenser, som kan delta i olika grupper för utveckling av hjälpmedel för släktforskning. Vi behöver såväl idésprutor, administratörer som tekniker, strukturerade som kreativa, män som kvinnor, unga som gamla.

I grunden har du förstås intresse för släktforskning. Därutöver intresse att bidra med att utveckla, testa, utbilda, supporta eller underhålla DIS produkter. Aktuella produkter är för närvarande Disgen, Disbyt och Dispos samt några nya verktyg.

Har du nya idéer om vad föreningen bör jobba med inom teknikutveckling för släktforskare så ska du höra av dig med en beskrivning av förslaget och vilken roll du själv kan spela för att nå i mål. Det kan gälla att publicera släktforskningsdata på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt, att kunna samarbeta kring ett släktforskningsprojekt eller annat personhistoriskt projekt direkt på webben, att ta fram appar och annat spännande.

Tekniker & utvecklare

DIS söker personer med intresse för programmering som vill vara med att påverka och forma våra produkter.
Disgen utvecklas numera i (senaste) Delphi med sqlite som databasmotor.

Vi tror i dagsläget att vi också kommer att jobba med Linux, PHP, MySQL, Javascript, CSS, HTML, XML och AJAX. Du bör vara bekant med problemställningarna vid utveckling med hjälp av kompetenserna på klient- eller serversidan. En stor smula av känsla för estetik är önskvärt för att få ett snyggt och lättanvänt användargränssnitt.

DIS hemsida, forum och wiki behöver tillsyn. Om du har erfarenhet av Drupal (eller liknande CMS) och kan tänka dig att hjälpa till så hör gärna av dig till Daniel Berglund.

Du som är mer tekniskt lagd och har sysslat med Linuxservrar tidigare får också gärna höra av dig - vi behöver flera personer som kan hålla ögonen på våra servrar och hjälpa till med den tekniska sidan av exempelvis uppdateringar och liknande. Hör av dig till Daniel Berglund.

Testare - Gillar det okända

Att vara testare är att ligga i framkant av utvecklingen och få ta del av det allra senaste som kommer fram. Våra egna produkter och tjänster ska vara kvalitetssäkrade så långt det går, vilket innebär att testerna är en viktig del av arbetet. Om du är systematisk, strukturerad och kan beskriva problem i ord och bild så är du välkommen att bli testare. De produkter och tjänster som testas hänger ihop med vad som för tillfället är aktuellt i utvecklingen.
 

 

Relaterat innehåll