Årsmöte

Årsmötet flyttar runt i landet, men vart femte år hålls det i Linköping.
Årsmötesförhandlingar

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Du som medlem har rätt att närvara på årsmötet och lämna motioner till detta.

Kallelse till årsmötet publiceras i årets sista nummer av Diskulogen och på vår hemsida.

Årsmötet hålls vanligen under mars månad.

Motionera gärna! Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 15 januari.

På sidan för respektive årsmöte finner du bl.a. verksamhetsberättelse för det gångna året och verksamhetsplan för det kommande.

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Tidigare årsmöten