Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar och andra policydokument.
Paragraf

Föreningens stadgar

Här är nu gällande utgåva av stadgarna, beslutad 2015.

Andra policydokument

Här är DIS verksamhetspolicy, som är en utveckling av stadgarnas ändamålsparagraf (§2). Policyn fastställs av styrelsen, senast 2020-02-08. Den ligger till grund för verksamhetsplanen, som gäller för två år och fastställs av årsmötet.

Läs om hur tidsgränser tillämpas i föreningens produkter i dokumentet "Policy för tidsgränser i DIS produkter". Fastställt av styrelsen 2018-05-06.