Dis hedersmedlemmar under åren

1990 utsågs den första hedersmedlemmen. De senaste utsågs 2024, den sista är ännu inte utsedd!

§4. Till hedersmedlem må årsmöte på förslag av DIS styrelse kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt och under längre tid främjat DIS och dess syften.

Här följer hela listan med föreningens hedersmedlemmar med länkar till Diskulogen med lite information kring omnämnandet.
 
1 Per-Olov Bergman 1990
Född 1928 i Göteborg. Forskare vid FOA i Linköping.
En av DIS grundare 1980 och dess sekreterare till 1988.
Redaktör för DIS första tidskrift Släktforskarnytt. Avled 2018.
 
2 Rune Stalefors 1995
Född 1917 i Borås. Ingenjör vid Saab Linköping.
DIS ordförande 1984 och kassör 1988. 
Skötte Disgen-distributionen ideellt i många år. Avled 2002.
 
3 Arne Wallgren 1998
ArneWallgren.jpg
Född 1940 i Västerås. Med. dr. och professor i Göteborg. 
Utvecklade och programmerade Disgen för Macintosh.
 
4 Lars Blomberg 2000
LarsBlomberg.jpg
Född 1943 i Enskede. Civilingenjör vid flera IT-företag i Linköping.
En av DIS grundare 1980. Utvecklade och programmerade Disgen
för ABC80 samt Windowsversionen för PC under ca 20 år.
 
5 Björn Johansson 2000
BjörnJohansson.jpg
Född 1944 i Herrljunga. Civilingenjör vid Datasaab och Ericsson i Linköping.
En av DIS grundare 1980.  Utvecklade och programmerade DOS-versionen av Disgen.
Redaktör för Diskulogen i ca 12 år.
 
6 Sture Bjelkåker 2009
sture.jpg
Född i 1944 i Göteborg. Civilingenjör och flyglärare i Linköping.
DIS ordförande 1988 - 2007.
Avled 2017.
 
7 Olof Cronberg 2011
OlofCronberg.jpg
Född 1964 i Malmö. Läkare i Växjö. Skapare och utvecklare av Disbyt.
DIS ordförande 2008-2010, dessförinnan mångårig i styrelsen i olika befattningar.
 
8 Olle Fåk 2015
Född 1950 i Enskede. Civilingenjör vid Ericsson i Linköping. 
Mångårig Disgen-utvecklare.

9 Jan Nilsson 2018

JanNilsson.jpg
Född 1952 i Malmö. Fotohandlare i Staffanstorp.
Ledamot och större delen av tiden ordförande i Dis Syd sedan grundandet 1992, avgick 2018. Ledamot i Dis styrelse 1995-98.
Läs mer i styrelsens motivering

Läs mer i Diskulogen 123.

10 Carl Olof Sahlin 2018

CarlOlofSahlin.jpg
Född 1940 i Gällivare. Civilingenjör i Täby.
Var med och bildade Dis-Öst 1987, ordförande 1998-2010 samt 2013-2015. Disgen-fadder, Disbyt-ombud och sedan flera år Disbyt-ombud. Avled 2020.
Läs mer i styrelsens motivering

Läs mer i Diskulogen 123.

11 Bo Kleve 2024

Född 1946. Boende i Linköping.

Bo har varit medlem sedan 1986, nästan från början, och valdes in i styrelsen som suppleant 1990. När han nu lämnar styrelsen har han rekordet med 34 år. Som nätverksspecialist till yrket satte han i slutet av 1980-talet upp föreningens BBS "Dis Family" där dåtidens Disbyt fanns tillgängligt. Några år senare var det dags för en övergång till internet och Bo spelade en central roll för att etablera Disbyt på internet. 

Bo är en positiv person som aldrig gnäller utan snarare ser lösningar och ser till att de blir verklighet. Trots en stroke på senare år har han behållit sin positiva anda obruten. Sett i ljuset av hans långa gärning var hans teknikkunskap mycket betydelsefull för att föreningen Dis kunde etablera sig så bra under den tidiga internet-eran och bidrog till den snabba medlemstillväxten.

12 Josefine Nilson 2024

Född 1951. Boende i Huskvarna.

Josefine har varit medlem sedan 1992 och började som aktiv inom Disgenutvecklingen runt 2007. Hon har medverkat i Programutvecklingsgruppen PUG/Disgens produktråd/Disgens styrgrupp i närmare 15 år och haft stor inverkan på många aspekter av Disgens utveckling och utformning, framför allt från och med version 2016, och har dessutom tagit stort ansvar för handledningen. Hon ingick i styrelsen i 10 år (2011-2021) och engagerade sig mycket i marknadsfrågor, framtagning av ny hemsida och föreningens nya grafiska profil.

Josefine är aldrig rädd för att uttrycka sin åsikt men också lyhörd för andras argument, och är en stor tillgång när det gäller att bolla idéer och lösningar.