Dis hedersmedlemmar under åren

1990 utsågs den första hedersmedlemmen. Den sista är ännu inte utsedd!

§4. Till hedersmedlem må årsmöte på förslag av DIS styrelse kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt och under längre tid främjat DIS och dess syften.

Här följer hela listan med föreningens hedersmedlemmar med länkar till Diskulogen med lite information kring omnämnandet.
 
1 Per-Olov Bergman 1990
Född 1928 i Göteborg. Forskare vid FOA i Linköping.
En av DIS grundare 1980 och dess sekreterare till 1988.
Redaktör för DIS första tidskrift Släktforskarnytt. Avled 2018.
 
2 Rune Stalefors 1995
Född 1917 i Borås. Ingenjör vid Saab Linköping.
DIS ordförande 1984 och kassör 1988. 
Skötte Disgen-distributionen ideellt i många år. Avled 2002.
 
3 Arne Wallgren 1998
ArneWallgren.jpg
Född 1940 i Västerås. Med. dr. och professor i Göteborg. 
Utvecklade och programmerade Disgen för Macintosh.
 
4 Lars Blomberg 2000
LarsBlomberg.jpg
Född 1943 i Enskede. Civilingenjör vid flera IT-företag i Linköping.
En av DIS grundare 1980. Utvecklade och programmerade Disgen
för ABC80 samt Windowsversionen för PC under ca 20 år.
 
5 Björn Johansson 2000
BjörnJohansson.jpg
Född 1944 i Herrljunga. Civilingenjör vid Datasaab och Ericsson i Linköping.
En av DIS grundare 1980.  Utvecklade och programmerade DOS-versionen av Disgen.
Redaktör för Diskulogen i ca 12 år.
 
6 Sture Bjelkåker 2009
sture.jpg
Född i 1944 i Göteborg. Civilingenjör och flyglärare i Linköping.
DIS ordförande 1988 - 2007.
Avled 2017.
 
7 Olof Cronberg 2011
OlofCronberg.jpg
Född 1964 i Malmö. Läkare i Växjö. Skapare och utvecklare av Disbyt.
DIS ordförande 2008-2010, dessförinnan mångårig i styrelsen i olika befattningar.
 
8 Olle Fåk 2015
Född 1950 i Enskede. Civilingenjör vid Ericsson i Linköping. 
Mångårig Disgen-utvecklare.

9 Jan Nilsson 2018

JanNilsson.jpg
Född 1952 i Malmö. Fotohandlare i Staffanstorp.
Ledamot och större delen av tiden ordförande i Dis Syd sedan grundandet 1992, avgick 2018. Ledamot i Dis styrelse 1995-98.
Läs mer i styrelsens motivering

Läs mer i Diskulogen 123.

10 Carl Olof Sahlin 2018

CarlOlofSahlin.jpg
Född 1940 i Gällivare. Civilingenjör i Täby.
Var med och bildade Dis-Öst 1987, ordförande 1998-2010 samt 2013-2015. Disgen-fadder, Disbyt-ombud och sedan flera år Disbyt-ombud. Avled 2020.
Läs mer i styrelsens motivering

Läs mer i Diskulogen 123.