Dis hedersmedlemmar under åren

1990 utsågs den första hedersmedlemmen. Den sista är ännu inte utsedd!

§4. Till hedersmedlem må årsmöte på förslag av DIS styrelse kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt och under längre tid främjat DIS och dess syften.

Här följer hela listan med föreningens hedersmedlemmar med länkar till Diskulogen med lite information kring omnämnandet.   1 PO Bergman 1990 Född 1928 i Göteborg. Forskare vid FOA i Linköping. En av DIS grundare 1980 och dess sekreterare till 1988. Redaktör för DIS första tidskrift Släktforskarnytt. Avled 2018. Läs mer i Diskulogen 20.   2 Rune Stalefors 1995 Född 1917 i Borås. Ingenjör vid Saab Linköping. DIS ordförande 1984 och kassör 1988.  Skötte Disgen-distributionen ideellt i många år. Avled 2002. Läs mer i Diskulogen 38.   3 Arne Wallgren 1998 ArneWallgren.jpg Född 1940 i Västerås. Med. dr. och professor i Göteborg.  Utvecklade och programmerade Disgen för Macintosh. Läs mer i Diskulogen 47.   4 Lars Blomberg 2000 LarsBlomberg.jpg Född 1943 i Enskede. Civilingenjör vid flera IT-företag i Linköping. En av DIS grundare 1980. Utvecklade och programmerade Disgen för ABC80 samt Windowsversionen för PC under ca 20 år. Läs mer i Diskulogen 53.   5 Björn Johansson 2000 BjörnJohansson.jpg Född 1944 i Herrljunga. Civilingenjör vid Datasaab och Ericsson i Linköping. En av DIS grundare 1980.  Utvecklade och programmerade DOS-versionen av Disgen. Redaktör för Diskulogen i ca 12 år. Läs mer i Diskulogen 53.   6 Sture Bjelkåker 2009 sture.jpg Född i 1944 i Göteborg. Civilingenjör och flyglärare i Linköping. DIS ordförande 1988 - 2007. Avled 2017. Läs mer i Diskulogen 84.   7 Olof Cronberg 2011 OlofCronberg.jpg Född 1964 i Malmö. Läkare i Växjö. Skapare och utvecklare av Disbyt. DIS ordförande 2008-2010, dessförinnan mångårig i styrelsen i olika befattningar. Läs mer i Diskulogen 92.   8 Olle Fåk 2015 Född 1950 i Enskede. Civilingenjör vid Ericsson i Linköping.  Mångårig Disgen-utvecklare. Läs mer i Diskulogen 108.

9 Jan Nilsson 2018
Född 1952 i Malmö. Fotohandlare i Staffanstorp.
Ledamot och större delen av tiden ordförande i Dis Syd sedan grundandet 1992, avgick 2018. Ledamot i Dis styrelse 1995-98.
Läs mer i styrelsens motivering

10 Carl Olof Sahlin
Född 1940 i Gällivare. Civilingenjör i Täby.
Var med och bildade Dis-Öst 1987, ordförande 1998-2010 samt 2013-2015. Disgen-fadder, Disbyt-ombud och sedan flera år Disbyt-ombud.
Läs mer i styrelsens motivering