DIS historia

Några händelser från Dis utveckling år för år.
Diskussion vid en gammal ABC-80 dator
PO vid en ABC-80 dator med DISGEN

Du kan läsa mer om DIS första 30 år i jubileumsskriften från 2010!

2020
Föreningen firade sitt 40-års jubileum vid årsmötet i mars.
Världsomfattande pandemi utbröt, som fick konsekvenser på föreningens verksamhet. Alla fysiska möten fick ställas in och istället ställdes allt om till att ske via videokonferenssystem. Föreningen genomför en serie med DIS-träffar med olika innehåll.
Disgen 2019.2 släpptes till försäljning i mars. Samtidigt släpps också appen Släkten, dock endast för Android-telefoner.
I maj styrde vi om Disbyt så det nya gränssnittet med ny och förändrad funktionalitet blev standard både på den välkända adressen disbyt.dis.se och när sökning startades ifrån Disgen.
Medlemsantalet vid årets slut var 20 531.

2019
Disgen 2019 släpptes till försäljning i april.
Disbyt innehåller 40 miljoner poster motsvarande ca 75% av Sveriges historiska befolkning 1750-1900. En ny webbversion av Disbyt i betaversion har börjat att användas parallellt med klassiska Disbyt.
Medlemsantalet vid årets slut var 21 216.

2018
Disgen 2018 släpptes till försäljning i april.
Kartutvecklingen har fortsätt med utgivning av äldre ekonomiska kartor.

2017
Kartutvecklingen fortsätter och Topografiska kartor (gröna, blåa och röda kartorna) har georeferats i RT90 och släppts på USB.
Disbyt innehåller fortfarande bidrag från 7000 medlemmar och representerar ca 73% av Sveriges historiska befolkning 1750-1900.
Regelbundna nyhetsbrev började skickas ut till medlemmarna.
Föreningen hade vid årets slut 22458 medlemmar och 61% är ansluten till minst en regionförening.

2016
DISGEN 2016 släpps till försäljning 27 mars.
Ny hemsida släpps som en beta samtidigt för att komma åt handledningarna.
DIS byter grafisk profil. Införs successivt under året.
DISBYT, nu med 35 miljoner poster, betatestar en ny sökmotor under hösten.
Kartmaterialet fortsätter att växa och bland annat släpps nya sockenkartor från Västernorrlands och Jämtlands län vid Släktforskardagarna i Umeå.
Dis Webbshop lanserades under våren.

2015
DISGEN 2016 släpps som förutgåva i december.
Successivt under året släpps nya georefererade häradskartor.
OpenRGD, utvecklat med stöd från Internetfonden, lanseras på webben.

2014
DIS "georefererar" de gamla häradskartorna för att användas direkt i DISGEN. Västmanlands län och Östergötlands län är de första som släpps.

2013
Vidareutveckling av DISBYT har startat.
Ansatser görs för en framtida "Rikstäckande genealogisk databas"

2012
DIS tilldelades priset "Året organisation" av Kartografiska Sällskapet.
DISGEN 8.2d släpptes 1 augusti med förbättrad utskriftshantering och en ökad funktionalitet för kartdelen.
DIS anställde en utvecklare för att öka tempot med byte av databasmotor och utvecklingsmiljö.
DIS har 26 389 medlemmar. Mer än hälften är anslutna till en regionförening.

2011 
DISGEN 8.2c lanseras i augusti. Mer än 19 000 av DIS nuvarande medlemmar har skaffat DISGEN.
DISBYT innehåller ca 55 % av alla personer födda i Sverige 1760-1900. Under året gjordes ca 8 miljoner sökningar.
I DISPOS har 120 000 sökningar gjorts för att hitta till källorna.

2010
Föreningen firar 30-årsjubileum och medlemsantalet passerar 27 000 medlemmar.
Ny hemsida och nytt forum.
SwedgenTour går för 5:e gången. DISBYT har nu 22 miljoner poster.

2009
DISGEN 8.2 lanseras i april

2007
Utveckling av DISGEN 8.2 påbörjas på hösten.

2006
DIS presenterar DISPOS en ingång till primära och sekundära källor till släktforskningen.
Filbyter, Linköpings regionförening, startar upp.

2005
DIS firar under året 25-årsjubileum.
Föreningen har vid årets slut 23 000 medlemmar.
DISBYT med SPÅR ca 10 miljoner poster.

2004
DIS får i slutet av mars sin 20 000:e medlem och har vid årets slut 21 450 medlemmar.
DISBYT har i december 8,1 miljoner poster.
Under hösten får föreningen en 7:de regionförening, DIS-Nord.

2003
DIS når nytt medlemsrekord med 18 000 medlemmar.
DISBYT når ny toppnotering med 7,1 miljoner poster i december.

2002
Olof Cronberg från DIS deltar i första SwedGenTour, ett arrangemang i samverkan mellan svenska släktforskarorganisationer. De åker till USA där Ontario och Kalifornien besöks.
DIS regionföreningar ansluter sig till Sveriges Släktforskarförbund.

2001
DISGEN 8 med kartfunktion lanseras.
DISBYT når topnoteringen 200 000 sökningar/månad på Internet under mars månad.
I oktober månad når DIS det nya rekordet 14 500 medlemmar.

2000
DIS arrangerar "Släktforskardagar 2000" i Linköping tillsammans med Östgöta Genealogiska förening.
DIS firar 20-årsjubileum och har 12 000 medlemmar.

1999
DIS medlemsantal passerar 10 000.
10 000 nya DISGEN-program distribuerade.

1998
DIS arrangerar "Datariksdag" i Linköping för Sveriges Släktforskarförbund.
DIS och ÖGF öppnar gemensam Forskarstuga i Gamla Linköping.
DISBYT läggs ut på Internet. 1 000 deltagare i DISBYT.

1997
Regionföreningen DIS-Småland bildas i Vimmerby.

1996
Regionföreningen DIS-Aros bildas i Västerås.
DISREG görs om till registermallar i Works för Windows.
DISGEN version 7 för Windows klar.

1995
DIS inviger nya lokaler i Gamla Linköping.
DIS får tillstånd från Datainspektionen för DIS Arkiv.
DIS deltar på Bokmässan i Göteborg.

1994
Första anställningen på DIS kansli.
Programmet DISSÖK för sökning i register introduceras på DIS Family.
DISGEN version 6 klar.
Projekt DIS Arkiv lanseras.

1993
DIS och Sveriges Släktforskarförbund presenterar Sveriges Släktforskarföteckning.
DIS faddersystem introduceras.
Brev från Lars Wallgren om behovet av Windows-version av DISGEN.

1992
Regionföreningarna DIS Syd och DIS-Mitt bildas i Lund respektive Sundsvall. 
Programmet DISKART för kartpresentation påbörjas.
DIS får GEDCOM-cerifikat från Mormonkyrkan.

1991
DIS inrättar databasen DISBYT för anbyte med dator.
DIS blir medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Varumärket DISGEN registreras på Patentverket.

1990
DIS startar egen BBS: DIS-Family.
DIS arrangerar 4:e Nordiska symposiet i Vårdnäs.
DISGEN kommer i version 5 för PC.
DIS medlemsantal passerar 1 000 strax före 10-årsjubiléet.

1988
DISGEN finns nu även för Macintosh-datorer.
"DIS-areor" inrättas på 15 uppringbara BBS:er i FidoNet.
DIS övertar hela källarlokalen på Sandgatan i Linköping från Östgöta Genealogiska Förening. 
Regionföreningen DIS-Öst bildas i Stockholm.

1987
Första regionföreningen DIS-Väst bildas i Partille.
DIS och DISGEN presenteras i tvprogrammet Tekniskt Magasin.

1986
DIS arrangerar 1:a Nordiska symposiet i Sånga-Säby.
DIS har informationsafton på Chalmers i Göteborg.

1985
DISGEN-programmet utvecklas även för PC-datorer.
Beslut om projekt Claes för framställning av vigselregister.

1984
Diskulogen startar som användartidning för DISGEN-användare.
50 DISGEN-användare har matat in 100 000 individer.

1983
Programmet DISREG för registrering av kyrkböcker klart.
DIS deltar i utställning på Skansen i Stockholm.

1982
Första leveransen av släktforskarprogrammet DISGEN för ABC 80.

1980
Föreningen DIS bildas den 1 april i Linköping.

1979
En arbetsgrupp för datorhjälp i släktforskningen bildas inom Östgöta Genealogiska Förening.
Första numret av tidskriften Släktforskarnytt utkommer.