Funktionärer i DIS

Föreningen är stor. Verksamheten är omfattande. Därför har vi många funktionärer som arbetar för att ditt medlemskap ska bli värdefullt för dig.
Funktionärsträff 2017
Funktionärsträff 2017. Foto: Hans Bjernevik

Vi presenterar några olika grupper av funktionärer. Inte att förglömma alla hjälpsamma medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kompetens med korta och långa engagemang för föreningens bästa.

Ovanstående bild är från en av de årliga träffar vi ordnar för våra funktionärer.

Vill du också vara med i funktionärsgemenskapen? Läs på lediga platser eller hör av dig direkt till verksamhetsledare Mikael Winbladh på DIS-kansli.

Faddrar Disgen mm

Faddrar ger dig support på Disgen samt några andra områden och programvaror. 

Disbyt-ombud

Disbyt-ombuden hjälper dig med alla frågor som rör Disbyt.

Disgens utvecklingsorganisation och utvecklare

Disgens utvecklingsorganisation består av engagerade funktionärer som är organiserade i olika grupper. Deras uppgift är att driva utvecklingen av DISGEN framåt samtidigt som det är utvecklarnas uppgift att realisera idéerna.

Fler utvecklare

Flera medlemmar är utvecklare och jobbar med andra produkter än Disgen som t.ex Disbyt och RGD.

Utbildare

Flera medlemmar i regionföreningarna håller kurser av olika slag. Läs om vad din regionföreningen har för kurser på deras hemsida. Du kan också kontakta en utbildningssamordnare.

Redaktör för Diskulogen

Anna Linder, Burträsk, tel. 0914-52 00 62 eller e-post.

Webbredaktör

Maila till webmaster@dis.se så kommer det till rätt person.

Revisor

Valda på årsmötet 2023.

Föreningens revisor är Dag Köllerström, Forserum, och Kerstin Karlsson, Uppsala. Revisorerna kan kontaktas via E-post.

Valberedning

Valda på årsmötet 2023.

Ledamöter i valberedningen: Anderz Hellgren i Göteborg (sammankallande), Anders Lindman-Hjalmarsson i Linköping, Annelie Lindgren Kedehag i Mölnlycke.

Suppleanter:  Hans Peter Stülten i Nynäshamn och Torgny Larsson i Malmö.

Förslag på nya styrelsemedlemmar skickas till valberedningen, som nås via E-post.

Styrelsen

Sist men inte minst presenteras här föreningens styrelse.