Utbildningssamordnare

Regionföreningarna ansvarar för utbildningen med hjälp av sina utbildningssamordnare.

Styrelsens utbildningsansvarige är Christina Claeson, Göteborg

Regionernas utbildningssamordnare

Läs på regionernas hemsidor eller kontakta:

DIS-Syd:  Anders Lindberg, Lund

DIS-Småland:  Börje Jönsson, Eksjö

DIS-Väst:  Christina Claeson, Göteborg

DIS-Filbyter:  Helen Lindqvist, Linköping

DIS-Öst:  Vakant 

DIS-Bergslagen:  Vakant

DIS-Mitt:  Rolf Lusth, Sörberge

DIS-Nord (AC):  Lars Hällstig, Skellefteå