Utbildningssamordnare

Regionföreningarna ansvarar för utbildningen med hjälp av sina utbildningssamordnare.

Styrelsens utbildningsansvarige är Christina Claeson, Göteborg

Regionernas utbildningssamordnare

Läs på regionernas hemsidor eller kontakta:

DIS-Syd:  Anders Lindberg, Lund

DIS-Småland:  Börje Jönsson, Eksjö

DIS-Väst:  Christina Claeson, Göteborg

DIS-FilbyterKerstin Törnberg, Linköping

DIS-ÖstMargareta Paulsson, Åkersberga  

DIS-BergslagenJan Wallin, Örebro

DIS-MittInger Broman, Östersund

DIS-Nord (AC):  Lars Hällstig, Skellefteå