Utbildningssamordnare

Regionföreningarna ansvarar för utbildningen med hjälp av sina utbildningssamordnare.

Styrelsens utbildningsanvarige är Christina Claeson, Göteborg

Regionernas utbildningssamordnare

Läs på regionernas hemsidor eller kontakta:

DIS-Syd: Anders Lindberg, Lund

DIS-Småland: Börje Jönsson, Eksjö

DIS-Väst: Christina Claeson, Göteborg

DIS-Filbyter: Torbjörn Wahlström, Linköping

DIS-Öst: Anders Eriksson, Stockholm (saknar kontaktuppgifter) 

DIS-Bergslagen: Orvar Asplund, Västerås

DIS-Mitt: Rolf Lusth, Sörberge

DIS-Nord (AC): Lars Hällstig, Skellefteå