Disgensupport

Erfarna medlemmar hjälper mindre erfarna medlemmar. Vi kallar dem faddrar och de är duktiga på support.
ikon som symbolicerar anträdet med ringar i två generationer

DIS-faddrar - medlemmar som ger dig support

Dis fadderverksamhet är baserad på den samlade kunskap som många av våra medlemmar besitter inom såväl datoranvändning som släktforskning. Den samlade fadderskaran utgör ett nätverk av mycket kompetenta, erfarna och generösa medlemmar som tillsammans har stora möjligheter att hjälpa och stödja mindre erfarna medlemmar. Var och en av faddrarna är inte experter på allt men tillsammans kan de lösa de flesta problem och frågeställningar

Kontakta rätt fadder!

För att undvika att de faddrar som står överst på listan blir översvämmade med frågor, bör du kontakta den fadder som bor närmast dig. 

Förkortningen kv efter telefonnumret innebär att faddern helst vill att du tar kontakt kvällstid, och dag betyder att faddern helst vill att du tar kontakt dagtid.

Faddrarna är uppdelade efter datorinriktning baserat på deras eget datorinnehav. 

Gå till listan och välj vem du ska kontakta.